18. BITEF – Polifonija

U Beogradu je u okviru 51. BITEF – a održana i 18. BITEF – Polifonija koja je na samom otvaranju imala dijalog sa tri autora o tri knjige: “Uvod u primijenjeno kazalište. Čije je kazalište?” Darka Lukića, “Tragedija inicijacije ili nepostojani princ” Ivana Medenice, i “Kreativna drama – proces stvaralaštva u Škozorištu” Milana Mađareva, što jeste pokretač zajedničkog traganja za različitim pozorišnim  formama otvorenosti i participacije, kako za one koji ga izvode tako i za one koji su njegova publika.

U dijalogu, oslanjajući se na iskustva iz teorije i prakse pozorišta participacije, pored autora knjiga, učestvovali su: dr Milena Dragičević Šešić (Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu), dr Vladimir Krušić (Hrvatski centar za dramski odgoj HCDO), Sead Đulić (Centar za dramski odgoj CDO BiH) i Ljubica Beljanski-Ristić (Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM).

U okviru razgovora na najbolji način predstavljena su iskustva iz višegodišnjeg rada u eMTeeM – u I Centru za dramski odgoj što je praćeno sa izuzetnim zanimanjem.

A već danas ta iskustva biće primjenjena na trećoj radionici, koja će trajati do 1. oktobra u Mostaru, u okviru projekta BuJaMo koji okuplja srednjoškolce Jajca, Bugojna i Mostara, a podržan je od OSCE – a. Projekat okuplja mlade ljude suočene sa praksom “dvije škole pod jednim krovom” i ohrabruje ih da o toj praksi otvoreno, hrabro i bez ustezanja iznose svoja mišljenja i bore se za njih, a sve na tragu iskustva učenika iz Jajca koji su digli svoj glas protiv razdvajanja. Srednjoškolci iz ova tri grada ovladavaju vještinama forum teatra i kreiraju svoje forum predstave koje če nakon ove treće radionice u okviru tri mini festivala u pomenuta tri grada izvesti u svojim sredinama i svojim školama suočavajući ostale mlade ljude, ali i građane sa situacijom u koju su dovedeni, a žele je mijenjati.

Translate »