Poziv za općine – Investicija od 200.000 KM u ulične kontejnere širom FBiH

Obavještavamo općine Federacije Bosne i Hercegovine da je ZEOS eko-sistem d.o.o., izdvojio sredstva za nabavku novih kontejnera za električni i elektronski otpad (u daljem tekstu e-otpad), koji će biti postavljeni besplatno u općine koje iskažu interes i izdaju potrebne saglasnosti za postavljanje i lokacije kontejnera.
Investicija u ukupnom iznosu od 200.000 KM, osigurana je iz vlastitih sredstava ZEOS-a sa ciljem unapređenja pravilnog odlaganja e-otpada i podizanja svijesti stanovništva, kroz rješavanje problema na mjestu nastanka. Nabavljeni kontejneri će biti besplatno isporučeni na obezbijeđene lokacije, a po jednom kontejneru optimalan broj je 5.000 stanovnika.
Poziv se odnosi na sve općine Federacije Bosne i Hercegovine, a prednost imaju one koje trenutno ne posjeduju kontejnere za e-otpad, a imaju najpogodnije uslove. ZEOS će odluku o izboru donijeti prema vlastitoj procjeni i analizi mogućnosti pražnjenja kontejnera.
Zainteresovane općine mogu sa se prijave putem linka ovdje, ili putem stranice
www.zeos.ba. E-otpad je postao značajan dio životne svakodnevnice svakog čovjeka. Dostupnost uređaja i široka upotreba su omogućili stanovništvu velike prednosti visokog standarda života. Međutim, njihova proizvodnja, korištenje i odlaganje je postalo neodrživo. Zagađenje e- otpadom i njegove količine na deponijama se najefikasnije sprječavaju na mjestu njegovog nastanka, kroz edukacije i odvojeno sakupljanje e-otpada.
 
U 2019. godini u svijetu je generisano 53,6 miliona tona e-otpada, što je 7,3 kg po stanovniku planete Zemlje, a samo 17,4% je dokumentovano kao sakupljeno i reciklirano, što znači da se za 82,6% ne zna krajnja destinacija. Ovo je pokazatelj da globalne aktivnosti reciklaže nisu u skladu sa globalnim rastom e-otpada. BiH je jedna od 78 država, koja ima uređenu regulativu za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom. E-otpad potpada pod opasni otpad, kojeg je potrebno posebno sakupljati i isti se ne smije miješati sa ostalim komunalnim otpadom. Zdravstveni rizici povezani s e-otpadom mogu biti
posljedica direktnog kontakta sa štetnim materijalima, kao što su barij, živa, olovo, kadmij, krom, bromirani usporivači gorenja, koji se nakupljaju u zemlji, vodi i hrani. Ovakve supstance uzrokuju kancerogena oboljenja, usporen mentalni razvoj djece, oštećenje vitalnih i reporduktivnih organa, zbog toga je njihova reciklaža neophodna. Zbrinjavanje e- otpada u FBiH već 10 godina besplatno osigurava ovlašteni operater ZEOS eko-sistem d.o.o. (www.zeos.ba), a konačni cilj je da se građanima omogući nova infrastruktura i u našu državu iz Evropske unije prenesu dobre prakse zaštite i održivosti okoliša.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »