KONCERT NOVIH DJELA OP. 4. VEČE MUZIKE ZA KLAVIR, ČEMBALO, GUDAČKI KVINTET I KVINTET HARMONIKA

IVAN ČAVLOVIĆ: KONCERT NOVIH DJELA OP. 4.

VEČE MUZIKE ZA KLAVIR, ČEMBALO, GUDAČKI KVINTET I KVINTET HARMONIKA

(koncert s pozivom uz ograničeno prisustvo publike uzrokovano pandemijom cov – 19)

Srijeda, 20. I. 2021, Koncertna dvorana „Cvjetko Rihtman“, 19 sati

U srijedu 20. I. 2021. u 19 sati u koncertnoj sali „Cvjetko Rihtman“ (Sala Srednje muzičke škole Sarajevo)bit će održan četvrti po redu cjelovečernji koncert novih djela Ivana Čavlovića sa sljedećim programom i izvođačima:

1.      Koncert br. 3 za klavir i gudački kvintet. (26. I–13. II. 2020), 12 min.

Izvode: Sonja Radojković klavir, Gudački kvintet aMAS

2.      Četiri eseja za kvintet harmonika. Smjeh. Iščekivanje. Igra. Veseli dolazak. (2–10. VI. 2018), 15 min.

Izvodi: Kvintet harmonika aMAS

3.      Sonata za klavir br. 3. Odsutnost. Nemir. Nostalgija. Povratak. (8. VII – 14. VIII. 2019), 22 min.

Izvodi: Bartolomej Stanković klavir

4.      Koncert za čembalo i gudački kvintet (10. X – 3. XI. 2019), 17 min.

Izvodi: Miron Konjević čembalo, Gudački kvintet aMAS

Ukupno trajanje: 66 minuta

Čavlovića javnost poznaje više kao vodećeg bih. muzikologa, a kako njegov kompozitorski opus raste, i njegova djela postaju sve prisutnija u javnim prostorima bih. kulture.  O koncertu sam autor kaže: Još jednom, kao i uvijek, sva djela su nastala nekom umjetničkom nakanom. Koncert br. 3 za klavir i gudački kvintet je nastavak kompozitorskog bavljenja zvukom klavira u gudačkom okruženju. Taj je zvuk opčinjavajući za kompozitora, ali i za publiku. Dokazano je već bezbroj puta!? Pet studija za klavir je jedna od zbirki malih komada za klavir, sa stalnom intencijom da ih bude što više i različitog karaktera, jednom su to studije, drugi put preludiji i fuga, treći put stilske vježbe, onda i koncerti i drugi instrumentalni sastavi u kojima klavir ima istaknutu ulogu. Studije nisu posvećene kompozitorskim ili izvođačkim problemima, već naprosto su opšti naziv za nešto što nema imena. Četiri esejaSmjeh. Iščekivanje. Igra. Veseli dolazak za kvintet harmonika uistinu su esejistička muzika koja nastoji povezati zvuk i misao pisane riječi. Kada nešto hoću reći, a nedefinisano šta, onda upotrijebim riječ esej, ovaj put za kvintet harmonika aMAS, drugi put za hor flauta ili neki drugi sastav. Sonata za klavir br. 3. Odsutnost. Nemir. Nostalgija. Povratak je treća od njih šest, a posvećena je pijanističkoj umjetnosti Bartolomeja Stankovića. U Sonati ima nešto od zvuka i mirisa Bartolomejevog putovanja, kojeg Bartolomej izvodi u svom redovnom koncertnom repertoaru. Koncert za čembalo i gudački kvintet je s prešutnom posvetom Mironu Konjeviću, jedinom od bosanskohercegovačkih čembalista. Istog trenutka kada sam saznao da je kupio čambalo, počeo sam razmišljati kako mu pomoći. Ova kompozicija je rezultat moje nakane.

Ovo je četvrti autorski koncert, nazvan Koncert op. 4, s imenovanjem instrumenata kojima je program posvećen (klavir, čembalo, gudački kvintet, kvintet harmonika) u organizaciji moje „Fondacije Čavlović“. Jadikovki oko ovog koncerta neće biti, jer su svi problemi vezani za stvaranje programa i organiziranje izvedbe vezani za jedan koji stoji na ramenima nas koji hoće svijet ispuniti zvukom. To je ona nedefinisana i neimenovana borba čovjeka i prirode opredmećena u pandemiji virusa covida, corone, korolje, kako je ko zove, s brojem 19. Pandemija traje skoro godinu dana a evo nemamo nikakva saznanja kada bi mogla prestati. Možda kada se pelcujemo! Posljedica pandemije je prisustvo minimalnog, odnosno od vlasti dozvoljenog broja slušatelja. O, jada i nesreće!? Da li smo mogli zamisliti da će neko, bilo ko i u bilo koje svrhe, ograničavati broj slušatelja za živi događaj koji bez slušatelja ne postoji. On-line verzija susreta slušatelja s muzikom je surogat! Ovaj koncert je doprinos borbi protiv bezumlja virusne prirode i nesnalaženja čovjeka u izuzetnim situacijama.

