Na Grani Zelenoj – “Misli Krupac, spasi vodu”

Nadomak Sarajeva u Krupcu, prije mjesta Kijevo, na putu prema Trnovu, postoji deponija koja je nastala 1994. godine. Već dvadeset godina na ovom mjestu se na nepropisan način odlaže otpad.

Čovjek koji na ovaj problem ukazuje već dugi niz godina zove se Rijad Tikveša, ekološki aktivista koji je jedini smogao hrabrosti da lokalnoj zajednici ukaže na opasnost postojanja ove deponije.

U razgovoru za ekološki informator “Na grani zelenoj” Rijad je skrenuo pažnju na veliki broj crnih slutnji koje su na dobrom putu da postanu istina.

Translate »