Početak projekta “Škole za 21.vijek” u Bosni i Hercegovini

British Council vas poziva na obilježavanje početka implementacije projekta “Škole za 21. vijek” u školama u Bosni i Hercegovini. Ovaj regionalni program British Councila podržava razvoj kapaciteta škola kako bi svojim učenicima omogućile da steknu vještine kritičkog razmišljanja, rješavanja problema kao i programiranja koje su od suštinskog značaja za ostvarivanje pozitivnog doprinosa kulturi i privredi 21. vijeka.

Ovim programom, škole učesnice dobijaju set džepnih kompjutera micro:bit, obuku za do osam nastavnika kao i mogućnost za razmjenu iskustava sa drugim školama koje su dio programa uključujući i škole iz drugih zemalja.

Događaj će otvoriti:

  • Larisa Halilović, direktorica British Councila u Bosni i Hercegovini
  • Azemina Njuhović, pomoćnica ministra za informatizaciju obrazovanja i nauke

Mjesto održavanja događaja: osnovna škola ”Aleksa Šantić”, Branislava Nušića 95, Sarajevo

Vrijeme održavanja događaja: 13.00 časova

Događaju će prisustvovati predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, kao i predstavnici deset škola koje su odabrane za uvođenje micro:bitova u njihove nastavne planove i programe.

NAŠ SVIJET SE BRZO MIJENJA. ČAK 65% OD UKUPNOG BROJA UČENIKA DANAS ĆE RADITI POSLOVE KOJI JOŠ UVIJEK NE POSTOJE. PRIPREMANJE MLADIH LJUDI ZA SVIJET SUTRAŠNJICE NIKADA NIJE BILO IZAZOVNIJE.

“Škole za 21. vijek” je naš regionalni program podrške za razvoj kapaciteta škola u zemljama Zapadnog Balkana kako bi svojim učenicima omogućile da steknu vještine koje su od suštinskog značaja za ostvarivanje pozitivnog doprinosa kulturi i privredi 21. vijeka.

U skladu sa promjenama na nacionalnom nivou u obrazovnim politikama i razvoju novih obrazovnih standarda, kreirali smo program podrške osnovnim školama širom regiona, kako bismo ih upoznali sa inovativnom metodikom nastave i unaprijedili digitalne vještine mladih ljudi. Ovaj program se sprovodi paralelno sa opštim nastavnim planom i programom u cilju razvoja vještina kao što su digitalne vještine, vještine rješavanja problema i kritičkog razmišljanja, koje su učenicima neophodne za uspješnu karijeru na radnom mjestu ili za nastavak obrazovanja.

Ovim programom su obuhvaćene sve osnovne škole širom Zapadnog Balkana, a usmjeren je na razrede učenika uzrasta od 10 do 14 godina.

Ostvarili smo saradnju sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo  i drugim relevantnim ministarstvima u regionu, kako bismo mogli školama da obezbijedimo pristup obukama, opremi i materijalima, stvarajući mogućnost za škole da se povežu sa drugim školama i ključnim donosiocima odluka širom Zapadnog Balkana i Velike Britanije.

Ovim programom, škole učesnice dobijaju potpunu podršku za razvijanje novih načina rada na nivou škole i učionice. Takođe, želimo da podržimo škole prilikom razmjene iskustva sa drugim školama koje su dio mreže, uključujući i škole iz drugih zemalja.

Za više informacija o ovom programu molimo vas da nas kontaktirate.

Više o projektu možete pronaći na: https://www.britishcouncil.ba/programi/obrazovanje/skole-za-21-vijek

Translate »