Eldin Herić, , dobitnik Njujorške umjetničke rezidencije za 2018. godinu!

Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu i BHFF u Njujorku odabrali su pobjednika Njujorške umjetničke rezidencije za 2018. godinu   

Bosanskohercegovački Film Festival (BHFF) ima zadovoljstvo objaviti da je Eldin Herić, student na Akademiji likovnih umjetnosti (ALU) u Sarajevu, dobitnik Njujorške umjetničke rezidencije za 2018. godinu!

Kao nagradu za njegov rad na dizajnu promotivnih materijala za BHFF 2018, Eldin će posjetiti Njujork tokom festivala i predstaviti svoj projekat pred BHFF publikom.

Od 2015. godine ALU i BHFF rade u kolaboraciji na izradi grafičkog dizajna koji se koristi za promotivne svrhe bh. film festivala u Njujorku. Svake godine od tada, ALU zajedno sa BHFF-om organizuje natječaj za studente grafičkog dizajna na trećoj i četvrtoj godine na ALU da pripreme grafičke prijedloge koji su se koristili na BHFF-u. Ideja projekta je da omogući studentima rad na live projektu, te ujedno da im pruži izazov da primjene i izoštre svoje dizajnerske sposobnosti i da time steknu dodatno iskustvo koje će im biti od koristi u profesionalnoj karijeri.

U 2018. godini osam studenata sa ALU, u sararadnji sa kustoškim timovima u Sarajevu i u Njujorku, predala su svoje umjetničke prijedloge na konkurs. Kustoški timovi su potom odabrali pobjenika, studenta grafičkog dizajna Eldina Herića. Eldinov rad prikazuje dva mosta koja povezuju simbolične zgrade iz BiH i Njujorka, dok u centru stoji Kip slobode.

Cilj projekta je da se pripremi umjetnički rad koji predstavlja identite BiH ali i Njujorka, te koji bi tumačio kako se te dvije različite kulture preklapaju kroz BHFF. Teme filma, identiteta, dislokacije, i kulturoloških stereotipa su uključene u odabranu umjetničku viziju i rješenje.

ALU i BHFF vjeruju da će posjeta Njujorku biti od velikog značaja za Eldinov akademski i profesionalni razvoj, kao i inspiracija za ostale sudionike konkursa.

Translate »