“NEĆE JEZIK NEGO PRAVO” – PRVI RAZGOVOR: JEZIK I ANACIONALIZAM U ŠKOLI

Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti vas poziva da prisustvujete prvom razgovoru u sklopu novog projekta Neće jezik nego pravo. Razgovor će se održati u petak, 10.6. u 17:30 u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Grbavica (Kemala Kapetanovića 17).

Projekt Neće jezik nego pravo pokrenut je kako bi se rasprava o jeziku vratila tamo gdje joj je mjesto. Važno je podsjetiti se da jezik ne propisuje društvenu zbilju, već je odražava. Jezik se tiče svih nas i o jeziku bismo svi trebali govoriti.

Jezik nam služi da proširimo svoje vidike, a ne da ih sužavamo.

Da se razumijevamo i kroz jezik zbližavamo, a ne da se dijelimo.Jezik i anacionalizam u školi plakat

U jeziku je sve.

Tema prvog razgovora je Jezik i anacionalizam u školi. Predavači/ce Nenad Veličković (nastavnik na fakultetu), Damir Šabotić (nastavnik u srednjoj školi) i Klaudija Mlakić Vuković (nastavnica u osnovnoj školi) će zajedno sa publikom pokušati odgovoriti na sljedeća pitanja:

– Kako predavati jezik u školi tako da nastava uključi i B i H i S i O?

– Kako proširiti nastavni plan i program tako da se sa đacima razgovara o političkoj upotrebi jezika?

– Ima li prostora u nastavi da se razgovara o rodno osjetljivom jeziku, o govoru mržnje?

– Kako i zašto đake poučavati da prepoznaju nacionalističku retoriku?

– Šta je odgovor škole na pitanje jedan ili tri jezika?

– Kako se jezikom njeguje tradicija?

– Kako je aparthejd u BiH povezan s jezičkom politikom?

– Šta se krije iza “dobre prakse” osnovnih škola u Brčko distriktu sa “podijeljenim tablama”?

– Kako se nastavnice i nastavnici mogu preispitati da li su nacionalisti?

Za više informacija posjetite www.lingvisti.ba

Translate »