„Lokalnim djelovanjem do sistemske podrške LGBTI osobama u Kantonu Sarajevo“

Sarajevski otvoreni centar organizuje okrugli sto koji će se održati 19.12.2017. godine u hotelu Courtyard by Marriott na adresi Skenderija 1 u Sarajevu.

 

Okrugli sto je aktivnost koja će se održati s ciljem da se predstave ostvareni rezultati rada kada su u pitanju ljudska prava LGBTI osoba na lokalnom i kantonalnom nivou u Kantonu Sarajevo, te poticanje rasprave o pitanjima koja su od interesa za LGBTI osobe, a koja mogu biti ostvarena i poboljšana na lokalnom i kantonalnom nivou. Također, na okruglom stolu ćemo otvarati  pitanja, pronalaziti rješenja, diskutovati i planirati naše buduće aktivnosti u ovoj oblasti. Na okruglom stolu će biti razgovarano o dosadašnjim uspjesima na polju senzibilizacije predstavnika_ca KJU Centra za socijalni rad, JU Psihijatrijske bolnice Jagomir, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i njegovih resornih ustanova i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za rad sa LGBTI osobama.

Uvodna izlaganja tokom okruglog stola će dati: Iva Žegura, mr. spec. kliničke psihologije; Berina Alihodžić, tužiteljica Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo; Vladana Vasić, menadžerica zagovaranja Sarajevki otvoreni centar; Naida Kučukalić, ekspertica za ljudska prava; Dajana Cvjetković, MA komunikologije. Okrugli sto će moderirati Slobodanka Dekić, magistrica demokratije i ljudskih prava.

Panelistice će se osvrnuti na sprovedene obuke ali i govoriti o standardima postupanja prema LGBTI osobama u zdravstvu, sistemu socijalne i krivične zaštite, te o obavezama lokalnih institucija u oblasti zaštite od diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika.

Okrugli sto realizujemo u okviru projekta „Insitucionalna mreža podrške za LGBTI osobe u Kantonu Sarajevo“, finansiranog od strane USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG).

Translate »