Jedan dan, druga škola

MreSVUBiH je zajedničko ime za mreže savjeta/vijeća učenika koje su osnovane u Bosni i Hercegovini. Program razvoja mreža savjeta/vijeća učenika u Bosni i Hercegovini provodi Omladinski komunikativni centar i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj Banja Luka uz podršku međunarodnih donatorskih organizacija. Misija mreSVUBiH-a je da umrežava Savjete/Vijeća učenika svih srednjih škola na nivou Bosne i Hercegovine, predstavlja i zastupa interese, te jača kapacitete srednjoškolske populacije. Mreže savjeta/vijeća učenika predstavljaju model uključivanja populacije srednjošklaca u proces donošenja odluka na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou.

Projekat „Jedan dan, druga škola“ osmišljen je tako da srednje škole sa područja Kantona Sarajevo na jedan nastavni dan zamijene po 10 učenika sa učenicima iz druge srednje škole. Na ovaj način želimo doprinijeti saradnji škola, upoznavanju sa nastavnim planom i programom drugih škola, širenju poznanstava između srednjoškolaca, te rušenju predrasuda o drugom i drugačijem. To zapravo i jesu ciljevi ovog projekta. Razmjena je održana 23.02.2017. godine. U razmjeni su učestvovali učenici trećih i četvrtih razreda iz 26 srednjih škola sa područja Kanton Sarajevo. S obzirom da su gimnazije uparene sa srednjim stručnim školama, ovaj dan je bio mnogo interesantan za sve srednjoškolce koji su učestvovali u razmjeni. Učenici su bili vidno zadovoljni razmjenom, te su svojim kućama i matičnim školama ponijeli samo najljepša iskustva iz škola u kojima su bili gosti.

Translate »