Nematerijalna kulturna baština u FBiH

0

Udruga za očuvanje i promicanje tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini “Stećak” organizira izložbu pod nazivom “Nematerijalna kulturna baština u Federaciji Bosne i Hercegovine” pod pokroviteljstvom Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Prvi puta se na jednom mjestu predstavlja nematerijalna kulturna baština u Federaciji BiH. Na ovoj multimedijalnoj izložbi kroz fotografiju, video materijale i pojedine predmete izrađene različitim tradicionalnim tehnikama s pratećim tekstom predstavlja se dvanaest kulturnih elemenata s Preliminarne otvorene liste nematerijalnoga kulturnoga naslijeđa/baštine Federacije Bosne i Hercegovine.To su: konjičko drvorezbarstvo, potkivanje jaja u Kreševu, umijeće izrade čipke – kera, hodočašće na Ajvatovicu – Prusac, hodočašće sv. Ivi – Podmilačje, izrada grnčarije u Liješevi, običaj košenja u Kupresu, ganga, umijeće izvođenja sevdalinke, umijeće gradnje i sviranja instrumenta karaduzen, polifoni oblik pjevanja „u tri“ u Usori i skokovi sa Starog mosta u Mostaru.

Eksponati na izložbi su iz Etnografske zbirke Samostana-duhovnog centra “Karmel sv. Ilije” na Buškom jezeru, u okolici Tomislavgrada.  Među izlošcima će se moći vidjeti i stara, rukom izrađena, bosanska djevojačka soba, koju je izradio Hamdija Kadić (1896 – 1989) iz Konjica poznat po tome da je odbijao koristiti strojeve i namještaj izrađivao ručno. Uz ovu sobu biti će izložena i jedna od najvećih keranih čipki koju je izradila Edina Brka iz Tešnja.

Izložbu će postaviti o. Zvonko Martić. Autor fotografija je Jasmin Fazlagić.

Gosti izložbe su predstavnici lepoglavskog čipkarstva, čipke koja je na UNESCO Reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.

Otvaranje izložbe je 19. juna 2018. u 19:00 sati u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Na otvaranju sudjeluju izvođači tradicionalnih napjeva s Preliminarne liste Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Irfan Handukić: Retrospektiva i promocija monografije

0

Otvaranje  retrospektivne izložbe i promocija monografije Irfana Handukića održaće se u utorak 20.03.2018. godine u 18:00 u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Retrospektivna izložba i monografija Irfana Handukića su nastale u povodu obilježavanja 46 godina njegovog umjetničkog stvaranja i djelovanja na likovnoj sceni. Retrospektivna izložba će biti otvorena za posjetioce do 05.04.2018. godine.

Irfan Handukić jedan je od predstavnika savremene bosanskohercegovačke grafike srednje generacije. Uporedo sa grafikom bavi se i slikarstvom. Jedan je od umjetnika predstavnika Nove slike ili tzv. novog slikarstva kao novog internacionalnog umjetničkog pokreta  na domaćoj likovnoj sceni sredinom 80-ih godina 20. vijeka.

Njegov grafički opus duboko je prožet evropskom umjetničkom tradicijom, njezinim multikulturalnim komponentama, ali i onim univerzalnim iz islamskog kulturnog kruga, koje se ne temelje na njihovim teološkim vrijednostima, već na isprepletenosti kulturološkog, humanističkog, etičko-estetičkog naslijeđa u kojem leže stimulativni duboki poticaji za oblikovanje i izražavanje u ovom mediju.

Biografija:

Irfan Handukić (1950, Bihać) diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu, na Likovnom odjelu 1972. godine, a potom grafiku na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, na Odsjeku za likovne umjetnosti u klasi profesora Josipa Butkovića 1979. godine. Magistrirao je grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1999. godine u klasi profesora Dževada Hoze, a doktorirao je pedagoške nauke na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2008. godine.

Predaje na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u zvanju redovnog profesora.

