Na Grani Zelenoj – “Perspectives magazin 2020”

U okviru književnog festivala Bookstan 2020 Fondacija Heinrich Böll s uredom u Sarajevu promovisala je godišnjak, “Perspectives magazin”. Svaki ured ove fondacije u svijetu ima svoje izdanje sa svojim temama koje su na dnevnom redu.

Ovogodišnji broj nosi naslov Žene na Zapadnom Balkanu – Prava i borbe (Podnaslov: Ženski glas je bitan!) Original: Women in the Western Balkans – Rights and Fights.

Pitanje položaja žena u društvu je odraz svih postojećih problema zemalja Zapadnog Balkana.

Još uvijek prisutan patrijarhat u zemljama Zapadnog Balkana dovodi do neuravnoteženog odnosa moći između muškaraca i žena. Rodno zasnovana diskriminacija je sveprisutna, posebno u javnom segmentu života, gdje su žene u podređenom položaju.

Ravnopravna politička participacija i dalje je mrtvo slovo na papiru – na svim nivoima vlasti, žene su i dalje daleko ispod zakonom propisanih 40%. U bh. društvu je potrebno i dalje ukazivati na ulogu žene u politici i na negativne posljedice u ostvarivanju moderne demokratije koja zahtijeva ravnopravno učešće muškaraca i žena u donošenju odluka i kreiranju politike.

Zahtjevi za ravnopravnošću žena se ignoriraju, ili se samo deklarativno uvažavaju. Pri tome se žene podsjećaju na njihovu „pravu“ ulogu u društvu koja im je određena od vjere i tradicije i preko kojih su definirane: ulogu majke i supruge.

Nasilje nad ženama i djevojčicama je pojava koja je tek počela da izlazi iz privatne u javnu sferu. Još uvijek jako velik broj žena i djevojčica trpi nasilje, u mnogim slučajevima od strane bliske osobe. Prema procjenama, broj žrtava se za vrijeme Covid-19-pandemije povećao na 50% širom svijeta.

Ovogodišnje izdanje Perspectives magazina bavi se pitanjima roda i feminizma na Zapadnom Balkanu.
Tematske cjeline podijeljene su na percepcije roda i stanje prava žena, pitanje spola i roda kroz društvenu (re)evoluciju i konflikte, inicijative i prakse koje rade na razgradnji patrijarhata te vrlo konkretne prakse otpora u našim zemljama.

Dotičemo se i rodno zasnovanog nasilja, političke participacije, ekonomskih odnosa, ekologije, aktivizma, tjelesnosti, te iz perspektiva akademije, aktivistkinja, novinarki i književnica fokusiramo se na strategiju borbe za ženska prava i ravnopravnost spolova na Balkanu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »