GIZ obilježio Međunarodni dan biološke raznolikosti i Svjetski dan okoliša sa školskom djecom

Njemački GIZ obilježava Međunarodni dan biološke raznolikosti (22.maj) i predstojeći Svjetski dan okoliša (05.juni) provođenjem informativnih sesija u osnovnim školama širom grada Sarajeva. GIZ-ovi  projekti Otvoreni regionalni fondovi za jugoistočnu Evropu – biodiverzitet i energetska efikasnost  jučer su ova dva globalna događaja proslavili održavanjem prve informativne sesije zajedno sa školskom djecom Osnovne Škole Mula Mustafa Bašeskija u Sarajevu.

Sesija pod nazivom „Ja sam dio prirode“ je održana sa prvačićima koji su ujedno i članovi eko sekcije ove osnovne škole, tokom koje su djeca imala priliku provesti aktivno popodne sadeći razne vrste biljaka u vrtu škole, te istovremeno učeći o važnosti očuvanja okoliša i ublažavanja klimatskih promjena. Koristeći se ovim aktivnim pristupom učenju, najmlađi među nama su učili o biodoverzitetu i energetskoj efikasnosti.

Direktorica GIZ ureda u Bosni i Hercegovini, Dr. Brigitte Heuel-Rolf iskoristila je priliku da naglasi suštinu ovakvih obilježavanja. Naime, tom prilikom je objasnila da je njihova funkcija da nas podsjete koliko je ustvari bitno istinski se brinuti za planetu na kojoj živimo. Direktorica škole, Jasmina Karasalihović je tom prilikom iskazala zahvalnost za podršku koju je pružio GIZ.

Predstavnica GIZ-a, Sunita Selak je naznačila kako je “najmlađima na ovaj način pružena prilika da se upoznaju sa bitnim temama, razviju bolje razumijevanje i empatiju, te steknu jaču odgovornost za prirodu.”

Ostale aktivnosti podrazumijevale su podjelu informativnog materijala, sjemena i uzoraka energetski efikasnih sijalica djeci, uključujući razmjenu i diskusiju o njihovoj pravilnoj upotrebi. Školi je također uručen prateći edukativni materijal. Događaj je aktivno podržan od strane volontera Društva studenata biologije iz Sarajeva.

Ostale informativne sesije, u okviru obilježavanja ova dva bitna globalna događaja održavat će se do 07. juna. Za danas je planirana info sesija u Osnovnoj Školi  Čengić Vila 1.

 

Translate »