ZATALASAMO Zakon o javnom redu i miru Republike Srpske kampanjom #NETalasaj

Internews u Bosni i Hercegovini u okviru Projekta “W” (Osporavanje ograničenja slobode izražavanja u BiH) skupa sa ostalim bh. organizacijama civilnog društva trenutno provodi online kampanju koja za cilj ima skrenuti pažnju na Zakon o javnom redu i miru Republike Srpske koji je usvojen prošle godine. Kampanjom, koja je nastala na osnovu pravne analize, želimo skrenuti pažnju na problematične aspekte ovog Zakona koje vam navodimo ovdje.

Sporne odredbe u zakonu:

  • Suprotan Ustavu RS i Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima;
  • Ograničava slobodu izražavanja;
  • Predviđa kontrolu društvenih medija;
  • Ograničavanje ili kontrola online aktivizma;
  • Uvodi kategoriju vrijeđanja na političkoj osnovi;
  • Pokušaj uvođenja cenzure na internetu.

Promjene koje su potrebne u Zakonu se odnose na cilj Zakona. Cilj donošenja ovog Zakona treba da bude zaštita mirnog načina života i rada građana/ki, zaštita

sigurnosti ličnosti, zaštita dostojanstva na javnim mjestima sprečavanje narušavanja zakonitosti rada i funkcionisanja državnih organa  i institucija, preduzeća i drugih pravnih lica i udruženja građana i omogućavanje pravilnog korištenja javnih objekata. Potrebno je precizno definisati sljedeće pojmove koji se spominju u Zakonu: javno mjesto, nepristojan sadržaj, uvredljiv sadržaj, uznemiravajući sadržaj, nepristojno i drsko ponašanje, grubo vrijeđanje, te izbaciti formulacije vrijeđanje na političkoj osnovi.

Ovom prilikom želimo Vas pozvati da se i Vi zajedno sa nama uključite jer možete doprinijeti širenju informacija o mjerama koje građani/ke mogu preduzeti da bi došlo do promjene u zakonu.

UPUTE KAKO ZATALASATI izmjene zakona možete pronaći ovdje:

http://goo.gl/bUzswl

 

Translate »