Green Council je danas održao konferenciju

U okviru projekta “Zelene javne nabavke i zeleni projekti Tržišni mehanizmi zaštite okoliša u funkciji obezbjeđenja održivog razvoja“  Green Council je danas odrzao konferenciju sa ciljem prezentacije rezultata istraživanja do kojih se došlo kroz niz intervjua sa lokalnim stručnjacima i kroz diskusiju na dva konsultativna sastanka organizovana u Visokom i Sarajevu. Ovim istraživanjem željelo se ukazali na ekonomske, socijalne i druge posljedice koje nosi nedostatak tržišnih mehanizama finansiranja kao što su zelene takse i zelene javne nabavke u strateškom planiranju u procesu evropskih integracija.
Okupili smo predstavnike institucija na svim nivoima vlasti,  predstavnike civilnog sektora privrede i akademske zajednice. Diskusija se razvila u pravom smijeru posebno na aktuelnim primjerima primjene zelenih javnih nabavki u projektima energijske efikasnosti na svim nivoima. Posebno bitna jeste svijest donosioca odluka na lokalnom nivou koji mogu već sada da primjenjuju logiku i kriterije zelenih javnih nabavki u svojim aktuelnim projektima. Ova tema je vaoma značajna bez obzira na odbijanja i lobiranja,  ona će svojom logikom nametnuti promjene kod odgovornih ljudi jer obezbjeđuje kvalitet i zdravlje građana i budućnost generacija. Rezulati istraživanja će poslužiti u budućnosti da se zagovaraju promjene i promovišu primjeri dobre prakse posebno na lokalnom nivou i u projektima energijske efikasnosti” istakla je u svom izlaganju Sanela Klarić predsjednica udruženja GC.
Konferencija je takodjer omogućila istraživačima i svim partnerima u projektu da promovišu finalne nalaze istraživanja te prodiskutuju ovu važnu temu i dogovore način promocije, razmjene, zagovaranja i usvajanja važnih infomacija za održivi razvoja u budućnosti BiH i regiona.Želja je bila na jednom mjestu okupiti predstavnike vlasti, međunarodnih i nevladinih organizacija, donatora,  industrije, privrede, akademije kako bi se razvila pozitivna diskusija i  kroz sinergijsko djelovanje došlo do konstruktivnih rješenja i prijedloga za uvođenje optimalnih rješenja zelenih taksi i zelenih javnih nabavki u BiH.
Projekat se realizira uz finansijsku podršku Hainrich Bolle Fondacije u BiH.
Translate »