Promocija knjige za djecu povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta ISTE SMO LJUBAVI TI I JA

Svako dijete zaslužuje dobar početak, jednak početak! Pa ipak, hiljade djece širom Bosne i Hercegovine nemaju pristup osnovnim servisima zbog toga ko su, gdje i kako žive.

Knjiga za djecu „Iste smo ljubavi ti i ja“ donosi šest priča o djeci koja su isključena iz normalnih društvenih tokova zbog svojih posebnosti – teškoća u razvoju, pripadnosti manjinskim grupama, porodične situacije, ali i ličnih osjećanja. Ove priče nam govore o važnosti prihvatanja drugih i drugačijih, o pozitivnim učincima kada prigrlimo razlike kao naše bogatstvo, a ne kao smetnje.

Save the Children je za potrebe izrade ove knjige sklopio partnerstvo sa tri bh. spisateljice: Ferida Duraković, Sonja Jurić i Tanja Stupar-Trifunović, koje su autorice priča.

Radeći na osiguravanju da svako dijete ima jednake šanse da preživi, kao i pristup zdravstvenoj zaštiti, obrazovanju i drugim osnovnim servisima, bez obzira na to ko je i odakle dolazi, Save the Children je u proljeće 2016. godine pokrenuo globalnu trogodišnju kampanju „Svako dijete – bez izuzetka“.

U Bosni i Hercegovini, kampanja se fokusira na stvaranje mogućnosti da sva djeca imaju pristup predškolskom obrazovanju, kao osnov za dobar i jednak početak za svu djecu. U skladu sa ciljevima globalne kampanje, posebno ćemo usmjeriti naše napore ka osiguravanju da i djeca iz ugroženih grupa, poput djece sa poteškoćama u razvoju, djece iz ruralnih područja ili romske djece, imaju jednake mogućnosti kao i ostala djeca i da bude im omogućeno predškolsko obrazovanje. Slogan kampanje je – „Svako dijete #bezIZUZETKA“.

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana djeteta, pozivamo vas da nam se, zajedno sa vašom djecom, pridružite na promociji knjige „Iste smo ljubavi ti i ja“ u nedjelju, 20. novembra 2016. u 11:00 sati, u Međunarodnom centru za djecu i mlade Novo Sarajevo, Kemala Kapetanovića 17, Grbavica. Autorice Ferida Duraković, Sonja Jurić i Tanja Stupar-Trifunović čitaće svoje priče i razgovarati sa prisutnom djecom i roditeljima o njihovom sadržaju i porukama.

Translate »