„Odluka koja mijenja život“

Pod sloganom „Odluka koja mijenja život“ Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizuje niz aktivnosti kojima omogućava da budući studenti dobiju informacije iz prve ruke o studiranju na ovoj instituciji. Sada je vrijeme kada srednjoškolci donose odluke o profesionalnim opredjeljenjima za cijeli život. Sada je vrijeme da se donese prava Odluka!

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu je jedan od najboljih fakulteta na prostoru jugoistočne Evrope. Ova državna visokoobrazovna institucija posjeduje tri najpriznatije međunarodne akreditacije za kvalitet – američku AACSB, evropsku EPAS i austrijsku AQA, što omogućava njenim zaposlenicima i studentima neograničenu mobilnost i stjecanje najsavremenijih znanja po cijelom svijetu.

Ekonomski fakultet ove godine obilježava 65 godina od kad je upisana prva generacija ekonomista u našoj zemlji. Od tada, ovaj Fakultet je iznjedrio 25.000 alumnija, ostvario saradnju sa više stotina međunarodnih institucija, danas ima 90 međunarodno referentnih nastavnika, svakodnevno sarađuje velikim brojem kompanija iz poslovnog sektora. Kroz mnogobrojne vannastavne aktivnosti, Ekonomski fakultet kontinuirano motiviše mlade na proaktivnost i poduzimanje akcije.

Dan otvorenih vrata je mjesto gdje budući ekonomisti mogu steći realnu sliku o studijskim programima i vannastavnim aktivnostima koje im nudi ovaj Fakultet. Student Ekonomskog fakulteta u Sarajevu pohađa dijapazon ekonomskih oblasti, kao što su finansije, bankarstvo, računovodstvo, menadžment, marketing, informacione tehnologije, statistika, mikro i makro ekonomija, i drugo.

Dani otvorenih vrata za maturante i njihove roditelje će biti održani u subotu 03.06.2017. s početkom u 13 sati, na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu (adresa: Trg oslobođenja – Alija Izetbegović 1). Vrata su otvorena za sve zainteresovane!

 

Odluka koja mijenja život!

Ekonomski fakultet u Sarajevu promoviše, prenosi i potiče znanje u oblastima poslovnih i ekonomskih nauka koje vode edukaciji i razvoju kreativnosti. Kontinuirano radi na motivaciji mladih kroz razne aktivnosti sa ciljem podsticanja mladih na proaktivnost i predstavljanja važnih informacija o visokoškolskom obrazovanju. Imajući u vidu činjenicu da učenici srednjih škola nisu upoznati sa mogućnostima studiranja kao i ostalim vrlo važnim segmentima u razvoju profesionalne karijere, odlučili smo maturantima pružiti priliku da na Danima otvorenih vrata Ekonomskog fakulteta dobiju odgovore na sva pitanja vezana za upis na prvi ciklus studija i načine profesionalnog usavršavanja. U toku programa, učenicima će biti predstavljene akreditacije koje Ekonomski fakultet svrstavaju među 5% najboljih visokoškolskih institucija iz poslovnih nauka u cijelom svijetu. Maturanti će imati priliku slušati govore alumnija i predstavnika Uprave fakulteta, te kroz neformalno druženje sa studentima obići fakultet i osjetiti atmosferu fakultetskog obrazovanja. Ovim putem vas pozivamo na Dan otvorenih vrata koji će se održati u subotu, 22.04.2017. sa početkom u 13:00 sati

Translate »