Promocija knjige Ivana Čavlovića: “Muzički portreti”

Izdavačka kuća Buybook predstavlja knjigu Muzički portreti. Izvori i sjećanja Ivana Čavlovića, najznačajnijeg bosanskohercegovačkog muzikologa, emeritusa Univerziteta u Sarajevu i profesora Muzičke akademije i Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.

Promocija će se održati u utorak, 10. 10. 2017. u 18 sati, na Akademiji scenskih umjetnosti, a predstavit će je recenzentice, doc. dr. Amila Ramović i doc. dr. Amra Bosnić, te sam autor, uz moderatoricu je Kristinu Ljevak. Čavlovića će, njegovim kompozitorskim ostvarenjem, predstaviti i violončelistica Belma Alić.

Muzički portreti. Izvori i sjećanja predstavljaju zbirku narativa u formi naizgled nespojivih žanrova naučne i memoarske literature. Ivan Čavlović svojim britkim kritičkim stavom, osvjetljavajući životne puteve i djelovanje kolega muzičara pri Muzičkoj akademiji u Sarajevu – kompozitora, solista, teoretičara i muzikologa – promišlja mjesto umjetničke muzike u Bosni i Hercegovine u periodu često nazivanim najproduktivnijim u bosanskohercegovačkoj historiji muzike (u poglavljima: Blum Matusja ∣ Drnda Bećir ∣ Dušek Čestmir Mirko ∣ Đenader Dragoje ∣ Jeličanin Milan ∣ Komadina Vojin ∣ Krajtmajer Vinko ∣ Kučukalić Zija ∣ Likić Rajmund ∣ Ludvig-Pečar Nada ∣ Magdić Josip ∣ Milošević S. Vlado ∣ Pozajić Mladen ∣ Radan Aleksije ∣ Rihtman Cvjetko ∣ Romanić Teodor ∣ Sagrestano Đino ∣ Smailović Avdo ∣ Stanković Nedeljka ∣ Špiler Miroslav ∣ Verunica Zdravko).

Ivan Čavlović jedan je od osnivača gotovo svih relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini bez kojih djelovanje u okvirima nauke o muzici danas ne bi bilo moguće: Muzikološkog društva FBiH, časopisa Muzika, Međunarodnog simpozijuma Muzika u društvu, Sarajevo Chamber Music Festivala. Bio je dekan Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu od 2007–2016. Objavio je preko 200 stručnih, naučnih i publicističkih radova iz različitih oblasti nauke o muzici. Među njegovih deset knjiga svakako treba spomenuti prvu integralnu historiju muzike u Bosni i Hercegovini, te Eseje o muzici. Nacrt za socijalnu historiju muzike u Bosni i Hercegovini.

Knjiga Muzički portreti. Izvori i sjećanja od danas je u distribuciji izdavačkih kuća Buybook Sarajevo i Buybook Zagreb u BiH i Hrvatskoj, a kao i putem Buybookovog online shopa.

Translate »