Bijambare su „hot spot“ šišmiša u regiji

Plecotus macrobularis (Foto: Branko Karapandža)

Poznato je kolika se vodi briga u Evropi oko zaštite šišmiša, najugroženije vrste sisara na starom kontinentu. Gotovo sve zemlje Evrope su se kroz Međunarodni sporazum o zaštiti evropskih vrsta šišmiša EUROBATS udružile da štite šišmiše i njihova staništa. Od ove godine toj evropskoj porodici se konačno pridružila i naša zemlja. Na tragu zaštite istraživanja i šišmiša radi već godinama i uprava Javne ustanove za zaštićena područja Kantona Sarajevo kao jedina takva uprava. Rezultati dobijeni tokom istraživanja na području Bijambara su kroz medije doprli do javnosti i tako je senzibilizirali za problem zaštite šišmiša, a u krajnjem i do pristupanja Sporazumu EUROBATS. Otkriće barskog šišmiša Myotis dasycneme 2016. godine, daleko od do sada poznatog areala rasprostranjenja, bilo je iznaneđenje za mnoge stručnjake hiropterologe.

I upravo završeni godišnji monitoring na području Zaštićenog pejsaža Bijambare (zima 2017-jesen 2018) dao je neočekivane rezultate u pogledu vrsta. Otkrivene su četiri nove vrste šišmiša: mali šišmiš (Pipistrellus pipistrellus), noćni šimiš (Nyctalus noctula), savijev šišmiš (Hypsugo savii) i mediteranski potkovasti šišmiš (Rhynolophus euryale) i fonetska grupa kulijev/natuzijev šišmiš (Pipistrellus kuhlii/nathusii). Sa do sada poznatim vrstama, Zaštićeni pejsaž Bijambare nastanjuje minimalno 21 vrstu, što ga čini regionalno najbogatijim područjem po broju vrsta šišmiša (npr. Škocjanske jame u Sloveniji imaju 18 vrsta).

Od vrsta šišmiša koje se nalaze na popisu Aneksa II Direktive o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore, na području zaštićenog pejsaža Bijambare  registrobano je do sada njih 10: Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Barbastella barbastellus, Myotis bechsteinii, Myotis oxygnathus, Myotis capaccinii, Myotis dasycneme, Myotis emarginatus i Myotis myotis. To daje ovom prostoru posebno značenje koje je i Javna ustanova za zaštićena područja Kantona Sarajevo prepoznala u svojim aktivnostima kroz dugoročni Plan upravljanja.

Kakva je vrijednost Zaštićenog pejsaža Bijambare kao habitata  govori i podatak da je ovdje stanište behštajnovog šimiša (Myotis bechsteinii) koji je vrlo rijedak, a globalno je ugrožen, tj. smatra se, prema IUCN crvenoj listi, da mu je brojnost u opadanju. Njegovo prisustvo pokazuje da u Zaštićenom pejzažu Bijambare postoji stare šume visokog kvaliteta za koje se smatra da su kao habitat od izuzetne važnosti za ovu vrstu.

Ukratko, područje Zaštićenog pejsaža Bijambare je pravi raj za šišmiše.

Dr. Jasminko Mulaomerović

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »