#MožemoViše – Celebrate human rights

USAID-ov Program podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG) sa zadovoljstvom Vas poziva na događaj #MožemoViše – Celebrate human rights koji će biti održan 18. 5. 2017. godine u Sarajevu, u kongresnoj sali Hotela Holiday sa početkom u 12 sati.

 Na događaju #MožemoViše – Celebrate human rights kroz interaktivne i kreativne radionice i posebno osmišljene programe predstavit će se više od 20 nevladinih organizacija i udruženja iz cijele BiH koja nastoje osigurati osnovna ljudska prava, jednakost i veću uključenost u društvo za 5000 građana Bosne i Hercegovine.

Posjetioci na događaju #MožemoViše – Celebrate human rights u okviru prezentacijskih prostora organizacija moći će saznati više o njihovom radu i aktivnostima, učestvovati u radionicama, interaktivnim aktivnostima ali i čuti pozitivne priče pojedinaca kojima su te organizacije uz podršku USAID/PPMG pružile priliku da žive život dostojan čovjeka.

Omladinska organizacija „Demokratska organizacija mladih“ Velika Kladuša jedna je od organizacija koja će se predstaviti, a koja je prepoznala da djeca bez roditeljskog staranja zaslužuju svjetliju budućnost i šansu i postanu ravnopravnim članovima društva, te za njih petero osigurala zaposlenje. Udruženje “Dajte nam šansu” pruža podršku porodicama djece i osoba s poteškoćama u razvoju, a udruženje SUMERO osobama s intelektualnim teškoćama.

#MožemoViše – Celebrate human rights ima za cilj pokazati javnosti da se glas mnogih građana – mladih, žena, Roma, osoba s invaliditetom, povratnika pripadnika manjinama, te lezbijki, homoseksualaca, biseksualaca, transrodnih osoba i interspolnih osoba (LGBTI) – ne čuje, te da zato ostaju isključeni iz svakodnevnog društvenog, kulturnog, ekonomskog i političkog života. Istovremeno je cilj prikazati koliko su ove grupe nepravedno zapostavljene, te koliko mogu doprinijeti bh. društvu.

Događaju će prisustvovati direktor Misije USAID-a u BiH Peter Duffy, Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH, Jasmin Bešić, direktor Programa podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG) te brojni pripadnici marginaliziranih grupa kojima je pružena prilika da iskažu svoje potencijale.

 

Translate »