Izložba “Topot keltskih konja”

Izložbom Topot keltskih konja predstavljen je lokalitet Bizjakova hiša u Kobaridu – keltsko svetište na kojem su se ritualno prilagali darovi i žrtvovale životinje, a koje se datira na početak mlađeg željeznog doba. Za gostovanje u Zemaljskom muzeju BiH, prvobitna forma izložbe prilagođena je i dopunjena materijalom sa bosanskohercegovačkog lokaliteta Kamenjača u Brezi, koji ima srodan arheološki materijal i sličan karakter kultnog mjesta.

Ovo je prva arheološka gostujuća izložba iz Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini.

Otvorenje izložbe Topot keltskih konja je u petak, 15. decembra 2017. godine, u 19:00 sati u prostorijama Zemaljskom muzeju BiH.

Izložba sadrži 60 predmeta koji su otkriveni prilikom istraživanja, a koncipirana je na način da je u jednoj velikoj vitrini predstavljen crtež istraživanog prostora na kojem su predmeti postavljeni na identičan način na koji su i otkriveni. Izloženi predmeti su popraćeni legendama na slovenskom i hrvatskom jeziku, koje detaljno objašnjavaju tijek istraživanja, otkrivene nalaze i karakter nalazišta.

Autori izložbe su Miha Mlinar (Tolminski muzej) i Teja Gerbec (Goriški muzej).

Translate »