Konkurs za kratku priču “Bugojanska vaza”

JU Kulturno sportski centar Bugojno i općina Bugojno, na osnovu potpisanog sporazuma o ustanovljenju nagrade „Bugojanska vaza“ za kratku priču/pripovijetku, a povodom Dana državnosti BiH, raspisuje

KONKURS

za kratku priču/pripovijetku za 2018. godinu

„VI Bugojanska vaza“

Uslovi konkursa:

 • Pravo učešća na Konkursu imaju građani BiH.
 • Priče/pripovijetke ne smiju biti ranije objavljivane, štampane niti nagrađivane.
 • Priče/pripovijetke maksimalno trebaju imati 20.000 otkucaja (slovnih mjesta).
 • Rok za dostavljanje radova je 22.10.2018. godine.
 • Dostavljeni radovi se ne vraćaju.
 • JU KSC Bugojno zadržava pravo objavljivanja odabranih priča/pripovijetki u svojoj publikaciji bez nadoknade autorima.
 • Nagrada je jedna i nedjeljiva.
 • Nagrada se sastoji od replike „Bugojanska vaza“ (original se nalazi u Zemaljskom muzeju BiH i predstavlja najstariji pronađeni pisani spomenik u BiH), autorice Adine Kero i novčanog iznosa od 1.000 KM.
 • Žiri, kojeg imenuje direktor KSC Bugojno, bit će sačinjen od tri afirmisana autora iz BiH.
 • Radovi se mogu dostavljati na jednom od tri službena jezika u BiH: bosanski, hrvatski i srpski jezik.
 • Radove slati u tri odštampana primjerka (A4 format) i u elektronskoj formi na CD-u.
 • Radove slati potpisane šifrom. U posebnoj koverti dostaviti rješenje šifre (ime i prezime autora, adresu i kontakt telefon). Kovertu sa rješenjem šifre staviti u veliku kovertu sa radovima.
 • Na Konkurs nemaju pravo prijave uposlenici i uprava KSC Bugojno niti njihovi bliži srodnici.
 • Rezultati Konkursa će biti objavljeni u sredstvima javnog informisanja, na službenoj stranici KSC Bugojno kscbugojno.ba najkasnije do 23.11.2018., a nagrada će biti uručena 24.11.2018. godine.

Radove slati na adresu:

JU Kulturno sportski centar Bugojno

Nugle II bb

70230 Bugojno

Sa naznakom „Bugojanska vaza“

Translate »