Treći raj u Sarajevu

Treći raj u Sarajevu Javno predavanje Michelangelo Pistoletto i Performance sa učenicima i studentima iz * Sarajeva * Mostara * Banja Luke* Tuzle kustosica Manuela Gandini petak 2.6.2017.

Predavanje, Amfiteatar Doma mladih/Ars Aevi, 12:00h Performance, plato KSC Skenderija, 14:00h Susret sa novinarima i neformalni susret protagonista Trećeg raja, Ars Aevi, 14:30h

Treći raj je treća faza čovječanstva koja se ostvaruje u uravnoteženoj vezi između artificijalnog svijeta i prirode. Treći raj je veliki mit koji vodi svakog ponaosob do preuzimanja lične odgovornosti na globalnom planu. Treći raj je simbol za kolektivitet društvenog osnaživanja i preporoda koga Michelangelo Pistoletto daruje Sarajevu.

Translate »