Promocija dječije verzije LAP-a, časopisa “Smišljam” i videa “We are the kings”

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, Udruženje „Naša djeca“ Zenica će sa predstavicima Dječijeg parlamenta koje djeluje u sklopu Udruženja, organizirati promociju dječije verzije Lokalnog akcionog plana za djecu u Muzeju grada Zenica, u petak (24.11. 2017.) s početkom u 11 h.

Lokalni akcioni plan za djecu usvojen je na 15. Sjednici Gradskog vijeća, održanoj 28.aprila 2016. godine, a izradila ga je radna grupa koju je imenovao Grad u partnerstvu sa Udruženjem “Naša djeca” Zenica koje je provelo istraživanje sa roditeljma, djecom i profesionalcima. Istraživanje sa djecom su proveli članovi grupe Dječiji parlament koje djeluje u sklopu Udruženja, te su mišljenja i sugestije djece uključena u Akcioni plan.

Djeca imaju prirodnu potrebu da učestvuju u lokalnoj zajednici, da reagiraju na određene pojave kada je ugroženo njihovo pravo ili pravo njihovih vršnjaka. Kako bi ovaj dokument učinili dostupnim i razumljivim svoj djeci, članovi i članice grupe Dječiji parlament su prilagodili dokument koji će predstaviti u petak. Ovu priliku će iskoristiti i da napomenu kakve rezultate bi donijela implementacija ovog dokumenta.

Nakon promocije, uslijedit će i promocija multimedijalnih sadržaja nastalih u sklopu Multimedijalne škole ( “Smišljam” – časopis za djecu i mlade i video “We are the kings”).

Na promociju su pozvani učenici i učenice iz osnovnih i srednjih škola iz Zenice, kao i donosioci odluka, predstavnici javnih ustanova i nevladinih organizacija. Također, promocija je javnog karaktera, te pozivamo zainteresirane da poslušaju sutrašnju prezentaciju.

Dječiji parlament  predstavlja neformalno uključivanje djece u djelovanje i odlučivanje gradske vlasti, dječije participacije u zajednici, kao i priliku da djeca iznose svoja mišljenja i kritike. Također, djelovanje Parlamenta omogućava i da se dječije mišljenje čuje prilikom procesa donošenja odluka bitnih za djecu.  Sa grupom se realizuje niz radionica o dječijim pravima, kroz koja se potiče kritičko i kreativno razmišljanje. Parlament je do danas realizirao aktivnosti koje su imale za cilj da poboljšaju položaj djece u zajednici, te da ukažu na niz problema sa kojima se djeca susreću. Dječiji parlament grada Zenice danas broji 40 članova koji prate potrebe svojih všnjaka i rade na poboljšanju statusa i poštivanju prava djece zagarantiranih Konvencijom o pravima djeteta.
Translate »