Tokom svoje karijere pedagoga i predavača objavio je dvije knjige, Grafika u likovno-pedagoškom radu (2005) i Metodika i kultura likovnog odgoja (2008), obje u izdanju izdavačke kuće Sarajevo Publishing. Od 1995. do danas je u domaćoj periodici  i časopisima objavio više od dvadeset autorskih naslova iz oblasti likovne kulture. Recenzirao je desetak školskih udžbenika i drugu literaturu za potrebe Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja BIH. Član je ULUBIH-a i Društva likovnih umjetnika Zenice od 1977. godine.

Stalni je član stručne selekcione komisije pri Muzeju savremene umjetnosti u Teheranu (Iran) za Bijenale umjetnosti zemalja islamskog svijeta (International Biennial Of Islamic World – Tehran Museum of Contemporary Art TMCA). Gostujući je profesor i redovni mentor za magistarske i doktorske studije pri Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci, a predaje i na Islamskom pedagoškom fakultetu – Zenica. Živi u Sarajevu i Zenici.

Izlagao je  na preko 60 samostalnih izložbi i 180 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Najznačnije nagrade:

1976 – Zenica (BiH) – VI Aprilski salon nagarda za slikarstvo Likovne galerije Zenica

1981 – Nikšić (Crna Gora) – III Septembarski salon mladih umjetnika Jugoslavije, Nagrada za slikarstvo

1982 – Brčko (BiH) – II Bijenale SLPBIH, Nagrada za slikarstvo galerije „Rižah Štetić“, Brčko

1987 – Pljevlja (Srbija) – Prva nagrada za grafiku jugoslovenskih umjetnika „Pivo Karamatijević“

2001 – Aqui Terme (Italija) – V Biennale Europea per incisiones/ V Evropsko bijenale grafike

2003 – Zenica (BiH) – Aprilski salon 03, Nagrada za grafiku

2006 – Soncino (Italija) – 1. Concoroso Internazionale Ex libris Soncino

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  1. SINIŠA VIDAKOVIĆ: Akademija likovnih umjenosti, Univerziteta u Sarajevu kao izdavač uz suizdavaštvo Umjetničke galerije BiH, Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine, realizatori su obimnog monografskog djela, posvećenog umjetničkom i stvaralačkom radu dr. Irfana Handukića redovnog profesora ALU Sarajevo.

Monografija koja je sumarni i retrospektivni prikaz plodonosnog opusa uvaženog i osebujnog autora, kakav je Irfan Handukić, nastavak je ambicioznog projekta prisutnog i kod drugih izdavačkih  kuća, da serijalom serioznih i vrhunskih izdanja stanu u red respektabilnih hroničara naše savremene likovne umjetnosti.

Ovom, nesumnjivo tehnički kvalitativno,veoma sadržajno i po obimu reprezentativnom ostvarenju, prethodila su takođe monografska izdanja drugih izdavača,koja su našu aktuelnu umjetničku scenu  prikazala u svjetlu i poziciji koja joj nesumnjivo i pripada. Sveobuhvatnim i visokorazvijenim pristupom u monografskim predstavljanjima,putokaz su  sličnim i ozbiljnim ambicijama ALU u Sarajevu. Monografija o Irfanu Handukiću to jest njegovim likovnim djelima pruža kompleksan  pregled slikarstva i grafike u jednom vremenski jasno određenom okviru ( 1972-2017 ), u kojem je nastala ogromna produkcija njegovih vrhunskih umjetničkih ostvarenja, što i jeste jedan od razloga da se jednom potpunom umjetničkom zrenju, u finalu određenom od umjetnika i izdavača, podari ovakvo monografsko obličje.

 Za realizaciju jednog ovakvog obimnog djela, koje istovremeno odražava bremenitu misao samog autora, a i aktuelni nivo spoznaja u oblasti savremene umjetnosti, angažovan je tim stručnjaka i vrhunskih autora.Tekstove o pojedinim stvaralačkim fazama, slikarskoj poetici, razvoju, morfologiji, dijalogu sa recentnim svjetskim ostvarenjima, autorovim načelima i življenju umjetnosti, govore mnoga uvažena imena sa prostora ex Jugoslavije i drugih zemalja iz oblasti teorije i prakse likovne  umjetnosti.

