Isforsirano potpisivanje kredita za blok 7 termoelektrane Tuzla

Kineska Exim banka i Elektroprivreda BiH su prije dva dana potpisali veliki kreditni ugovor za izgradnju novog bloka 7 termoelektrane Tuzla – projekta koji će imati nesagledive zdravstvene, ekonomske i klimatske negativne posljedice.

Promotori projekta su iskoristili priliku da na 6. samitu Kine i zemalja Centralne i Istočne Evrope koji je održan u Budimpešti potpišu kreditni ugovor od 613 miliona eura za izgradnju nove termoelektrane u Tuzli.

Reagujući na ove vesti, CEE Bankwatch Network, Centar za ekologiju i energiju iz Tuzle i Ekotim iz Sarajeva istakli su da je potpisivanje preuranjeno jer je projekat još uvijek daleko od toga da bude spreman za implementaciju:

Ioana Ciuta, koordinator energetskog programa CEE Bankwatch mreže, kaže: “Činjenica da se samo pojavila zgodna prilika da se potpiše ovaj ugovor o kreditu ne čini projekat spremnim, sasvim suprotno – potpisivanje je urađeno bez odobrenja Parlamenta FBiH i u sjeni pravnih i proceduralnih izazova. Okolinska dozvola se i dalje osporava na sudu a garanciju za kredit još uvjek nije nije odobrilo Vijeće za državnu pomoć. ”

Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle dodaje: “Za odlaganje šljake i pepela iz novog bloka 7 TE Tuzla još uvjek nije određena lokacija, niti je Elektroprivreda obezbijedila bilo kakvu dozvolu za novo odlagalište šljake. Pokušaji da se odlagalište locira u Šičkom Brodu se suočava sa velikim otporom od strane lokalnog stanovništva.”

On je potpisivanje ovog ugovora o kreditu nazvao “potpisivanje smrtne kazne za stanovništvo Tuzlanskog kantona”, dodajući da je “prema rezultatima studije koju je CEE u suradnji sa organizacijom Health and Environment Alliance, pripremio 2013. godine dokazano da će kao posljedica zagađenja iz termoelektrane u Tuzli, uključujući zagađenje iz bloka 7 i planirane termoelektrane u Banovićima, u periodu 2015. – 2030. god. prouzrokovati kumulativni uticaj od 39.260 godina gubitka očekivanog životnog vijeka, brojne smrtne slučajeve i ukupnu štetu povezanu sa zdravstvenim troškovima od 810 miliona eura “.

Pippa Gallop, koordinatorica za istraživanja u CEE Bankwatch mreži, kaže: “Dok kod kuće Kina napreduje velikim koracima u pravcu smanjenja upotrebe uglja, ona mora pokazati više liderstva u inostranstvu tako što će implementirati svoju “Zelenu Kreditnu Direktivu” za inostrane investicije. Kineska Eximbank je propustila da uzme u obzir nepostojanje okolinske dozvole za odlagalište šljake i pepela i izbjegla je otkrivanje informacija o poštivanju procedura za provjeru projekta. Ako Kineska Eximbanka nastavi odobravati kredite za projekte kao što je blok 7 TE Tuzla i druge slične projekte koji su u planu, neće ostati puno toga što bi nas uvjerilo u izjave o “Kineskom zelenom liderstvu”.

 

Translate »