MEXT stipendije za 2017. godinu

Vlada Japana nudi 4 različita programa stipendiranja za studente iz BiH koji žele studirati na univerzitetima u Japanu, sklopu MEXT  (Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, znanosti i tehnologije) programa stipendiranja.  Rok za predaju aplikacija je 10. juni, 2016. godine, do 17 sati.

  Od 1996. godine, preko 30 studenata iz Bosne i Hercegovine je steklo obrazovanje u Japanu putem MEXT programa stipendiranja.

 

4 programa stipendiranja za 2017. godinu uključuju:

 • studente istraživače (MA/PhD)
 • dodiplomce
 • studente tehnoloških fakulteta
 • studente fakulteta za stručno usavršavanje.

Više detalja o svim programima se može naći na našoj web stranici Ambasade Japana u BiH: http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/. Sve potrebne informacije dostupne su na web stranici ambasade te u uputama za apliciranje i telefonski upiti neće biti prihvaćeni. U slučaju potencijalnih dodatnih pitanja, ista se mogu poslati na email adresu embassyofjapan.culture@sx.mofa.go.jp.

Za sve programe, aplikanti moraju biti spremni učiti japanski jezik te, po završetku svojih studija u Japanu, raditi na jačanju odnosa između BiH i Japana.

Prva prezentacija programa stipendiranja će se održati 25.04. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, sa početkom u 16,00 sati (sala 78/II). Prezentacija programa stipendiranja u Sarajevu će biti održana u drugoj polovini mjeseca maja.

Detaljnije informacije o programima stipendiranja dostupne su na narednoj stranici.

Vlada Japana nudi sljedeće programe stipendiranja:

 Postdiplomski (istraživački) studij (MA/PhD)

 • Svi studenti koji žele studirati na japanskim univerzitetima kao studenti istraživači u pravcu sticanja MA ili PhD diplome
 • Rođeni 2. aprila 1982. godine, ili kasnije
 • Trajanje stipendije: 1,5 do 2 godine (uključuje 6 mjeseci učenja japanskog jezika)

 Učenici/studenti – nediplomirani

 • Društvene ili prirodne nauke
 • Rođeni između 2. aprila 1995. i 1. aprila 2000. godine
 • Završeno redovno dvanaestogodišnje školovanje do marta 2017. godine
 • Trajanje stipendije: oko 5 godina (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika)

 Studenti tehnoloških fakulteta

 • Specijalnost – oblast tehničkih predmeta
 • Rođeni između 2. aprila 1995. i 1. aprila 2000. godine
 • Završeno redovno jedanaestogodišnje školovanje do marta 2017. godine
 • Trajanje stipendije: oko 4 godine (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika)

 Studenti fakulteta za stručno usavršavanje

 • Specijalnost – tehnologija, lična skrb i ishrana, edukacija i socijalni rad, poslovanje, moda, vođenje domaćinstva, kultura i opšta edukacija, te druga polja.
 • Rođeni između 2. aprila 1995. i 1. aprila 2000. godine
 • Završeno redovno dvanaestogodišnje školovanje do marta 2017. godine
 • Trajanje stipendije: oko 3 godine (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika)

 

 

 

Translate »