Monografija o Irfanu Handukiću obuhvata 672 stranice koje čine opuse-poglavlja, stručne osvrte uz reprodukovana djela,oko ( 750 reprodukcija),  Izbor galerija iz opusa slikarstva 1972-1997.; galerija iz opusa grafike 1982-2017.; biografiju-foto-album, izložbe, nagrade, priznanja; bibliografiju.Svakom pojedinačnom poglavlju pristupilo se koristeći model razvojne slikarsko-grafičke hronologije, kako nastanka djela, tako i personalne analize i korespodencije sa vremenom njihovog nastanka.

Opširni pregledi članaka o autoru i njegovim  likovnim  djelima, mnoštvo foto-priloga, bibliografske građe i podataka o sudjelovanju na važnim izložbama kod nas i u svijetu,trebaju  podstaći čitaoca da na jedan izuzetan način sagleda stvaralaštvo Irfana Handukića, koji vibrantno pobuđuje interesovanje kritike u svom dijalogu sa aktuelnom likovnom situacijom.

Po vokaciji i pedagog i umjetnik, doktor metodike koji je dao veliki doprinos razvoju naučnog rada na području metodike likovnih umjetnosti, razlog su više da se jedan specifikum ovaploćen u njegovom liku i djelu analizira u prepletu nauke i umjetničke praks. Ova bipolarna kompleksnost umjetnika kakav je Irfan Handukić, apsolutno opravdava kosmopolitski pristup izradi ovakve monografije, te u povezivanju svih odrednica u njoj, i nespornih činjenica koje su vrijedne za promišljanje o umjetnosti na prelomu vijekova, ovo djelo čine izuzetnim štivom za stručnu  pa i širu javnost.

Apsolutno  je za vjerovati, da ova monografija predstavlja najkvalitetniji izbor umjetničke i misaone produkcije koja je nastala u 46 godina stvaralačke prisutnosti Irfana Handukića na umjetničkoj sceni danas, a razlog za novo uzbuđenje ostaje otvoren u godinama koje dolaze i  nakon što je knjiga-ova Monografija  objavljena.

Vizinoarstvo izdavača ALU, uz zahvalnost autora i svima koji su doprinijeli da ovo djelo dospije do ruku čitalaca, otvara svijetlu stranicu našeg likovnog života i trajanja.

  1. maj 2016 Iz osvrta urednika dr. Siniša Vidaković

Otvaranje izložbe grafike Avde Žiga

0

Otvaranje izložbe grafike Avde Žiga u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine desiće se u utorak, 12. decembra, u 19 sati. Na izložbi će biti predstavljeno preko 50 grafika ovog istaknutog grafičara.

„U izloženim radovima se osjeća fragmentiranost vremena, desktruktivni i konstruktivni princip, kao i složenost emocije. Također, oni se mogu istovremeno okarakterizirati kao ekspresionistički, nadrealistički i simbolistički. Ono što je bilo prepoznatljivo kao Žigino, sada se nanovo kontekstualizira. Sam umjetnik u tom stvaralačkom žaru (i apsolutnoj tehničkoj nadmoći) pušta sasvim novim stvorenjima da zakorače na njegovu matricu, da stežu one stare, da žive zajedno s njima. Izražajnija je i ekspresivnost u odnosu na ranije radove, gdje je cijela bujica misli zauzela mjesto na samo jednom otisku. Rukopis i likovni izraz A. Žige je nešto sasvim autentično, takvu spospobnost transformiranja jednog oblika u drugi, uz zadržavanja odnosno potenciranja izražajnih vrijednosti grafike i u njenom klasičnom ali i savremenom smislu, možemo pratiti samo na tragu P. Picassa.“ Doc. dr. Ema Mazrak, historičarka umjetnosti

Avdo Žiga, rođen 1953. godine u Sarajevu. Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu završio 1978. godine. Postdiplomski studij završio na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu 1983. godine. Specijalizaciju iz bakroreza završio u “Ateljeu 17” kod prof. S.W. Haytera u Parizu 1986. godine. Imao više samostalnih i kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Trenutno je profesor na Akademiji likovnih umjetnost u Sarajevu.

