Kratka video priča – “Haos u Olovu”

Ekipa UKMD-a se u sklopu projekta Ad Hoc aktivizam družila sa klincima i klincezama iz Olova.

Ad Hoc Aktivizam je naziv kurikuluma neformalnog obrazovanja kreiranog od strane osoblja Udruženja za kulturnu i medijsku dekontaminaciju u suradnji sa eFM studentskim radijom. Bit kurikuluma je potaknuti polaznike da primjećuju i kritikuju te samim tim i mijenjaju stanje u društvu. U toku radionice polaznici se obučavaju da koriste video i audio snimače, te kreiraju scenarije za kratke igrane i dokumentarne video uradke. Nakon kreiranja scenarija uz stručnu pomoć sami snimaju i finaliziraju svoje video priče.

Pored ovog kurikuluma ekipa UKMDa je u prethodnom periodu osmislila i producirala 5 crtanih filmova “Reci gljivi pametnici i ptici na žici” koji su namjenjeni za djecu sa područija pogođenih poplavama. Crtani filmovi ciljaju na poboljšanje opšteg psihološkog zdravlja djece sa pomenutih područija. Pored pomenutog crtani filmovi su edukativnog karaktera te u sebi sadrže osnovne smjernice ponašanja za djecu i mlade u vanrednoj situaciji koja je nastala pod utjecajem poplava.

Translate »