Projekat ”Concert Hall Sarajevo na Marijin Dvoru”

Na javnoj prezentaciji projekta ”Sarajevo Concert Hall”, održanoj 29.4.2019. godine u prostorijama Asocijacije arhitekata u BiH u organizaciji Međunarodnog centra za mir, razmotren je projekat  koncertne dvorane na Marijin Dvoru koji je rezultat međunarodnog konkursa koji su realizovali Kanton Sarajevo i Grad Rim.

U raspravi su učestvovali, pored člana žirija arhitekte Saida Jamakovića i sekretara  međunarodnog žirija prof. dr. Nihada Čengića. Predsjednica žirija bila je Zaha Hadid, a po pravilima konkursa prvonagrađeni rad (Urban Future) stekao je pravo realizacije.

Učesnici u raspravi su posebno naglasili da se prilikom donošenja bilo kakvih odluka o promjenama regulacinog plana mora voditi računa o zaštiti životne sredine, značaju kulture I umjetnosti za društveno-ekonomski razvoj grada Sarajeva i poštivanje relevantnih stručnih mišljenja (urbanista, arhitekata, ekologa, stučnjaka za zaštitu kulturno-historijske baštine, i dr.)

Učesnici su, nakon rasprave, donijeli zaključak da upute javni zahtjev nadležnim institucijama da se u regulacionom planu Marijin Dvor- Kvadrant B zadrže elementi iz regulacionog plana iz 2007. godine: koncertna dvorana kao samostalan objekat, šetalište kao nastavak Vilsonovog šetališta, zaštita historijskih spomenika (elektrocentrale i stambenih objekata) i ograničena visina objekata do 21 metar. Također, zaključeno je da se aktuelnim Prijedlogom izmjena i dopuna regulacionog plana Gradski centar Marijin Dvor – kvadrant B (april 2019) mijenja smisao plana i planiranja. Učesnici su formirali Odbor građana Sarajeva u čijem sastavu su: akademik prof. dr. Kemal Hanjalić, arhitekta Zoran Doršner, arhitekta Jamaković Said, arhitektica Jamaković Šefka, arhitekta Hasan Ćemalović, arhitektica Tatjana Neidhardt, prof. Kuburović Halid, arhitektica Vesna Hercegovac-Pašić, arhitekta prof. dr. Nihad Čengić (predsjednik Odbora), prof. Leona Sabolek, arhitektica Doršner Dragica, prof. dr. Aleksandar Knežević, arhitekta Petar Čalić, predsjednik Mjesne zajednice Marijin Dvor Zvonimir Bošnjak, arhitektica Uzunović Zaila, arhitektica Amira Radončić, arhitekta Munib Buljina, student Pravnog fakulteta Bešlija Kenan, arhitekta Hamdo Hasanović i Ibrahim Spahić, predsjednik Međunarodnog centra za mir.

Odbor građana Sarajeva je zaključio da zatraži hitni sastanak sa gradonačelnikom Sarajeva, predsjedavajućim Gradskog vijeća Grada Sarajeva, Premijerom Kantona Sarajevo, načelnikom Općine Centar, Ministrom Ministarstva za prostorno uređenje,građenje i zaštitu okoliša, predsjedavajućim Skupštine KS, direktorima Zavoda za planiranje razvoja KS, Zavoda za izgradnju KS, Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajeva i načelnikom Opštine Centar i predsjedavajućom Opštinskog vijeća Centar, na kojem će se iznijeti zahtjevi izneseni u Zaključku, sa sastanka održanog 29.4.2019. godine.

Translate »