Ivan Čavlović (Sanski Most, 1949). Profesor je emeritus Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Jedan je od osnivača i pokretača Muzikološkog društva FBiH, časopisa Muzika, Institituta za muzikologiju i Centra za muzičku edukaciju Muzičke akademije, festivala Majske muzičke svečanosti, Sarajevo Chamber Music Festivala, stručnih i edukativnih projekata. Djelovao je kao član mnogih organa i tijela Muzičke akademije i Univerziteta u Sarajevu. Muzikom se počeo baviti od rane mladosti, a nakon završene Gimnazije, diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Puli i Muzičkoj akademiji u Sarajevu na kojoj je i magistrirao i doktorirao. Počeo je komponovati vrlo rano, ali tek u prvoj deceniji 21. stoljeća njegov kompozitorski rad postaje ozbiljan i s relevantnim umjetničkim rezultatima. Dosada je napisao 8 knjiga, 3 monografske brošure i preko 200 stručnih i naučnih radova, komponovao je 56 kompozicija različitih namjena i izvođačkih sastava, od solo instrumenta do opere atrakcija, napisao je nekoliko kratkih priča i dvije novelle. Kao nastavnik na Muzičkoj akademiji odgojio je brojne diplomante i magistrante i doktoranate, 5 asistenata i 4 docentice.  

Radio je kao nastavnik muzičkog odgoja u Osnovnoj školi u Starom Majdanu kod Sanskog Mosta (1972–1973), nastavnik gitare u Osnovnoj muzičkoj školi u Vogošći (1976–1978), a od 1978 do 2010. prolazi sva akademska zvanja na Muzičkoj akademiji u Sarajevu.

Dobitnik je nagrade „Vlado Milošević” AMUS-a za muzikološki rad (2017). 

Izvođači su eminentni akademski muzičari s kojima je Čavlović već sarađivao.

Sonja Radojković klavir. Osnovne studije klavira završila na FMU u Beogradu s nepunih 19 godina. Magistrirala iz iste oblasti u Beogradu na FMU i na Konzervatoriju Čajkovski u Moskvi s 22 godine. Koncertna pijanistica i profesorica na FMU u Beogradu, Muzičkoj akademiji u Sarajevu i Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu. Bila je gostujući profesor na osnovnim, master i doktorskim studijama na univerzitetima muzike na Yong Siew Toh Konzervatorijum (Singapur), na Manitoga University (Winnipeg, Canada), na konzervatorijumima u Dunedinu i Wellingtonu (Novi Zeland) i na Kanskom konzervatorijumu (Francuska). Osnivačica je i umjetnička direktorica ljetnjeg festivala na Hvaru (Hrvatska). Pored standardnog klavirskog repertoara, rado svira i savremenu muziku za klavir domaćih autora. Snimila je nekoliko kompakt diskova. Njena intenzivna međunarodna karijera popraćena je najboljim muzičkim kritikama.

Gudački kvintet je ad hoc formirana gudačka grupa bez stalnog djelovanja. Za priliku ovog koncerta, kvintet čine Tamara Arsovski violina I, Alma Dizdar violina II, Tatjana Romanić viola, dr. Belma Alić violončelo, Fahrudin Stroil kontrabas.

Bartolomej Stanković klavir. Magistrirao klavir u klasi prof. Pavice Gvozdić na Muzičkoj akademiji u Zagrebu (2011), te nastavio postdiplomski studij na pijanističkoj akademiji “Steinway” u Veroni u klasi Federica Gianella, kod kojega je 2012. uspješno završio pijanistički master studij. Radi kao docent na Katedri za klavir Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Dobitnik je brojnih pijanističkih priznanja i nagrada. Njegova specijalnost je izvođenje klavirske muzike bosanskohercegovačkih autora, koju je snimio na dva kompakt diska.

Kvintet harmonika aMAS. Djeluje od 2015, a sastavljen je od najboljih studenata Odsjeka za harmoniku Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Dosada je osvojio nekoliko nagrada na domaćim i svjetskim takmičenjima. Kontinuirano djeluje na koncertima Muzičke akademije, ali i samostalno u organizaciji drugih institucija. Trenutni sastav Kvinteta harmonika aMAS je: Azmir Halilović prva harmonika, Asmir Hamzić druga harmonika, Iris Granulo treća harmonika, Safet Tahirović črtvrta harmonika i Mihael Baskarad bas harmonika.

Miron Konjević čembalo.Diplomirao (2016) i magistrirao (2018) na Muzičkoj akademiji u Sarajevu u klasi prof. Svetlane Chlaidze. Diplomirao (2012) i magistrirao (2014) kompoziciju u klasi prof. Asima Horozića. Student je bachelor studija za čembalo na Konzervatoriju Tartini u Trstu u klasi prof. Paole Erdas. Jedan je od mladih muzičkih poslenika koji daje znatan doprinos našoj praksi umjetničke muzike.

Realizaciju koncerta je podržalo Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevio i Amus,a prijatelji koncerta su Muzička akademija UNSA i Srednja muzička škola Sarajevo.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »