Izložba ”Anne Frank – Historija, Istorija, Povijest za danas” u Sarajevu

20.04.2016. godine će u Sarajevu biti otvorena putujuća izložba ”Anne Frank – Historija, Istorija, Povijest za danas” koja na trideset i dva panela donosi brojne detalje iz života židovske djevojčice i njezine porodice sa kraja Drugog svjetskog rata, ali i aktualizira pitanje ponovne pojave nacističke ideologije u savremenom svijetu.

Djevojčica, u cijelom svijetu prepoznata kao simbol dječije žrtve holokausta, rođena je u Frankfurtu na Majni 1929. godine. Četiri godine kasnije, sa porodicom seli u Amsterdam, nakon što u Njemačkoj na snagu stupaju protiv-židovski zakoni. Početkom okupacije Hilterovih nacista, Frankovi sele u tajno skrovište u kojem su proveli dvije godine, dok nisu otkriveni. Cijela porodica biva deportovana u logore. Petnaestogodišnja Anne umire u logoru, a jedini preživjeli član porodice je Otto Frank, njezin otac, koji je i objavio dnevnik svoje kćeri Anne.

Izložba je upotpunjena sa sedam lokalnih panela koji govore o historiji Bosne i Hercegovine u toku i nakon Drugog Svjetskog rata do danas, a koje su izradili eksperti iz Bosne i Hercegovine.

Posjetioce će kroz izložbu voditi posebno obučeni učenici, odnosno vršnjački edukatori. Vršnjački edukatori su obučeni da posjetioce i učenike iz svoje i drugih škola provode kroz izložbu, prenoseći im znanja koja su stekli o temama koje obrađuje kompletna izložba. U Sarajevu, vršnjački edukatori bit će učenici iz Gimnazije Dobrinja.

Izložba ”Anne Frank – Historija, Istorija, Povijest za danas” je prije Sarajeva, bila prikazana u Mostaru.

Ulaz je besplatan, a izložba će biti otvorena od sutra, 20.04. do 07.05., radnim danima u periodu od 12:00 sati do 16:00 sati u Galeriji Novi Hram u Sarajevu. Izložba će, nakon Sarajeva, biti prikazana Banja Luci, te i u drugim gradovima u Bosne i Hercegovine.

Organizatori izložbe su Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH, Fondacija Humanost u akciji BiH, Kuća Anne Frank i Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo “La Benevolencija”. Izradu izložbe Anne Frank ”Historija, Istorija, Povijest za danas” finansirala je Evropska unija, a prikazivanje izložbe u Sarajevu omogućeno je sredstvima Ambasade Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini.

Translate »