SKUPŠTINA MREŽE KULTURA 2020

U petak, 16. decembra 2016., u Umjetničkoj galeriji BiH, u Sarajevu, održat će se godišnja skupština inicijative Kultura 2020. Skup će pružiti priliku za susret protagonista iz kulturnog sektora iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.

Kao neformalna inicijativa, Kultura 2020 okuplja kulturne protagoniste koji smatraju da su solidarnost i koordinacija neophodni preduslovi za sistemske promjene u sektoru kulture. Mreža Kultura 2020 osnovana je u februaru 2015. godine, okupljajući zainteresirane kulturnjake oko niza principa, među kojima se izdvajaju: strateško planiranje u kulturi, kultura kao javno dobro, i transparentnost rada svih aktera u javnom sistemu kulture.

Mreža Kultura 2020 se fokusira na sljedeće probleme: nepostojanje ili neprimjenjivanje strategija za kulturu na svim nivoima vlasti, netransparentnost potrošnje javnih sredstava u kulturi, političku instrumentalizaciju kulture, zloupotrebu javnih prostora kulture, nepostojanje sindikalnog udruživanja i kolektivne borbe za interese radnika u kulturi, itd.

Učešće u radu skupštine dosad su potvrdili protagonisti kulturnog sektora iz Tuzle, Bihaća, Banja Luke, Goražda, Mostara, Prijedora, Bugojna, Sarajeva, Travnika itd. Skup je otvoren i za sve kulturne protagoniste koji se žele informirati o mreži Kultura 2020, te joj se priključiti.

 

Translate »