Izložba MAKKAM u Historijskom muzeju BiH

U utorak 17.10.2017. u 12:00 sati će u Historijskom muzeju BiH biti predstavljena izložba MAKKAM autora Adisa Fejzića u preuređenom prostoru muzejske biblioteke. Izložba će biti otvorena povodom 100 godina od rođenja književnika Mehmedalije Maka Dizdara. Pored izložbe, u muzeju će biti predstavljeni i „Fragmenti spomenika Maku Dizdaru“ Adisa Fejzića i originalni Makovi rukopisi.

O značaju misli i djela Maka Dizdara, o prevođenju Makovih stihova u jezik likovne umjetnosti kroz rad Adisa Fejzića i značaju muzejske biblioteke u kontekstu proučavanja bosanskohercegovačke kulturne i historijske baštine će govoriti: prof. dr. Amila Buturović, prof. dr. Lejla Nakaš, dr. Gorčin Dizdar i direktorica Historijskog muzeja BiH Elma Hasimbegović.

U protekle četiri godine su u Historijskom muzeju BiH obnovljene i promovirane tri zbirke, a ove godine je pažnja posvećena muzejskoj biblioteci. Projekat „Zbirka po zbirka“ će biti realiziran uz pomoć Ministarstva civilnih poslova BiH.

Translate »