Izložba grupe KAMMEN

0

U Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine će u četvrtak, 28. septembra, u 20 sati biti otvorena izložba povodom obilježavanja tridesetogodišnjice djelovanja grupe KAMMEN.

Trojica umjetnika jednako predanih umjetničkom činu, izražavajući se vlastitim likovnim jezikom, osnovala su grupu KAMMEN prije trideset godina. Riječ je o Anti Kajiniću, Mirku Mariću i Edinu Numankadiću (KAMMEN), umjetnicima različitih, ali komplementarnih senzibiliteta. Prvi put ujedinjeni pod ovim imenom predstavili su se izložbom u Likovnoj galeriji Zenica 1987. godine. Povodom ove izložbe Zvonko Maković je napisao: „Daleko od svake patetike, ova djela treba zaista gledati čisitm okom. Ona ne apeliraju na ikakvu normativnu i estetsku svijest. Baš suprotno tome: estetsko shvaćanje ili podčinjavanje konvenciji /:normi/ ovi umjetnici niti prihvaćaju, niti negiraju. Takva određenja isključena su iz njihova kruga, ili točnije rečeno, ne upadaju u njihov sistem izražavanja.“ Trideset godina kasnije, unatoč svim istraživanjima i različitim putanjama umjetničkog razvoja, još uvijek se može reći isto. Izložba u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine predstavlja Kajinićev svijet bjeline, Marićevu socijalna zabrinutost i Numankadićevu intimističku paletu.

Anto Kajinić (Modriča, Bosna i Hercegovina, 1953) završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu 1977. Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine od 1980. i Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Zagrebu od 1995. Osnovao je umjetničku galeriju HKD Napredak u Sarajevu 1995. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu bio je zaposlen od 1996. godine, zvanje redovnog profesora stekao je 2009. Dužnost prodekana preuzeo je 1998, a od 2007. do 2011. obnašao je dužnost dekana na istoj Akademiji.

Mirko Marić (Zenica, Bosna i Hercegovina, 1949) Školu primijenjenih umjetnosti (1970) i Akademiju likovnih umjetnosti (1976) završio je u Sarajevu. Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine od 1972. Od 1993. godine živi i radi u Gracu. Od 1995. godine radi sa RHIZOM Verein zur Förderung Medienübergreifender Kulturarbeit u Gracu, a od 2007. sa UniT-Verein für Kultur na Karl-Franzens-Universität Graz na raznim umjetničkim projektima. Dobitnik je 14 internacionalnih nagrada iz oblasti umjetnosti.

Edin Numankadić (Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 1948) diplomirao je na Katedri za likovno obrazovanje pri Pedagoškoj akademiji u Sarajevu. Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine od 1974. godine. Pored grupe KAMMEN, jedan je od osnivača umjetničke grupe 1+1+1 početkom sedamdesetih i Prostor-Oblik sredinom sedamdesetih. Jedan je od osnivača kolekcije Ars Aevi i njen stalni savjetnik. Dva puta je učestvovao u Venecijanskom bijenalu, sa Svjedocima postojanja 1993. i u sklopu selekcije Bosne i Hercegovine 2003. godine.

Zatvaranje izložbe “Sarajevo–Zürich: Unlimited” druženje sa Nenadom Veličkovićem

0

Tokom septembra u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine bile su postavljene dvije izložbe posvećene Sarajevu, izložba radova dvanaest umjetnika iz Bosne i Hercegovine i Švicarske „Sarajevo-Zurich: Unlimited“ i „Sarajevo, amfiteatar sjećanja“ Eduarda Cordobe Oronoza, umjetnika iz Španije.

