Ombudsmani i UNICEF: Zakonske norme protiv fizičkog kažnjavanja djece u porodici – neophodan prvi korak za zaštitu djece od nasilja

Specijalni izvještaj Institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine o zabrani tjelesnog kažnjavanja djece, sa nalazima i preporukama, pripremljen uz podršku UNICEF-a biće prezentiran:

u ponedjeljak 9.12. 2019 u 12 sati u Zgradi UN-a, na adresi Zmaja od Bosne b.b., Sarajevo.

Svrha Izvještaja o zabrani tjelesnog kažnjavanja djece jeste da se ukaže na smisao uvođenja zabrane fizičkog kažnjavanja djeteta, s tim da zabrana sama po sebi ne treba biti isključivo kažnjavanje nasilja koje počine roditelj, brat, sestra, staralac ili usvojilac, već i stvaranje što boljih uslova za tzv. pozitivno roditeljstvo, odnosno roditeljstvo bez nasilnih metoda u vaspitanju i odrastanju djeteta. Po mišljenju Ombudsmana, sama zakonska zabrana neće riješiti problem, ali je nužna zato što sve druge mjere bez zakonske reforme imaju ograničene i kratkoročne efekte. UNICEF u Bosni i Hercegovini je zajedno sa svojim partnerima u sklopu regionalnog projekta Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece sa poteškocama u razvoju, uz podršku Evropske unije već počeo aktivnosti sa ciljem zaštite djece od tjelesnog kažnjavanja u BiH.

Ombudsmani Bosne i Hercegovine smatraju da je pravo svake osobe da ne trpi fizičko kažnjavanje, i da svako dijete ima sva prava, osigurana Konvencijom o pravima djeteta, uključujući poštivanje njegovog ljudskoga dostojanstva i fizičkog integriteta. Ovim Izvještajem Ombudsmani žele dati svoj doprinos u oblasti zaštite prava djeteta, u skladu sa mandatom i nadležnostima, kako bi tijela izvršne i zakonodavne vlasti pristupila ozbiljnom razmatranju uvođenja eksplicitne zabrane fizičkog kažnjavanja djeteta, jer uvažavajući međunarodne dokumente, Bosna i Hercegovina ima obavezu da poduzme sve što je neophodno kako bi se potpuno zabranilo fizičko kažnjavanje djeteta u svim sredinama, uključujući i porodicu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »