Izložba „NSK Sarajevo“

U okviru procesa obogaćivanja kolekcije „Opkoljeno Sarajevo“, a povodom koncerta grupe Laibach Historijski muzej BiH će predstaviti dio NSK arhiva koji se odnosi na kulturni život Sarajeva za vrijeme opsade. Grad Sarajevo i grupa Laibach imaju posebno snažnu vezu, koja se najviše ogleda kroz činjenicu da je Laibach jedan od izvođača koji je održao koncert u opkoljenom Sarajevu – a održavanje koncerta se podudaralo sa potpisivanjem Daytonskog mirovnog sporazuma. Više od dvije decenije nakon „historijskog koncerta“ smo otvorili priču o koncertu Laibacha iz 1995. godine koja će biti predstavljena kroz izložbu „NSK država Sarajevo“. Priča o koncertu je ispričana kroz fotografske zapise Zorana Kanlića, svjedočanstva i dokumente građana Sarajeva. Historijski muzej BiH je u procesu prikupljanja građe za kolekciju „Opkoljeno Sarajevo“ ostvario brojna partnerstva – jačanjem veza sa savremenim društvom i međuinstitucionalnom saradnjom. Jedna od institucija je Fakultet političkih nauka u Sarajevu. Rezultat ove saradnje je razgovor na temu „Sarajevo 1995-2018: Kovanje budućnosti na historijskom mjestu spoticanja“ sa Ivanom Novakom iz Laibacha. Razgovor će se održati na dan novog koncerta grupe Laibach, 29.3.2018. godine, u sklopu predstavljanja izložbe „NSK država Sarajevo“. Izložba će biti predstavljena i na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Na dan održavanja koncerta Laibacha u Sarajevu, 29.3.2018. godine, će u Historijskom muzeju BiH biti održane sljedeće aktivnosti:

13:00 Dolazak članova grupe Laibach u muzej

13:10 Obilazak postavke „Opkoljeno Sarajevo“ i integriranje priče o koncertu Laibacha iz 1995. godine u stalnu postavku „Opkoljeno Sarajevo“

13:30 Otvorenje izložbe „NSK Sarajevo“ fotografa Zorana Kanlića

  • Članovi grupe Laibach
  • Fotograf Zoran Kanlić
  • Elma Hašimbegović / Elma Hodžić, HMBiH
  • Jasmin Hasanović, Fakultet političkih nauka u Sarajevu
  • Svjedoci koncerta Laibacha iz 1995.

 

14:00 „Sarajevo 1995-2018: Kovanje budućnosti na historijskom mjestu spoticanja“

Razgovor sa Ivanom Novakom, NSK/Laibach

Moderator: Jasmin Hasanović, FPN

Ove aktivnosti su samo jedna od faza kojom nastojimo obogatiti kolekciju „Opkoljeno Sarajevo“. Historijski muzej BiH će imati svoj kutak za prikupljanje u Domu mladih, u toku koncerta. Pozivamo Vas da dođete u Muzej i ispričate svoje NSK, ali i brojne druge priče!

„U ovoj klaonici ste mogli postati zombiji“ – rekao je Peter Mlakar Sarajlijama na otvorenju NSK države u opkoljenom Sarajevu. U nedostatku svega, Sarajlije su se održavale u životu izložbama, koncertima i predstavama organiziranim na različitim lokacijama po gradu – od  haustora do javnih prostora. Značaj umjetnosti postaje mnogo snažniji od pukog medija komunikacije. Umjetnošću se jačao duh, istrajavalo, saopštavalo, čuvao zdrav razum, pružao otpor ništavilu.

Jedan od događaja koji je Sarajevu dao nadu i stvorio iluziju normalnosti je bio umjetničko-politički projekat NSK država Sarajevo umjetničkog pokreta Neue Slowenische Kunst, predstavljen u Narodnom pozorištu 21. i 22. novembra 1995. godine. Simultano sa pripremom za koncert Laibacha u Sarajevu, koja je podrazumijevala potragu za strujom i opremom, na drugim koordinatama se odlučivalo o budućnosti Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Redovi pred pasoškim odjelom NSK su pokazivali koliko su Sarajlijama značili pasoši. Većini je to bio prvi pasoš nakon crvenog jugoslovenskog. Interesovanje za koncert je bilo toliko da je bočni ulaz u Narodno pozorište bio provaljen, jer su ljudi koji nisu uspjeli nabaviti kartu na taj način pokušali prisustvovati. Kad se sva publika ukrcala u Narodno pozorište, Sarajlije su dobile koncert – po kvalitetu ravnopravan sa onim koji su se održavali u sklopu NATO turneje ove grupe.

Više od dvije decenije nakon „historijskog koncerta“ Historijski muzej BiH izložbom „NSK država Sarajevo“ otvara priču o kulturi i umjetnosti pod opsadom, događajem koji je u hronološkom smislu zaključio opsadu. Ova priča je predočena kroz fotografske zapise Zorana Kanlića i svjedočanstva građana Sarajeva. Otvaramo je, između ostalog, da nam služi kao podsjetnik na snagu i moć umjetnosti, koju danas često koristimo u Historijskom muzeju BiH da progovorimo o prošlosti.

 

Translate »