 Pred zatvaranje izložbe „Sarajevo–Zürich: Unlimited“ Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine će u subotu, 23. septembra, u 17 sati otvoriti vrata svim zainteresovanim posjetiocima kako bi uz čitanje i druženje s Nenadom Veličkovićem još jednom pogledali izložbu. Veličković je autor teksta „Slike u razbijenom ogledalu“ objavljenog u katalogu izložbe „Sarajevo–Zürich: Unlimited“.

Izložba „Sarajevo–Zürich: Unlimited“ nastala je kroz saradnju Udruženja TransAlpin-Art iz Ciriha i Udruženja za kulturu i umjetnost CRVENA iz Sarajeva. Izložba tematizira geopolitiku neograničenog koja povezuje nespojive prostore u kojima se paralelno dešavaju različite stvarnosti. U ovom slučaju, radi se o Sarajevu i Cirihu. Kako je moguć otvoren i emancipovan način razmišljanja i djelovanja u sadašnjosti? Kako, na demokratski način, poštovati suprotstavljena mišljenja? U mikrokosmosu, izložba „Sarajevo–Zurich: Unlimited“ demonstrira odgovore na postavljena pitanja. Odabirući iz mnoštva dostupnih informacija, iskustava i ideja ukorijenjenih u kolektivno sjećanje, umjetnici iz Ciriha su zauzeli različite perspektive spram onoga što se njima činilo indikativnim i karakterističnim. Baveći se poznatim i nepoznatim, stranim i bliskim, proizveli su djela koja su više od čiste dokumentacije poznatih ideja ili odraza vlastitih društvenih normi, čežnji i strahova. Kreativni proces pretvara nove slike u stvarnost. Ovim slikama su suprotstavljena djela umjetnika iz Sarajeva. Njihov pogled na grad, državu i ljude obojen je vlastitom prošlošću, sadašnjošću i mogućom budućnošću, i evropskom percepcijom grada, države i ljudi. Predstavljena djela koriste različite strategije istraživanja rubnog prostora, zamišljenih i dodijeljenih geopolitičkih granica, u čijim okvirima se naizmjenično vode ratovi.

Svoje radove su publici predstavili: Lana Čmajčanin, Jusuf Hadžifejzović, Dženan Hadžihasanović, Adela Jušić, Jim Marshall, Bojan Stojčić, Baltensperger + Siepert, Ursula Baur, Chiara Fiorini/Dominique Starck, Anita Hahn, Heidi Hahn i Christoph Zihlmann.

 

Pridružite nam se u subotu u 17 sati. Ulaz je besplatan.

 

Razgovor s umjetnikom: Sadko Hadžihasanović

0

Nakon nedavno otvorene izložbe „Svijet Roma + Animirani film BeeBoy“, veliko nam je zadovoljstvo najaviti razgovor s umjetnikom i autorom djela predstavljenih na ovoj izložbi, Sadkom Hadžihasanovićem.

Pridružite nam se na razgovoru tokom kojeg će Sadko Hadžihasanović govoriti o umjetnosti, stvaralaštvu, iskustvima i radu u Kanadi. Umjetnik će prisutne provesti i kroz izložbu uz detaljniji osvrt na predstavljena djela.

Razgovor će se održati četvrtak, 20. jula, u 18 sati u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine, u sali na prizemlju. Ulaz je besplatan.

Podsjećamo da je uz slike, na izložbi pod nazivom „Svijet Roma + Animirani film BeeBoy“ predstavljen i kratki animirani film „BeeBoy“. Izložbu možete posjetiti do kraja augusta.

Sadko Hadžihasanović rođen je u Bihaću 1959. godine. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 1982. godine, a postdiplomske studij završio je u na Univerzitetu u Beogradu 1984. U Kanadu se seli 1993. Bio je član grupe Zvono (1982-1992) i član je Open Studio, Toronto. Živi i radi u Torontu.

