12. Međunarodni simpozij MUZIKA U DRUŠTVU: Drugi dan Simpozija u znaku Ludwiga van Beethovena i Zaima Imamovića

Program drugog dana 12. po redu izdanja bijenalnog međunarodnog muzikološkog simpozija „Muzika u društvu“, kojeg Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu, zbog pandemije po prvi put organizuju u formi videokonferencije, održat će se u petak 11. decembra 2020. godine.

Centralni program drugog dana Simpozija čine radne sesije na kojima će učesnici razmatrati refleksije tradicije u djelima bosanskohercegovačkih kompozitora, pedagoške i kreativne implikacije muzike u zajednici, savremene perspektive u muzičkoj edukaciji, kao i aktuelna istraživanja u etnomuzikologiji.

U programu posebno mjesto zauzima drugo plenarno predavanje koje je tematski vezano uz ovogodišnje obilježavanje 250 godišnjice od rođenja Ludwiga van Beethovena, a održat će ga dr. David Clampitt, uvaženi teoretičar muzike, nekad profesor na Yale University, a danas na Oklahoma State University. Ovaj nekadašnji urednik časopisa Journal of Music Theory od 2001. do 2006. godine idobitnik nagrade za naučni rad American Society for Music Theory, intenzivno nastupa kao violinist, predaje kamernu muziku i drži predavanja sa, našoj publici već dobro poznatim Manhattan String Quartetom. Sutrašnje predavanje Davida Clampitta vezano za specifičnu primjenu matematičkih teorija u muzičkoj analizi, pod naslovom „Neobični dvojnici: Samo-dualni harmonijski sistemi u Beethovenovom op. 131 (1827) i Schubertovom Dvojniku“bit će održano s početkom u 19 sati.

Program Simpozija uključuje i tematske susrete posvećene ličnostima od historijskog značaja za muziku u Bosni i Hercegovini. Poseban fokus drugog dana Simpozija će biti na jednom od najvažnijih interpretatora sevdaha Zaima Imamovića, u čiju će spomen u 16.30 sati biti priređen skup naslovljen „100 godina od rođenja Zaima Imamovića“.

Zaim Imamović, koji svoj životni i radni vijek provodi u Sarajevu, spada u red najvažnijih pjevača zlatne generacije pjevača Radio Sarajeva. Njegov pristup pjevanju sevdalinke nastao je iz dubinskog poznavanja pjevačke tradicije u Bosni i Hercegovini, ali i inovativne nadgradnje koju su ovom muzičkom žanru donijeli novi mediji toga vremena. Za svog života Zaim Imamović snimio je na stotine važnih sevdalinki za arhiv Radio Sarajeva, održao na hiljade koncerata i prodao nekoliko miliona diskografskih izdanja, dok se kao kompozitor zlatnim slovima upisao u historiju sevdalinke pjesmama koje se i danas rado izvode. O ulozi jednog od najvažnijih glasova tradicionalne muzike BiH i regije, čiji se pjevački uticaj i danas osjeti u izvedbama novih generacija sevdalija, govorit će etnomuzikologinja mr. Maja Baralić Materneurednica muzičkog programa BH Radija 1, historičarka književnosti dr. Nirha Efendićkustosica za usmenu poeziju Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, književnica Lejla Kalamujić, autorica biografije Zaima Imamovića, etnomuzikologinja dr. Tamara Karača Beljak, profesorica Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, te Damir Imamović,muzičar i član porodice Zaima Imamovića.

Svi programi 12. Međunarodnog simpozija “Muzika u društvu” odvijaju se u formi Zoom webinara i dostupni su za javnost.  Link za pristup objavljen je na internet stranici Muzikološkog društva www.muzikolosko-drustvo.ba, te Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, www.mas.unsa.ba, na kojima se nalazi i program cijele konferencije.Prilog

PROGRAM SIMPOZIJA / Petak, 11. decembar 2020.

SJEDNICA 6: REFLEKSIJE TRADICIJE U DJELIMA BOSANSKOHERCEGOVAČKIH KOMPOZITORA

SESSION 6: REFLECTIONS ON TRADITION IN THE WORKS OF COMPOSERS FROM BOSNIA AND HERZEGOVINA

10.00-11.00

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Amra Bosnić

Naida Hukić:

Harmonija u postmodernističkom diskursu postratnih bosanskohercegovačkih koncerata

Harmony in the Postmodernist Discourse of Post-War Bosnian-Herzegovinian Concerts

Zdravko Drenjančević:

Slavonski tradicijski citati u umjetničkoj glazbi

Quotations from the Slavonian Tradition in Art Music

Snježana Đukić-Čamur:

Muzički opus Vojina Komadine inspirisan književnim djelima Maka Dizdara

Vojin Komadina's Musical Opus Inspired by Mak Dizdar's Literary Works

SJEDNICA 7: PEDAGOŠKE I KREATIVNE IMPLIKACIJE MUZIKE U ZAJEDNICI

SESSION 7: PEDAGOGICAL AND CREATIVE IMPLICATIONS OF THE MUSIC IN COMMUNITY

11.15-12.15 h

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Merima Čaušević

Aleksandra Pavićević:

