Internacionalni festival savremenog plesa i performansa – Zvrk 2017

 

Gradovi Sarajevo, Banja Luka i Mostar ugostiće od 19. Septembra do 1. Oktobra četvrto izdanje Internacionalnog festivala savremenog plesa i performansa – Zvrk 2017.

U organizaciji udruženja Zvrk, ovogodišnje izdanje festivala Zvrk sastavni je dio velikog koreografskog EU projekta « Shapers » koji se održava u nekoliko zemalja Mediterana, a specifičan je po tome što se svi performansi organiziraju u javnom prostoru, izvan okvira tradicionalnih kulturnih institucija.

Po tom konceptu a po ugledu na najnovije svjetske trendove koji žele približiti scenske umjetnosti što široj javnosti i ostvariti interakciju umjetnika sa publikom, ovogodišnje izdanje festivala Zvrk će cjelokupni program plesnih i umjetničkih performansa prestaviti u javnom prostoru, na različitim lokacijama tri bosansko-hercegovačka grada.

Tokom 11 dana festivala, Zvrk će publici ponuditi veoma bogat i kvalitetan program : 15 produkcija od čega dvanaest domaćih s fokusom na temu Migracije i tri internacionalne produkcije, uz učešće umjetnika iz Španije, Egipta, Maroka, Danske, Švicarske, Francuske i Belgije.

Kao i prethodnih godina, programska selekcija festivala Zvrk će omogućiti bh. publici da upozna veoma širok spektar mogućih estetika, trendova, umjetničkih pristupa i autorskih praksi. Zvrk želi preispitati granice savremenog plesa u javnom prostoru i njegove realizacije kroz granične i hibridne forme kao što su performans, koncert, instalacija i slično », ističe Jasmina Prolić, umjetnička direktorica  festivala.

Promocija savremenog plesa i edukacija novih generacija plesača, umjetnika i autora u Bosni i Hercegovini su osnovni ciljevi festivala Zvrk kao i razmjena i upoznavanje  šire  publike,  omladine  i učenika sa međunarodnim trupama i umjetnicima ovog specifičnog scenskog izraza koji uspostavlja jedan novi oblik komuniciranja i slobodnog kreativnog izražavanja.

Od svog osnivanja, kroz bogate sadržaje plesnih i scenskih performansa koje predstavlja u Bosni i Hercegovini, Zvrk kontinuirano doprinosi stvaranju visokih estetskih vrijednosti iz oblasti koreografije u BiH, kulturnoj integraciji zemlje u evropske okvire kao  i  promociji  bh  kulture  u  Evropi.  Odličan odaziv publike potvrda je da postoji interes javnosti za ovaj vid umjetnosti.

 

Jasmina Prolić

Umjetnička direktorica Festivala Zvrk

UVODNA RIJEČ

« Život je jedno veliko putovanje, prepun priča. Svaki čovjek ima svoju, pa tako i Zvrk svoju… Napuštajući opkoljeno Sarajevo 25. aprila 1992, ljubav prema baletu bila je moja zvjezda vodilja. Ni u najtežim okolnostima, nikada nisam posustala na svom baletnom putu, niti posumnjala u ostvarenje svog životnog sna. Strast prema baletu me fizički udaljila od  Sarajeva  ali  nikada  duhom.  Tu  sam naučila svoje prve plesne korake, tu spoznala koliko je umjetnost od vitalnog značaja za jedan grad, za izgradnju otvorenog društva.

Odmah po završetku rata, zajedno sa kolegama sarajevskog baleta, organiziramo predstavu  «Dio Života» upriličenu na festivalu Sarajevska Zima 1998, a zatim u Sloveniji, Francuskoj, Italiji. Naš cilj je bio i ostao isti, povezati ljude kroz ples. Deset godina  kasnije,  2008  godine,  osnovan  je  Zvrk,  prvi festival savremenog plesa, neverbalnog teatra i performansa u Bosni i Hercegovini. Za organiziranje jednog takvog festivala u BiH, potrebno je mnogo mukotrpnog rada, odricanja, uspona i padova, a prije svega ljubavi i vjerovanja da takav festival može i mora živjeti u Bosni i Hercegovini, ne samo u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru, nego i drugim gradovima. Ples je govor tijela koji svi razumijemo.

Zvrk 2017 je dio koreografskog projekta Shapers kojem smo se imali privilegiju priključiti 2015 godine, kao prvi i jedini festival iz BiH pod pokroviteljstvom EU programa Kreativna Evropa. Prilika je to da upoznamo evropske tokove savremenog plesa ali i da predstavimo Evropi kreacije bh. umjetnika. Zvrk je festival ljubavi koji čvrsto vjeruje da različitosti povezuju i obogaćuju. Zato pozivam sve građane BiH da nam se pridruže i uživaju u prelijepim plesnim maratonima Francuza, Španaca, Egipćana, Marokanaca, Švicaraca, Danaca, Bosanaca i Hercegovaca ».