Grayson Perry izložba “Taština malih razlika”

0

Na održanoj konferenciji za medije u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u Sarajevu najavljeno je svečano otvaranje izložbe „Taština malih razlika“ Graysona Perrya, britanskog savremenog umjetnika i dobitnika prestižne Turner nagrade, u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine.

Ovom izložbom, British Council nastavlja saradnju sa muzejima i galerijama u regiji kako bi predstavili najbolje od britanske savremene umjetnosti i kroz rad na pripremi i realizaciji projekta unaprijedili muzejske prakse i pospiješili razmjenu iskustava naših i stručnjaka iz Velike Britanije. Govoreći na konferenciji za medije, Larisa Halilović, direktorica British Council-a u Bosni i Hercegovini istakla je: “Ova izložba je već pokrenula diskusiju među ljubiteljima umjetnosti, ali i među onima koji to možda i nisu. Nama je važno da generalno javnost ima priliku da vidi i izgradi svoje mišljenje o tome kakva je to umjetnost i tematika kojom se ova izložba bavi, a koja je svima nama relevantna.“

Strajo Krsmanović, direktor Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, napomenuo je da: „Naši ugledni umjetnici, javni radnici kao što su Selma Spahić, Aida Begić i mnogi drugi će raditi specijalna vođenja kroz izložbu, za šta vjerujemo da je posebna vrsta događaja.”

Izložba „Taština malih razlika“ se sastoji od šest monumentalnih tapiserija koje istražuju britansku fascinaciju stilom i klasnim razlikama. Inspirisane ciklusom slika „Život razvratnika“ Williama Hogartha, engleskog slikara iz 18. vijeka, tapiserije prate život izmišljenog lika Tima Rakewella – od ranog djetinjstva, preko tinejdžerskih godina, pa sve do njegove smrti u automobilskoj nesreći. Tapiserije su bogate sadržajem, detaljima i bojom i prikazuju mnoge ekscentričnosti i jedinstvenosti koje se vezuju za život u Velikoj Britaniji – od dizajna enterijera do britanske kuhinje, političkih protesta i tračeva o životima poznatih ličnosti. Kompozicija svake od tapiserija donekle podsjeća na djela rane renesanse i podstiče na umjetničko, ali i socio-političko istraživanje. „Izložba je jako slojevita. Nema puno radova, ali na njima je veliki broj detalja, simbola i informacija,“ istakla je Ivana Udovičić, kustosica Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine, opisujući izložbu.

Grayson Perry je jedan od najpoznatijih britanskih savremenih umjetnika svoje generacije, prepoznatljiv po keramici, skulpturama, crtežima, grafikama i tapiserijama, kao i po nekonvencionalnom rodnom identitetu i ekscentričnom, ženskom alter egu Claire. Dobitnik je prestižne Turner nagrade za 2003. godinu. Koristi iskustva narodne umjetnosti i tradicionalnih zanata u realizaciji izrazito dekorativnih radova intimističke sadržine, narušavajući često elitističke podjele unutar akademske umjetničke scene čineći je otvorenijom za eksperimente.

„Taština malih razlika“ sastoji se od šest tapiserija velikog formata, osam printova djela Williama Hogartha, 20 faksimila i tri dokumentarna filma nastala tokom Perryevog putovanja kroz Britaniju u pripremnoj fazi projekta. Izložba je u zajedničkom vlasništvu kolekcije British Council-a i kolekcije Arts Council-a kojom upravlja londonski Southbank centar. Ona je poklon umjetnika i “Viktoria Miro” galerije, a realizovana je uz podršku britanske televizije Channel 4, organizacije Art Fund i fondacije „Sfumato“ i kompanije AlixPartners.

 

British Council i Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine, uz podršku Courtyard by Marriot, organizuju izložbu u Sarajevu. Medijski partner je BHRT. Nakon Sarajeva, publika u Banja Luci će imati priliku da posjeti izložbu u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske od 7. septembra do 20. oktobra ove godine.