Uticaj dečjih muzičkih manifestacija na muzičku kulturu u Srbiji od 1958. do 2019. godine

The Influence of Children's Music Events on Music Culture in Serbia from 1958 until 2019

Ana Čorić:

Community Music: perspektiva razvoja područja u (g)lokalnom kontekstu

Community Music: A Perspective of Its Development in the (G)local Context

Snježana Dobrota:

Povezanost stavova prema djeci izbjeglicama, interkulturalnih stavova i preferencija u glazbi svijeta – glazbeno-pedagoške implikacije

The Relationship between Attitudes towards Refugee Children, Intercultural Attitudes and World Music Preferences: Implications for Music Education

SJEDNICA 8: SAVREMENE PERSPEKTIVE U MUZIČKOJ EDUKACIJI

SESSION 8: CONTEMPORARY PERSPECTIVES IN MUSIC EDUCATION

12.30-13.50

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Valida Akšamija-Tvrtković

Goran Sučić:

Razvoj doživljaja umjetničkog djela kroz integrirani kurikulum u umjetničkim područjima u ranom predškolskom odgoju i obrazovanju

Development of the Experience of a Work of Art through an Integrated Curriculum in the Artistic Fields of Early Preschool Education

Valida Akšamija–Tvrtković i Nermin Ploskić:

Savremeni izazovi u muzičkoj edukaciji

Contemporary Challenges of Music Education

Nerma Hodžić-Mulabegović:

Primjena kreativnih tehnika podučavanja u nastavi solfeggia

Application of Creative Teaching Techniques in Solfeggio Teaching

Ivana Hadžihasanović, Merima Čaušević, Indira Mahmutović:

Efekti programa muzičko-plesnih radionica na određene motoričke sposobnosti djece s oštećenjem sluha uzrasta od 13 i 15 godina

Effects of Music and Dance Workshops on the Motoric Abilities of Hearing-Impaired Children age 13 and 15

SJEDNICA 9: AKTUELNA ISTRAŽIVANJA U ETNOMUZIKOLOGIJI

SESSION 9: CURRENT RESEARCH IN ETHNOMUSICOLOGY

15.00-16.20

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

Moderatorica / Chair: Tamara Karača-Beljak

Mirza Kovač:

Odabrani digitalizirani islamski obredni melo-poetski oblici iz legata Akademika Cvjetka Rihtmana

Selected Digitized Islamic Ritual Melopoetic forms from the Endowment of Academician Cvjetko Rihtman

Vesna Ivkov:

Pojedine odlike izvođenja sevdalinke – primer interpretacije na harmonici

Some Features of the Sevdalinka Performance: An Example of Interpretation on the Accordion

Jakša Primorac:

Hipoteze o podrijetlu balkanske opore sekundne dijafonije

Hypotheses on the Origins of Balkan Rough Secondal Diaphony

Anči Leburić i Lidija Vladić-Mandarić:

Perspektive istraživanja muzičkih fenomena u okvirima kvalitativne metodologije

Researching Perspectives of Musical Phenomena within the Framework of Qualitative Methodology

TEMATSKA SJEDNICA 1

SPECIAL SESSION 1

16.30-17.30

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

100 GODINA OF ROĐENJA ZAIMA IMAMOVIĆA

100 YEARS FROM THE BIRTH OF ZAIM IMAMOVIĆ

Maja Baralić Materne, Sarajevo

etnomuzikologinja, urednica muzičkog programa, BH Radio 1

ethnomusicologist, editor of music programmes, BH Radio 1

Nirha Efendić, Sarajevo

historičarka književnosti, kustosica za usmenu poeziju, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

literary historian, curator for oral poetry, National Museum of Bosnia and Herzegovina

Damir Imamović, Sarajevo

muzičar, član porodice

musician, family member

Lejla Kalamujić, Sarajevo

književnica, autorica biografije Zaima Imamovića

writer, author of Zaim Imamović's biography

Tamara Karača Beljak, Sarajevo

etnomuzikologinja, profesorica, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

ethnomusicologist, professor, Academy of Music, University of Sarajevo

PLENARNO PREDAVANJE 2

KEYNOTE LECTURE 2

19.00-20.00

Jezik: B/H/S

Language: B/C/S

David Clampitt

teoretičar muzike, profesor, Ohio State University, New York

music theorist, professor, Ohio State University, New York

Neobični dvojnici: Samo-dualni harmonijski sistemi u Beethovenovom op. 131 (1827) i Schubertovom Dvojniku (1828)

Uncanny Doubles: Self-dual Harmonic Systems in Beethoven op. 131 (1827) and Schubert Der Doppelgänger (1828)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »