“Ja ću raditi šta ja hoću” – Izložba i performans umjetnice Alme Gačanin u Zvonu

”Ovu poruku vam je uručila poznata bh. umjetnica, koja nema stolicu na poslu. Radno vrijeme: stojim. Ja ću sjediti ako ja hoću. Ja ću raditi šta ja hoću.”

”Ovu poruku vam je uručila poznata bh. umjetnica, jer vjeruje u slobodu. Radno vrijeme: neprocjenjivo.”


Ovo su samo dvije od šezdeset poruka koje je umjetnica Alma Gačanin ispisala tokom tredesetodnevnog performansa, jer raditi posao koji želiš i biti za njega adekvatno plaćen/a u bh. stvarnosti počinje graničiti sa nemogućim. Raditi bilo šta, samo da se radi, dio je naših kolektivnih uvjerenja. Prenijeli smo to i na mlade i rekli im kako nemaju prava na vlastite izbore ukoliko su njihove porodice daleko od centara moći.
Slična ili još složenija situacija je sa umjetnicama i umjetnicima mlađe generacije. Namijenili smo im da strpljivo čekaju ”na svoj red”, komadić galerijskog i medijskog prostora, na parče slave koja se u našim okolnostima kao takva i ne percipira, a najvjerovatnije neće ni doći.
Zato svaki iskorak od ovog dominantnog obrasca itekako raduje i zato s razlogom možemo reći da je Alma Gačanin jedna od onih koji/e drugačije promišljaju vlastitu poziciju na ukupnoj društvenoj a svakako i umjetničkoj sceni.
Šira javnost ju je upoznala kao ovogodišnju finalisticu nagrade Zvono, a potom su je građani i građanke Sarajeva i Facebook zajednica imali priliku pratiti tokom realizacije tridesetodnevnog performansa pod nazivom ”Ja ću raditi šta ja hoću.”
Naime, Alma je bila angažovana na jednom od onih poslova kod kojih se ne postavlja pitanje o uslovima rada.
Trebala je raditi cijeli mjesec bez slobodnog dana, te je odlučila da se uz dogovoreni posao nastavi baviti svojim umjetničkim radom i da bude za njega plaćena.
Ispisivala je po dvije poruke dnevno, kasnije im dodavala ilustracije, a svaku od njih dijelila slučajnim prolaznicima.
U svojim porukama bavila se cijenom rada, platom, satnicom… u namjeri da se promoviše sloboda izražavanja te potakne hrabrost prilikom zauzimanja za sebe.
Uraditi nešto što želimo i biti plaćeni za to čak i u okviru nekog sasvim drugog posla koji nas ne ispunjava osnovna je ideja performansa Alme Gačanin.
”Borba i suočavanje sa egzistencijalnim ukrštenicama se mora započeti, te iz takvog nužnog revolta i umjetnički rad se mora napraviti, jer je to jedini način da se uradi ono što ja hoću, a možda i ono što vi hoćete”, poručuje umjetnica.

Od 12.7 do 22.7.2016.
Obala Maka Dizdara 10

Translate »