Izložba fotografija Milomira Kovačevića Strašnog

0

Povodom Međunarodnog dana i Evropske noći muzeja 2017. godine, Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine će omogućiti besplatan ulaz svim posjetiteljima na sve izložbe u subotu, 20. maja 2017. godine, a Galerija je otvorena za posjete od 10:00 do 23:00h. Pored stalne postavke “Oprostorena intima: Enterijer i eksterijer iz kolekcije Umjetničke galerije BiH”, posjetitelji mogu pogledati i izložbu Izložba fotografija Milomira Kovačevića Strašnog “Sarajevo: Strašni grad, Strašni pisci, Strašni fotograf”.

U sklopu stalne postavke, 20. maja od 17 do 20 sati planirano je održavanje edukativno – kreativne radionice za djecu uzrasta od 7 do 11 godina. Kroz radionicu “Plavi atelje” djeca će imati priliku da se upoznaju sa radom muzeja, da razgovaraju o slikama i da kroz igru dožive Galeriju na drugačiji način.

Edukativno – kreativna radionica za djecu

PLAVI ATELJE

(interaktivni pristup modernoj bh. umjetnosti 20. vijeka)

Noć muzeja 2017

Umjetnička galerija BiH će 20. 05. 2017. godine (u subotu), povodom Međunarodne ICOM – ove  manifestacije Noć muzeja, prirediti edukativno – kreativnu likovnu radionicu za djecu uzrasta od 7 do 11 godina sa vremenskim trajanjem od 17 do 20 sati.

Radionica će se održati unutar stalne postavke Oprostorena intima u prostoru Švicarske galerije.

Kroz radionicu učesnicima će se objasniti pojmovi iz muzejskog konteksta (kustos, instalacija, atelje, prostornost) posredstvom interakcije sa originalnim eksponatima iz kolekcije UGBIH te diskusije koja se izvodi po muzejsko – pedagoškoj metodi Strategije vizuelnog opažanja.

Interaktivnim igrama unutar muzejskog prostora: dječijom simulacijom umjetničke instalacije po uzoru na Numankadićevu ili pronalaska motiva unutar izložbe, nastoji se stvoriti opušteno okruženje za djecu i želja za ponovnom samostalnom posjetom, te time kreirati buduću stalnu publiku

Radionicu zatvara kreativno – manuelni rad učesnika, zasnovan na stečenom iskustvu sa izložbe.

STRUKTURA RADIONICE

Prva cjelina se odnosi na vođeni obilazak segmenta stalne postavke Atelje. Moderator se kroz razgovor sa djecom  zadržava na djelima kroz koja uvodi pojam ateljea, prostornosti i intimnosti.

U ovom dijelu djeca će praviti svoju instalaciju gdje će na raspolaganju imati različite predmete iz svakodnevnog života. Ovdje će se naglasiti razlika između predmeta iz svakodnevnog života i ovih unutar izložbenog prostora, čime se ističe specifičnost instalacije kao umjetničkog medija. Istodobno će se objasniti muzejska profesija kustosa.

Nakon obilaska stalne postavke moderatorica metodom Strategija vizuelnog opažanja usmjerava aktivnosti na odabrana djela unutar izložbe o kojima se vodi interaktivna diskusija.

Između diskusija o slikama, djeci se priređuje grupna igra pronalaska izdvojenih motiva sa pojedinačnih djela. Uloženi trud za pronalazak se stimuliše simboličnim nagradama u vidu naljepnica.

Radionica se završava kreativnim radom sa likovnim materijalom u opuštenom okruženju. Učesnici dobijaju zadatak da ilustruju utočište u svom domu – omiljeni prostor u kojem provode slobodno vrijeme ili rade školsku zadaću.

