Nema dokaza da BCG vakcina štiti ljude od infekcije virusom COVID-19

Nema dokaza da be-se-že vakcina (Bacille Calmette-Guérin – BCG) štiti ljude od infekcije virusom COVID-19. Trenutno se provode dvije kliničke studije koje se bave ovim pitanjem i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) će razmotriti dokaze kada oni budu na raspolaganju. U nedostatku dokaza, WHO ne preporučuje BCG vakcinaciju za potrebe prevencije zaraze COVID-19. WHO i dalje preporučuje neonatalnu BCG vakcinaciju u zemljama i područjima u kojima postoji visoka incidencija tuberkuloze.

Postoje eksperimentalni dokazi iz ispitivanja provedenih na ljudima i životinjama da BCG vakcina ima nespecifične efekte na imuni sistem. Ovi efekti nisu u dostatnoj mjeri okarakterizirani i njihov klinički značaj nije poznat.

Svjetska zdravstvena organizacija je 11. aprila 2020. ažurirala svoje tekuće razmatranje dokaza iz glavnih baza naučnih podataka i registara kliničkih studija pretragom uz korištenje izraza na engleskom, francuskom i kineskom jeziku za COVID-19, koronavirus, SARS-CoV-2 i BCG.

Pretraga je dovela do tri rada koja su postavljena na internet prije neovisne recenzije, u kojima autori porede incidenciju slučajeva COVID-19 u zemljama u kojima se koristi BCG vakcina sa zemljama u kojima se ona ne koristi i primjećuju da zemlje koje rutinski koriste ovu vakcinu kod novorođenčadi imaju manje prijavljenih slučajeva zaraze COVID-19 do sada. Takve ekološke studije su sklone značajnoj pristranosti zbog brojnih varijabli posredne povezanosti (eng. confounders), uključujući i demografske razlike i teret bolesti, stope testiranja na infekciju virusom COVID-19 i fazu pandemije u svakoj zemlji.

Pretraga je također dovela do dva registrirana protokola za klinička ispitivanja koja za cilj imaju proučavanje efekata BCG vakcine koja je data zdravstvenim radnicima koji direktno rade sa pacijentima koji su oboljeli od COVID-19.

BCG vakcina sprečava teške oblike tuberkuloze kod djece i preusmjeravanje zaliha te vakcine može dovesti do toga da se novorođenčad ne vakcinišu, što pak može dovesti do porasta broja bolesnih i smrtno stradalih od tuberkuloze.6-8 U nedostatku dokaza, WHO ne preporučuje BCG vakcinaciju za potrebe prevencije zaraze COVID-19. WHO i dalje preporučuje neonatalnu BCG vakcinaciju u zemljama i područjima u kojima postoji visoka incidencija tuberkuloze.

 

WHO kontinuirano pažljivo prati situaciju u smislu promjena koje mogu utjecati na ove privremene smjernice. Ukoliko se bilo koji faktor promijeni, WHO će objaviti ažurirane smjernice. U suprotnom, ovaj sažetak prestaje da važi dvije godine nakon objavljivanja.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »