Konkurs za mlade pozorišne i filmske autore

Udruženje redateljica i reditelja u BiH objavljuje Konkurs za mlade pozorišne i filmske autore sa ciljem afirmacije umjetnosti režije i podrške mladim autorima/cama. Jedna od aktivnosti Udruženja će biti aktivno kreiranje kulturne politike koja ce biti podsticaj mladim generacijama da se upoznaju sa umjetničkom djelatnošću režije koja je najbolji način predstavila BiH u svijetu. Konkurs je otvoren od 20.04.2017.g, do  20.05.2017.g,

URiRuBiH – konkurs za odabir najboljih projekata mladih reditelja

– aplikacija se odnosi na profesionalnu pozorišnu predstavu / scensko izvedbeno djelo ili na profesionalni film mladih reditelja
– moguće je aplicirati samo sa jednim projektom
– na konkursu se dodjeljuju dvije nagrade: nagrada za najbolji pozorišni projekat / scensko izvedbeno djelo i nagrada za najbolji filmski projekat

Osnovni uslovi za prijavu:
– autor/ica mora biti diplomirani reditelj/ica (BA ili MA)
– autor/ica mora biti član/ica URiRuBiH
– autor/ica do 30 godina starosti se može prijaviti na konkurs

Prijave za pozorišnu predstavu / izvedbeno scensko djelo:
– konkurs je otvoren za sve forme izvedbenih umjetnosti
– na konkurs se ne mogu prijaviti autori/ce koji su već dobili/e podršku od URiRuBiH, a još nisu završili/e nagrađeni projekat

Dokumentacija potrebna za prijavu na konkurs:
– rediteljska eksplikacija
– popis autorskog tima
– preferirani teatar za realizaciju projekta u BiH
– generalne skice scenografije i kostima (koje pružaju uvid u koncept, tehnička razrada nije neophodna)
– dramski tekst, libretto ili tekstualni predložak (ukoliko je autorski projekat, baza tekstualnog predloška iz kojeg će se tekst razvijati)
– biografija reditelja/ice
– fotokopija diplome
– izbor iz dosadašnjih studentskih radova putem linka ili na USB-u

Prijave za film:
– moguće je aplicirati za kratkometražni film ili za dugometražni film
– konkurs je otvoren za dokumentarne i igrane filmove
– na konkurs se ne mogu prijaviti autori/ce koji su već dobili podršku od URiRuBiH, a još nisu završili nagrađeni projekat

Dokumentacija potrebna za prijavu na konkurs:
– scenarij (za igrane filmove) ili treatment (za dokumentarne filmove)
– sinopsis (maksimalno jedna stranica)
– rediteljska eksplikacija
– biografija reditelja/ice
– fotokopija diplome
– izbor iz dosadašnjih radova putem linka

Obaveze URiRuBiH:
– formiranje tročlanog žirija koji čine članovi/ice URiRuBiH koj i odabire najbolji
izvedbeni i filmski projekat
– članovi žirija ne smiju biti u sukobu interesa (ne mogu biti producenti prijavljenih
projekata)
– koprodukcijsko učešće URiRuBiH u projektu (finansijska podrška)
– stručne konsultacije na razvoju projekta
– pomoć pri preliminarnim produkcijskim dogovorima sa teatrom / produkcijskom
kućom
– razni drugi vidovi podrške, u zavisnosti od specifičnosti projekta

Konkurs će se objaviti u elektronskoj formi na fb stranici URiRuBiH, a rezultati se objavljuju
30 dana nakon zatvaranja konkursa.
Sva potrebna dokumentacija za prijave se šalje u elektronskoj formi na: urirubih@gmail.com

Translate »