Humoristično-edukativni tutorijali za novinare i građane-novinare

Humoristično-edukativni tutorijali za novinare i građane-novinare  koji podsjećaju na osnovna prava i obaveze novinarske profesije su nastali u produkciji projekta IMEP ili Programa osnaživanja nezavisnih medija (Independent Media Empowerment Program).
Ovaj petogodišnji program finansira USAID, a provode Centar za promociju civilnog društva i Otvorena mreža. Cilj programa je  osnažiti nezavisnosti medija i slobodu izražavanja u BiH kroz jačanje održivosti medijskih kuća, podizanju kvaliteta medijskih sadržaja i izgradnji kompetencija novinara. Više o projektu, aktivnostima i grantovima moguće je pronaći na www.imep.ba.

 

1. OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – o snimanju

2. OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – tužbe protiv medije

3. OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – autorska prava

4. OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – novinari i mišljenje

5. OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – komunikacija sa institucijama

6. OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – javne informacije

7. OPŠTA NOVINARSKA ZNANJA – „druga strana“

8. GENDER –osnovne informacije

9. PRAVNA POMOĆ –  zaštita od klevete

10. GENDER – rodno senzitivni jezik

Budite slobodni da ove tutorijale pregledate, podijelite sa kolegama objavljivati na društvenim  mrežama, ali se i obratie IMEP-projektu sa svojim idejama.

Translate »