Ena Haseljić dio tima sa Univerziteta u Rochesteru koji je osvojio zlatnu medalju na najvećem svjetskom takmičenju iz sintetičke biologije

Ena Haseljić je trenutno na posljednjoj godini studija na Univerzitetu u Rochester, New York, gdje studira molekularnu genetiku. Porijeklom je iz Gradačca i bila je dio istraživačkog tima iGEM tima Bio-Spire sa Univerziteta u Rochesteru od 12 studenata koji je razvio i prototipirao uređaj nalik na rukav za bolju dijagnostiku sepse.

Projekat je predstavljen žiriju 6. novembra na Giant Jamboree-u čiji je domaćin bila Međunarodna fondacija za Genetski Inženjering Mašina (iGEM). Takmičenje je usredsređeno na korištenje sintetičke biologije za rješavanje značajnih problema u oblastima kao što su zdravlje ljudi, poljoprivreda, proizvodnja i životna sredina, a uključuje preko 350 timova iz cijelog sveta.  Enina uloga u timu je bila hardverski menadžer u kojem je ona bila odgovorna za dizajn.

Studentski tim Bio-Spire sa Univerziteta u Rochesteru napravio je prototip uređaja za dijagnozu sepse pomoću biomarkera koji se nalaze u znoju. Tim je predstavio ovaj projekat žiriju 6. novembra na Giant Jamboree-u čiji je domaćin bila Međunarodna fondacija za Genetski Inženjering Mašina (iGEM). Takmičenje je usredsređeno na korištenje sintetičke biologije za rješavanje značajnih problema u oblastima kao što su zdravlje ljudi, poljoprivreda, proizvodnja i životna sredina, a svake godine se takmiči preko 350 timova iz cijelog svijeta. Projekat tima, uređaj koji prati promjenjive nivoe biomarkera povezanih sa sepsom kod pacijenata, osvojio je zlatnu medalju i nominiran je za najbolju dijagnostiku, najbolji hardver i najbolje obrazovanje na virtualnom Jamboreeju 10. novembra, čime je tim Bio-Spire drugi najbolji iGEM tim u Sjevernoj Americi.

Sepsa, koja uzrokuje 1 od 3 smrtna slučaja u bolnicama u Sjedinjenim Državama, ozbiljno je zdravstveno stanje uzrokovano preobilnim imunološkim odgovorom na infekciju koja često rezultira otkazivanjem organa. Pacijenti sa sepsom moraju se liječiti antibioticima što je prije moguće, ali trenutne metode dijagnoze se oslanjaju na hemokulture čiji se rezultati čekaju danima. Pored razvoja uređaja koji će ovaj proces učiniti efikasnijim, tim Bio-Spire je radio na povećanju svijesti o sepsi i sintetičkoj biologiji u lokalnoj zajednici i šire kroz različite programe obrazovanja, uključujući interaktivne naučne lekcije sa dječijim ljetnim kampovima u Rochester. Tim je također bio domaćin virtuelnog simpozijuma o sepsi, gdje su medicinski stručnjaci podijelili svoje dugogodišnje znanje o sepsi.

“Sarađivali smo sa iGEM timom države Ohio na virtuelnom objavljivanju knjige za djecu “Put u bolnicu: Randallova lekcija o sepsi”, koja je sada dostupna besplatno na Amazon i Apple Books. U laboratoriji, tim je dizajnirao i razvio sopstveni mikrofluidni uređaj koji dovodi znoj prema integrisanom setu elektroda. Također smo sintetizirali DNK receptore koristeći bakterijske plazmide i vezali ih za grafenske materijale”, navodi predstavnica iGEM tima Bio-Spire sa Univerziteta u Rochesteru, Ena Haseljić.

Jednom kada se ovaj uređaj u obliku rukava stavi na pacijenta, biomarkeri povezani sa sepsom vežu se za ove DNK receptore, omogućavajući da se dogode promjene električnog otpora u elektrodama i omogućavaju očitavanje koncentracija biomarkera. Matematičko modeliranje je korišteno za optimizaciju rada u laboratoriji, za predviđanje ovih koncentracija i za donošenje klinički relevantnih zaključaka. Tim Bio-Spire je uzbuđen obećavajućim rezultatima ovog projekta i počastvovan je priznanjem za njihov trud u rješavanju tako važnog, interdisciplinarnog pitanja u medicinskoj zajednici.

Ena Haseljić, koja je iz Gradačca odselila u Rochester, Njujork 2018. godine, poručuje da se više o ovom projektu može pročitati na wiki stranici: https://2021.igem.org/Team:Rochester.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Translate »