Učionica #21: Predavanje Adisa Merdžanovića

Učionica #21 pod naslovom Vladati u podijeljenim društvima s Adisom Merdžanovićem održat će se u petak,28.06.2019 u prostorijama Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA (Augusta Brauna 14/3) s početkom u 18.00 sati.
 
Države podijeljene na osnovu jezika, religije ili etničke pripadnosti važe kao izazov za uspostavljanje demokratskih političkih sistema. Međutim, vladati u takvim društvima koristeći legitimne, demokratske i efikasne političke strukture nije nemoguće. Različiti modeli političkih sistema nastoje da osiguraju demokratiju u podijeljenim društvima. Jedan od najpoznatijih među njima je sistem tzv. konsocijacijske ili konsenzus demokratije. Cilj ovog predavanja je da razjasni šta konsocijacija tačno podrazumijeva, koje prednosti i nedostatke nudi i kako može da omogući građansku participaciju u procesima odlučivanja.
Dr. Adis Merdžanović je politolog koji se fokusira na političke sisteme Zapadnog Balkana i perspektive tog regiona za evropske integracije. Doktorat je stekao na univerzitetu Zürich (Švicarska) s doktorskom disertacijom o politici međunarodne zajednice u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini, koja je 2015.g. izašla kao knjiga Democracy by Decree: Prospects and Limits of Imposed Consociational Democracy in Bosnia and Herzegovina (Stuttgart: ibidem). Njegov naučni fokus je demokratizacija podijeljenih, poslijeratnih društava, pogotovo funkcionisanje njihovih konstitucionalnih i političkih sistema u komparativnoj perspektivi. Također, bavi se i analizom politike Evropske Unije prema Zapadnom Balkanu. Na teoretskom nivou, njegove analize tematizuju liberalizam, socijalizam, nacionalizam i demokratiju.

Učionica se realizira unutar programaSindikalizacija uz podršku i-platforme, Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine i Olof Palme International Centra.  

 
#Crvena_Sarajevo #Učionica21 #Sarajevo #konsocijacija #participacija #demokratija

Učionica #20: Gorana Markovića – Udruženje Crvena

Učionica #20 pod naslovom Mogućnosti jačanja radničkog pokreta u BiH s Goranom Markovićem održati će se u ponedjeljak, 17.06.2019. u prostorijama Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA (Augusta Brauna 14/3) s početkom u 18.00 sati.

Predavanje Gorana Markovića pokušati će odgovoriti na nekoliko važnih pitanja: Šta je radnički pokret u Bosni i Hercegovini danas? Koje organizacije ga čine? Šta su uzroci ideološke konfuzije i birokratskog okoštavanja sindikata kao ekonomskog krila radničkog pokreta? Koje su pretpostavke formiranja i razvoja političkog krila radničkog pokreta koji bi činile političke partije i druge političke organizacije?

Goran Marković rođen je 1978. godine. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranom doktorske disertacije na temu Federalizam u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine. Zaposlen je kao vanredni profesor na užoj naučnoj oblasti Ustavno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Osim ustavnim pravom (posebno teorijom federalizma i neposrednom demokratijom) bavi se i temama koje su u vezi sa participativnom demokratijom i samoupravljanjem. Objavio je dvije monografije (Perspektive participativne demokratije i Bosanskohercegovački federalizam), 80 naučnih radova, a koautor je i udžbenika Ustavno pravo Bosne i Hercegovine. Jedan je od urednika ljevičarskog časopisa Novi Plamen, koji je od 2007. do 2016. godine izlazio u štampanom izdanju, a od tada izlazi kao web magazin.

Za kraj proljetnog ciklusa programa Učionice, CRVENA će ugostiti Adisa Merdžanovića (petak, 28.06.) s predavanjem – Vladati u podijeljenim društvima.

Zbog ograničenog broja mjesta, molimo vas da nas kontaktirate putem Facebook stranica – Crvena Association for Culture and Art i Zajednički Grad / Sindikalizacija, ili na e-mail adresu: info@crvena.ba.

Učionica #18 – “Razgradnja grada” s Nasihom Pozder (Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA)

Učionica #18 pod naslovom “Razgradnja grada” s Nasihom Pozder održana je u utorak, 22.05.2019 u prostorijama Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA. Predavanje je bilo fokusirano na procese – gradnje i razgradnje grada, prateći primjer nekolicine karakterističnih slučajava iz BiH.

«Graditi grad podrazumijeva pratiti i poštovati njegove geomorfološke uslove, prilagođavati se njegovim datostima, arhitekturom i sadržajima poticati ugodnost življenja, osjećaj sigurnosti, pripadnosti, zadovoljstva, nerijetko ponosa. Graditi grad podrazumijeva graditi ga za ljude, za one koji će ostati, doći, vraćati se. Nasuprot tome, razgradnja grada je obrnut proces zanemarivanja svega zatečenog i svih u njemu. Nadmetanje i suprotstavljanje privatnog interesa i političke moći prirodi, građenom, okolišu, građanima i građankama i svemu što grad jeste ili bi trebao biti, sve je izraženiji trend u bosanskohercegovačkoj planerskoj, urbanističkoj i arhitektonskoj praksi. Odsustvo odgovornog i provodivog planiranja dovelo je do pojave “pre-planiranja” koje podrazumijeva konstantne izmjene planske dokumentacije uz obavezno povećanje građenog koje u najgrubljem smislu guta grad.»

Nasiha Pozder diplomirala je i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu u Sarajevu (AFS), gdje je od 2004. godine zaposlena na Katedri za urbanizam i prostorno planiranje. Na izborima 2018. godine izabrana je u Parlament Federacije BiH, kao zastupnica Naše Stranke. Za vrijeme studiranja i u toku profesionalne karijere sarađivala je sa univerzitetima širom Evrope i svijeta, poput TU Beč, TU Istanbul, TU Delft, ETSA Barcelona, TU Stuttgart, La Villete Pariz, ALBA Beirut, itd. Profesionalnu karijeru razvija i kroz Institut za arhitekturu, urbanizam i prostorno planiranje AFS gdje vodi tim zadužen za projekte iz oblasti urbanizma, ali i kroz saradnju sa lokalnim zajednicama i strukovnim udruženjima, poput Asocijacije arhitekata BiH, Green Council-a, Sarajevo Green Design fondacije, te članstvom u stručnim radnim tijelima pri Gradu Sarajevu, Kantonu Sarajevo i Federaciji BiH.

U narednom periodu u sklopu programa Učionice, CRVENA će ugostit i Sunčanu Laketu (28.05.) koja će održati predavanje na temu Grad i afektivna geopolitika svakodnevnog života, Gorana Markovića (17.06.) koji će govoriti o Mogućnostima jačanja radničkog pokreta u BiH te Adisa Merdžanovića s predavanjem Vladati u podijeljenim društvima.

Translate »