Prvi virtualni čas u Trećoj gimnaziji

Dana 12.4.2017. godine u našoj Trećoj gimnaziji je održan prvi virtualni čas. Naime, u sklopu realizacije “Projekta građanin” na kojem se naša škola predstavila sa temom “Napredne tehnologije-napredna budućnost”, ekipa iz Treće gimnazije je pokrenula inicijativu za održavanje časova na kojima će se staviti akcenat na osvježavanje nastavnog procesa upotrebom naprednih tehnologija.
Prvi koji su imali mogućnost iskusiti ovakav poboljšani način rada bili su učenici društvenog izbornog područja III-7 odjeljenja i to na času geografije. U skladu sa nastavnim planom i programom, učenici i njihov profesor Abid Zukić, imali su zadatak obraditi temu iz oblasti regionalne geografije, odnosno upoznati se sa osnovim priorodno-geografskim i društvenim odlikama NR Kine. Radeći u grupama, oni su prikupljali različite informacije i zanimljivosti o prosotrnom razmještaju stanovnika, privredi, ali i bogatoj historiji najmnogoljudnije zemlje svijeta, koristeći se kako standardnim udžbenicima, atlasima i enciklopedijama, tako i upotrebom njihovih mobilnih aparata, u svrhu pronalaženja ažurnih i interesantnih činjenica o nastavnoj temi. Potom su isprobali inovativne naočale koje je napravila Sekcija CIVITAS za posmatranje 360° panorame Shangaja i Kineskog zida, koja omogućava skoro potpuni doživljaj stvarnosti i posjete ovim popularnim destinacijama.
Utisci naših učenika su zaista bili izvrsni. Oni su bili fascinirani kako se na jednostavan i kreativan način bez puno finansijskih sredstava mogu obogatiti predavanja, te se učiniti jednako edukativnim, ali i zabavnim, što ih svakako dublje urezuje u pamćenje. Pozitivne kritike na ovakav način održavanja nastave imao je i profesor Zukić, koji je naglasio da se treba usmjeriti pažnje ka upotrebi moderne tehnologije na časovima, jer to učenicima dodatno približava zadane teme, ali ih i dodatno čini zainteresovanima za rad na časovima.

Treća gimnazija – medijska kampanja “Napredne tehnologije – napredna budućnost”

Svjesni važnosti i uloge naprednih tehnologija u obrazovanju, učenici/ce  i  profesori  Treće gimnazije su odlučili podići nivo svijesti u široj zajednici  o važnosti upotrebe naprednih tehnologija.

Činjenica je da naš obrazovni sistem zaostaje u primjeni  naprednih tehnologija u obrazovanju. S druge strane, konstantan je  zahtjev u savremenoj nastavi uvođenje inovacija, koje se ogledaju u upotrebi  najsavremenijih metoda i tehnika rada. Sve ovo je, naravno,  uslovljeno brzim razvojem informacionih tehnologija i potreba tržišta rada. U skladu sa strateškim  prioritetima Vlade Kantona Sarajevo i Ministarstvom obrazovanja, nauku i mlade KS,  za razvoj IT sektora u Kantonu Sarajevo  je da se u obrazovnom sistemu, uz programe cjeloživotnog učenja, omogući prekvalifikacija za oko 12.000 IT inžinjera i specijalista do 2025. godine.

Kako savremena strategija obrazovanja insistira na interaktivnosti u nastavi, vršnjačkom učenju, sticanju praktičnih i primjenljivih znanja, prilagođavanju različitim stilovima učenja učenika i još mnogo čemu, potrebno je pronalaziti inovativne načine pomoću kojih  bismo nastavu približili onome što se od nas očekuje.

Istražujući  ovo pitanje, učenici Treće gimnazije su analizirali obrazovne sisteme Singapura, Velike Britanije, Estonije, Finske, Srbije i shvatili da vremena za čekanje nema.

U  ovoj  medijskoj  kampanji  žele  pokrenuti  sljedeće inicijative:

  1. Da se pokrene sistemska  edukacija profesora u saradnji sa  MONKS-om ali i Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Ministarstvom privrede i Ministarstvom zdravstva jer problem nezaposlenosti  mladih i nedostatka vještina zahtjeva zajedničku akciju kako se ne bi ovim problemom bavili nakon što mladi ljudi završe na birou sa problemima nezaposlenosti, delinkvencije, depresije itd. I na kraju kako bi omogućili Ministarstvu privrede kvalitetnu radnu snagu koja bi bila pokretač razvoja Kantona Sarajevo.

2. Obezbijediti besplatnu školsku domenu kako bi se koristili alati za bolju komunikaciju između učenika, nastavnika i  roditelja ali i kvalitetniji nastavni proces (virtuelne učionice, obrazovne aplikacije itd.)

 

  1. Obezbijediti funkcionalne računare  i  internet  u svakom školskom kabinetu i stvoriti uslove za upotrebu e-dnevnika.

Provođenjem ovih inicijativa stvorili bismo uslove da obrazovni sistem Kantona Sarajevo zaista odgovori potrebama tržišta rada i IT industrije kroz saradnju sa školama, ministarstvima i nevladinim sektorom.

Insistiramo  na  uključivanju ovih ciljeva u strateške dokumente Vlade KS i MONKS-a sa jasno određenim akcionim planom i definisanim vremenskim rokovima.

Translate »