Kratka video priča – “Omladinski centar” (Gornji Vakuf – Uskoplje)

Video je nastao kao produkt jednodnevne radionice održane u Omladinskom centru “Gornji Vakuf – Uskoplje”. Autori/ke su mladi ljudi iz Centra.

U videu učestvuju:

Jasminka Drino Kirlić
Adnan Gavranović

Video potpisuju:

Dino Idrizović
Melisa Demirović
Armin Gudić
Amina Filipović
Zedin Bešić
Zvonimir Jurleta
Kenan Jonić
Lorena Grbavac
Edina Pokvić
Aida Mršić
Darija Fišić
Dženita Ribić

Translate »