Prva konferencije o urbanom planiranju i regionalnom razvoju

Udruženje konsultanata inžinjera u BiH, zajedno sa IPSA Institutom, Sarajevo, te Asocijacijom arhitekata u BiH organizuje Prvu konferenciju o urbanom planiranju i regionalnom razvoju na temu: Novi pristupi u strateškom planiranju urbane infrastrukture, a koja će se održati od 18-19.10.2018.godine u Sarajevu.

Ovaj događaj međunarodnog karaktera, na kojem će se održati niz predavanja internacionalnih i domaćih predavača i stručnjaka iz oblasti urbanog i prostornog planiranja, poslužit će kao inovativna platforma za razmjenu znanja i ideja između sudionika, donosioca odluka i svih zainteresovanih za nove inicijative u planiranju prostora koji nas okružuje.

U regiji u kojoj je izražen trend smanjenja broja stanovnika, još uvijek su zapravo gradovi ti koji privlače ljude, uglavnom zbog “veće kvalitete života”. Korisnici pod tim najčešće podrazumijevaju osiguranje „mobilnosti i dostupnosti“ u njihovom svakodnevnom životu, što zapravo predstavlja prioritetni zadatak planerima i donosiocima odluka: stvaranje urbanog modela razvoja koji će omogućiti međusobno povezivanje i dostupnost postojećih i novih gradskih razvojnih rješenja i nadogradnja postojećih potencijala za potrebe mobilnosti.

Prepoznajući ovu temu kao prioritetnu, tokom dva zanimljiva dana, kroz vrlo interesantne diskusije i predavače, čut ćemo više o novim pristupima u strateškom planiranju urbane infrastrukture. Također, zainteresirani sudionici će imati priliku izložiti i prezentirati vlastite radove / plakate koji odgovaraju na postavljena pitanja i teme, što će doprinjeti otvaranju dijaloga između svih uključenih.

Prijave za učešće na Konferenciji su u toku, a više informacija o ovom događaju može se naći na:

https://www.facebook.com/events/535802046814053/ i www.uki.ba

Translate »