 Jasmina Prolić, balerina, koreograf, pedagog i kulturni menadžer. Diplomirala na čuvenom Državnom Konzervatoriju za Muziku i Ples u Parizu. Honorarni profesor na fakultetu sporta u Orleanu ; Profesor klasičnog baleta državnoj francuskoj ekipi ritmičke gimnastike iz Orleana ; Profesorica savremenog plesa u Baletnoj školi francuskog grada Guyancourt ; Dobitnica mnogobrojnih nagrada za ples i  koreografiju : 1991 Druga  nagrada  na  Jugoslovenskom  Baletskom  takmičenju  (Novi Sad) ; 1999 Prva nagrada mladih koreografa Francuske «Solo Mio» (Albi) ; 2006 Nagrada za najbolju kreativnu radionicu – Festival  MTM-Mostar ; 2009 Nagrada  za  organizaciju  «Sarajevo   Ju   Art»   za   rad   i   angažman   kroz   Festival Zvrk ; 2011 Nagrada za najbolji scenski pokret u predstavi «Osipate se polako vaša visosti» za vrijeme X. Festivala Teatara u BiH- Zenica ; Saradnja sa brojnim svjetskim koreografima i rediteljima : Maguy Marin, Joachim  Schlomer,  Angelin Preljocaj, Pale Granhoj, Jean-Claude Gallotta, Susanne Linke, Josef Nadj, Balazs  Gera,  Christian  Sterne,  Gildas Bourdet ; 2002. Osniva svoju plesnu kompaniju « Cie Jasmina » u Orleanu u Francuskoj ; Saradnja sa sarajevskim fotografom Milomirom Kovačevićem-Strašnim i brojnim umjetnicima iz Evrope ; 2008 : Vođa EU projekta  « W_EST- WHERE » u saradnji sa Hrvatskom, Mađarskom i Portugalom ; 2008 : Osnivanje Internacionalnog Festivala Zvrk  – Sarajevo ; 2009 : Osnivanje udruženja Zvrk za edukaciju i nove inicijative u plesnoj umjetnosti u BiH.

ISTORIJA FESTIVALA

 Zvrk je prvi festival savremene plesne scenske umjetnosti, plesnog teatra i performansa u Bosni i Hercegovini.

Festival Zvrk su osnovali 2008 godine udruženje Tanzelarija i bosansko-hercegovačke umjetnice Jasmine Prolić i Sanja Hasagić, u saradnji sa brojnim domaćim i međunarodnim partnerima : SARTR, Narodno pozorište Sarajevo, Pozorište mladih Sarajevo, IETM mreža – međunarodna platforma za savremenu scensku umjetnost, Nomad Dance Akademija, Nacionalni koreografski centar Josef Nađ, Plesna kompanija CieJasmina (Francuska), Plesna kompanija Quantumether (Holandija) te brojni umjetnici sa Balkana i Evrope.

Festival Zvrk je nastao kao odgovor bosansko-hercegovačkih umjetnika iz oblasti plesne scenske umjetnosti  na  nerazumijevanje  savremenog  plesnog  svijeta,  nedostatak  plesnih  festivala  kao  i manjih, nezavisnih i kritički određenih produkcija na domaćoj festivalskoj mapi, kao rezultat želje da se domaći umjetnici i publika upoznaju sa istinski novim trendovima i idejama, sa radikalnijim scenskim jezikom te da se na taj način podstakne domaća produkcija na ovom polju.

Prvo izdanje festivala Zvrk je održano u septembru 2008 godine. Neposredno poslije, 2009 godine, osnovano je udruženje Zvrk, posvećeno edukaciju i novim inicijativama u plesnoj umjetnosti u Bosni i Hercegovini. Cilj udruženja je kulturni i obrazovni razvoj savremene scenske plesne  umjetnosti  i plesnog teatra na bosansko-hercegovačkoj kulturnoj sceni.

Djelovanje udruzenja Zvrk snažno doprinosi promociji kulturne razmjene  umjetnika  izvan  i  unutar Bosne i Hercegovine. Značaj udruzenja Zvrk su prepoznali brojni međunarodni partneri: Zvrk je 2009 godine postao pridruženi član evropskog  projekta  « W-EST_WHERE »  u  okviru  tadašnjeg  EU programa za kulturu « Program culture 2007-2013 », zahvaljujući kojem su finansirana ukupno tri izdanja festivala, a 2015 godine, Zvrk zvanično postaje prva organizacija iz Bosne i Hercegovine koorganizator i partner EU projekta Shapers koji se finansira u okviru programa Kreativna Evropa.

Više informacija o programu na: https://zvrkart.com/

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »