Private Photography u Historijskom muzeju BiH

Private Photography – prezentacija istraživanja i razgovor sa autorima:
Friedrich Tietjen i Herbert Justnik

19.3.2018. u 18:00

Historijski muzej BiH i Centar za kulturnu dekontaminaciju srdačno vas pozivaju na razgovor u okviru izložbe Svjedočanstvo – Istina ili politika, u ponedjeljak 19. marta u 18h. Kao dio pitanja adaptacije individualnih i društvenih procesa koji su se odigrali u predvečerje rata i tokom samog rata, privatna fotografija nam ima mnogo toga pokazati o privatnoj sferi, ali i o samoj fotografiji. U tom kontekstu ćemo voditi razgovor sa Herbertom Justnikom and Friedrichom Tietjenom.

Friedrich Tietjen – historičar umjetnosti i teoretičar na Akademiji vizuelnih umjetnosti u Leipzigu  Herbert Justnik – kustos muzeja Volkskundemuseum u Beču
Razgovor će voditi Noa Treister – Učitelj neznalica i njegovi komiteti/CZKD.

O razgovoru
U proljeće 2017. počeli smo istraživati lične fotografske prakse u Austriji između 1930-ih i 1950-ih godina, a od tada smo pregledali stotine albuma i hiljade fotografija. Posebno smo zainteresirani za one fotografije i albume koji su često shvatani kao dosadni, jer ne pokazuju ništa od političkih događaja, već imaginacije  dobrog života – poput vjenčanja, prazničnih putovanja i odrastanja djece. Činjenično, mnogi od ovih dokumenata istovremeno odaju utisak kao da nije bilo represije, Holokausta i rata. Ovo su tri aspekta oko kojih smo zasigurno najviše zainteresirani.

Prvo: fotografije su ujedno oboje i dokumenti i uobraženja. Rijetko prikazuju dnevne napetosti, već prije upravo trenutke odstupanja: ne rad, već dokolicu. Pri tome također nude izuzeće od bilo kakvih političkih turbulencija. Odmak biografskog od historijskog nije slučajnost, već se aktivno potražuje.
Drugo: kao pred-uspomene, slike su rađene sa idejom da budu promatrane u bliskoj ili ne tako bliskoj budućnosti. Ta budućnost je ipak bila u mnogome nepoznata. Bivajući zadržavane uglavnom unutar privatne sfere, ove su fotografije i albumi često zadržavale utisak neutralnosti.
Treće: prakse pokazivanja albuma i zagledavanja u slike nastavljaju se i danas, iako teško da se iko od ljudi koji su napravili ove fotografije i složili ove albume nalazi među živima; danas su rodbina i prijatelji koji čuvaju fotografije i albume ponekad obaviješteni o pričama vezanim za dokumenta starijih generacija. Praznine ne mogu biti ispunjene, proturiječnosti više ne mogu biti zaglađene same od sebe, osim odlaskom u arhive i potragom za dodatnim informacijama.

Predstavićemo prve nalaze izložbom najavljenom za novembar 2018. godine. Sam koncept izložbe je oblikovan našim shvatanjem praksi u smislu da će u istu biti uključeni (prakse i pojedinci) građani, naučnici, seminari i drugi interaktivni formati.

Razgovor je dio projekta SVJEDOČANSTVO – ISTINA ILI POLITIKA: Koncept svjedočanstvo u komemoraciji jugoslovenskih ratova koji realizuje Centar za kulturnu dekontaminaciju u saradnji sa partnerima: Učitelj neznalica i njegovi komiteti (Beograd), Muzej savremene umetnosti (Beograd), Historijski muzej Bosne i Hercegovine (Sarajevo), Centar za kulturnu i socijalnu popravku (Banja Luka), Boem (Beč, Austrija), Observatorijum za Balkan i Kavkaz Transeuropa (OBCT Transeuropa) (Rovereto, Italija), Institut za filozofiju i društvenu teoriju (Beograd) i Lajbnic Institut za studije istočne i jugoistočne Evrope (Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung – IOS) (Regensburg, Njemačka).

Više informacija na: http://svedocanstvo-imenovatitoratom.org/

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »