10 agendi za ženska ljudska prava

Promocija agendi i filma o njihovoj provedbi bit će održana tokom konferencije ” AGENDA II ŽENA U BOSNI i HERCEGOVINI”, u nedjelju, 21.05.2017. godine., od 11:00 -13:00 sati u prostorijama Fondacije za osnaživanje žena, Čekaluša br.16, Sarajevo.

U 2017. godini, Fondacija za osnaživanje žena je  sa 10 (deset ) ženskih  organizacija,  koje se bave ženskim ljudskim pravima u manjim sredinama, održala radionicu pod nazivom “Odnosi sa javnošću i inicijative u lokalnoj zajednici – od promocije do kampanje”. Nakon radionice svih deset organizacija su dobile finansijsku  podršku  za organiziranje kampanja/inicijativa koje su osmišljene tokom treninga.

Film “AGENDA II  ŽENA U BIH” sadrži priče 4 (četiri ) organizacije iz BiH koje kroz iskrene razgovore govore o stvarnom životu i stvarnim potrebama žena iz ruralnih područja, žena koje se suočavaju sa nasiljem, žena koje kroz obrazovanje žele doći do svojih prava. 

Vrlo brzo smo shvatili, da čim se malo odmaknemo od  uobičajenih i opštih termina, potrebe žena u Bosni i Hercegovini nisu iste. Potrebe žena iz ruralnih područja nisu iste kao potrebe žena sa invaliditetom, kao što se i potrebe Romkinja razlikuju u odnosu na potrebe žena povratnica. Ovo nas je ponukalo da započnemo istinski ženski pokret u Bosni i Hercegovini, koji smo nazvali AGENDA. Ovoga puta o potrebama žena, ne govore istraživači i istraživačice unutar nekih projekata, već žene koje žive u specifičnim područjima sa svojim životima.

Translate »