Održan osnivački sastanak “Inicijative za poštivanje ženskih ljudskih prava na tržištu rada”

U Konjicu je održan osnivački sastanak”Inicijative za poštivanje ženskih ljudskih prava na tržištu rada”, aktivnosti koja je dio projekta “Međusektorsko partnerstvo za ljudska prava na tržištu rada”. Riječ je o projektu koji implementira Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva u saradnji s Fondacijom “Lara” iz Bijeljine, uz finansijsku podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Sastanku su prisustvovali/e predstavnici/ice istaknutih bh. organizacija civilnog društva, sindikata i privrednih komora iz Bosne i Hercegovine (BiH), a govorilo se o ljudskim pravima na tržištu rada, s posebnim osvrtom na prava žena.

Nažalost, posebno u manjim sredinama, žena biva osuđena kada se požali na neku vrstu uznemiravanja na radnom mjestu. Zbog nepovjerenja u sistem se žene vrlo često ne odluče da rade na zaštiti svojih prava – rekao je Goran Stanković, predstavnik Saveza sindikata Republike Srpske na današnjem sastanaku.

Cilj inicijative je, između ostalog, uspostavljanje saradnje s bh. privrednim subjektima kako bi se postiglo smanjenje diskriminatorne prakse preduzeća pri zapošljavanju.

Privrednici i zaposlenici nisu dovoljno informisani o ovoj temi.  Ova tema bi trebala da se proširi na period srednjoškolskog i fakultetskog obrazovanja, pa i na područje porodice. Mislim da je ključno da se djeca u nekom ranijem uzrastu nauče šta je primjereno, a šta nije –  kazala je Nevenka Jevrić, predstavnica Privredne komore Brčko distrikta.

Naredni koraci, kada je o Inicijativi riječ, podrazumijevaju izgradnju kapaciteta kao i proces zagovaranja kako bi se ova tema stavila visoko na medijski i javni dnevni red, te kako bi se zainteresovali građani i građanke za ova pitanja. Sve to kako kako vlasti ne bi mogle zanemariti i/ili odgoditi potrebno političke djelovanje.

U projekat je, do sada, uključeno osam poslovnih subjekata koji će dobiti priliku da razviju integrativne transformativne politike (protokole, mehanizme, odluke i druge procedure za rješavanje štetnih uticaja na radna ljudska prava). U okviru projekta je, između ostalog,  sprovedena i online anketa čija je svrha bila da se dobije objektivna slika o položaju ispitanika/ica na tržištu rada (maj 2024.). Anketu je ispunilo oko 300 ispitanika/ica.

Rezultati ankete:

– 54,4% ispitanika/ica je doživjelo diskriminaciju na radnom mjestu

– 77,5% ispitanika/ica nije prijavilo diskriminaciju ili nasilje kojem su bili izloženi

– 64,8% ispitanika/ica nije napustilo radno mjesto na kojem su doživjeli nasilje

Najčešći oblici nasilja:

– Verbalno nasilje – 33,6% ispitanika/ica je bilo izloženo uvredljivim riječima i komentarima

– Neverbalno nasilje – 45,2% ispitanika/ica je bilo izloženo gestikulacijama, insinuacijama, te znakovima koji upućuju na imitaciju seksulanih odnosa

– Fizičko nasilje – 69,4% ispitanika/ica je bilo izloženo nepotrebnom fizičkom kontaktu i dodirivanju dijelova tijela.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »