Internet platforma za prijavu diksriminacije

Uz podršku EU, građani BiH imaju na raspolaganju novu alatku za borbu protiv diskriminacije – prijava putem internet platforme www.prijavi-diskriminaciju.ba direktno se prosljeđuje nadležnim institucijama

Pravo na jednak tretman zagarantovano je Zakonom o zabrani diskriminacije BiH iz 2009. godine, a od danas, svi oni koji svjedoče ili budu žrtve diskriminacije mogu to prijaviti na jednostavan, brz i siguran način. Internet platforma za prijavu diksriminacije, koja je predstavljena danas u Sarajevu, je online mehanizam za prijavu slučajeva diskriminacije nadležnim institucijama u BiH. Stranica www.prijavi-diskriminaciju.ba također nudi uvid u teritorijalnu zastupljenost diskriminacije u BiH i omogućava pristup važnim dokumentima i kontaktima relevantnih institucija iz oblasti zaštite ljudskih prava.

Direktorica za Zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji Evropske komisije za evropsku politiku susjedstva i pregovore o proširenju, Genoveva Ruiz Calavera, istakla je da su borba protiv diskriminacije i ekonomsko osnaživanje svih manjina i ranjivih grupa među najvažnijim vrijednostima Evropske unije, i naglasila svoje zadovoljstvo činjenicom da je puno mladih ljudi uključeno u ovaj proces. „Zadovoljstvo mi je što možemo realizovati ovakvu vrstu projekata koji će pomoći građanima BiH da prijave diskriminaciju, i time još jednom potvrditi konkretnu pomoć u oblasti zaštite ljudskih prava, a ne sam deklarativno podržavati taj proces. Ova platforma je glas BiH građana i predstavlja važan korak za napredak BiH ka EU.“

Pomoćnica ministrice za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Saliha Đuderija, izjavila je da izvještaji jasno pokazuju gdje postoje najveći problemi u oblasti diskriminacije, kao i da bi socijalna inkluzija i podrška svim manjinama trebala biti puno veća u lokalnim zajednicama. „Ministarstvo za ljudska prava će sarađivati s LYRA grupom i Save the Children-om kako bismo osigurali da se platforma poveže sa našim online sistemom, čime ćemo olakšati prijavljivanje diskriminacije.“

Ombudsmen BiH za ljudska prava, Jasminka Džumhur, naglasila je da će platforma omogućiti da više komuniciramo sa mladima kao aktivnim sudionicima. Oni mogu promijeniti stanje u BiH u kojem trenutno dominira dikriminacija prema Romima kao najbrojnijoj manjini, ali i etnička diskriminacija u oblasti obrazovanja i zapošljavanja. „Posebno je važno da ovaj projekat posmatra Rome kao aktere a ne isključivo kao korisnike, što je rijetko slučaj kod projekata usmjerenih na romsku populaciju,“ zaključuje Džumhur.

„Nijedna država svijeta nije imuna na diskriminaciju, a građani Bosne i Hercegovine nerijetko su žrtve ili svjedoci ove bolesti društva. Mi smo posebno sretni što je, uz našu pomoć, stasala grupa mladih lidera koji su dobro informisani i spremni boriti se protiv diskriminacije u svojim zajednicama i u cijeloj državi,“ istakao je ovom prilikom direktor programa Save the Children-a za sjeverozapadni Balkan, Ahmed Pjano.

Denis Mujić iz Tuzle jedan je od aktivnih romskih lidera u svojoj zajednici i pomaže mladima. „Iako svi imamo pravo na jednak tretman, oni koji se razlikuju od ostatka stanovništva po bilo kojem osnovu – nacionalnom, rasnom, socijalnom, spolnom, i drugim –  često su onemogućeni da ostvare to pravo“.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »