Prva dječija bh baletna predstava “Šapat šume bosanske”

Kao plod zajedničke suradnje između JU Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić“ Sarajevo,  JU Osnovna glazbena škola „Brotnjo“ u Čitluku, uz podršku Udruženja umjetnika BellArte  realizirana je prva bosansko-hercegovačku dječija baletna predstava u izvedbi učenika sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.

Premijera dječije baletne predstave „Šapat šume bosanske“ je planirana 12.10.2018. u 20:00 sati, a prva repriza će biti izvedena 13.10.2018. u 20:00 sati.

Obadvije predstave će biti izvedene u JU Centar kulture i mladih Općine Centar, Jelićeva 1.

19.10.2018. u 20:00 sati, predstavu će moći pogledati mostarska publika.

Učenici JU Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić“ zajedno sa učenicima iz JU Osnovna glazbena škola „ Brotnjo“ u Čitluku čine sastav orkestra i zbora. Dječiji baletni ansambl je sastavljen od učenika baletnog odsjeka JU OMŠ „Mladen Pozajić“.

Projekat je baziran na međuentitetskoj saradnji sa ciljem povezivanja djece između dvije škole. Realizacijom projekta, kulturno – umjetnički program za djecu i mlade na području BiH će biti značajno obogaćen.

„Šapat šume bosanske“ spada u autorsko muzičko – scensko plesno djelo u formi jednočinke sa trajanjem od 40 minuta. Predstava „Šapat šume bosanske” ima za glavni cilj afirmaciju umjetnosti kroz realizaciju kulturnog programa za djecu i mlade,  kako bi se potaknulo razvijanje dječije kreativne misli, osjećaja za estetiku i ljubavi prema umjetnosti. Napisan je stručno i pedagoški prilagođeno, na prijedlog baletnog pedagoga i direktora JU Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić” Sarajevo.

Autorski tim čine:

Direktor JU Osnovna muzička škola „Mladen Pozajić“- Mustafa Mujbegović

Direktor JU Osnovna glazbena škola „Brotnjo“ – Jure Sušac

Kompozitor i dirigent – Moamer Balihodžić

Libreto – Melina Alagić i Bojana Vidosavljević

Koreografija /baletni pedagog – Brižita Krabašić

Kostimogar – Mirjana Čistopoljski

Scenograf – Boris Čistopoljski

U projektu učestvuje preko 50 učenika iz dvije muzičke škole, uz podršku nastavnika i profesora.

Translate »