EDUKATIVNI CILJEVI

Muzejsko – edukativna metoda Strategije vizuelnog opažanja razvija verbalne i interpretacijske sposobnosti kod djece, kritičko i kreativno razmišljanje, te estetsko iskustvo koje je potrebno nadograđivati. Interakcija djece sa originalnim umjetničkim djelima, u ovom slučaju moderne bh. umjetnosti 20. vijeka, te premještanje procesa aktivnog učenja iz škole u muzejski prostor, dovodi do opuštenijeg okruženja i kreativnog podsticaja za usvajanje novih znanja.

Kroz izvještavanja o dešavanjima na slici iz perspektive dječijeg iskustva, vođenom diskusijom će se usvojiti novi pojmovi vezani za muzejski prostor.

Unutar izložbe, djeca će se upoznati sa novim likovnim medijima – grafikom i instalacijom, dok će im igra asembliranja predmeta iz svakodnevnog života u kontekstu Numankadićeve instalacije, približiti muzejsku profesiju kustosa.

Edukativno – kreativna radionica za djecu PLAVI ATELJE

0

Povodom Međunarodnog dana i Evropske noći muzeja 2017. godine, Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine će omogućiti besplatan ulaz svim posjetiteljima na sve izložbe u subotu, 20. maja 2017. godine, a Galerija je otvorena za posjete od 10:00 do 23:00h. Pored stalne postavke “Oprostorena intima: Enterijer i eksterijer iz kolekcije Umjetničke galerije BiH”, posjetitelji mogu pogledati i izložbu Izložba fotografija Milomira Kovačevića Strašnog “Sarajevo: Strašni grad, Strašni pisci, Strašni fotograf”.

U sklopu stalne postavke, 20. maja od 17 do 20 sati planirano je održavanje edukativno – kreativne radionice za djecu uzrasta od 7 do 11 godina. Kroz radionicu “Plavi atelje” djeca će imati priliku da se upoznaju sa radom muzeja, da razgovaraju o slikama i da kroz igru dožive Galeriju na drugačiji način.

 

Edukativno – kreativna radionica za djecu

PLAVI ATELJE

(interaktivni pristup modernoj bh. umjetnosti 20. vijeka)

Noć muzeja 2017

Umjetnička galerija BiH će 20. 05. 2017. godine (u subotu), povodom Međunarodne ICOM – ove  manifestacije Noć muzeja, prirediti edukativno – kreativnu likovnu radionicu za djecu uzrasta od 7 do 11 godina sa vremenskim trajanjem od 17 do 20 sati.

Radionica će se održati unutar stalne postavke Oprostorena intima u prostoru Švicarske galerije.

Kroz radionicu učesnicima će se objasniti pojmovi iz muzejskog konteksta (kustos, instalacija, atelje, prostornost) posredstvom interakcije sa originalnim eksponatima iz kolekcije UGBIH te diskusije koja se izvodi po muzejsko – pedagoškoj metodi Strategije vizuelnog opažanja.

Interaktivnim igrama unutar muzejskog prostora: dječijom simulacijom umjetničke instalacije po uzoru na Numankadićevu ili pronalaska motiva unutar izložbe, nastoji se stvoriti opušteno okruženje za djecu i želja za ponovnom samostalnom posjetom, te time kreirati buduću stalnu publiku

Radionicu zatvara kreativno – manuelni rad učesnika, zasnovan na stečenom iskustvu sa izložbe.

 

STRUKTURA RADIONICE

Prva cjelina se odnosi na vođeni obilazak segmenta stalne postavke Atelje. Moderator se kroz razgovor sa djecom  zadržava na djelima kroz koja uvodi pojam ateljea, prostornosti i intimnosti.

U ovom dijelu djeca će praviti svoju instalaciju gdje će na raspolaganju imati različite predmete iz svakodnevnog života. Ovdje će se naglasiti razlika između predmeta iz svakodnevnog života i ovih unutar izložbenog prostora, čime se ističe specifičnost instalacije kao umjetničkog medija. Istodobno će se objasniti muzejska profesija kustosa.

Nakon obilaska stalne postavke moderatorica metodom Strategija vizuelnog opažanja usmjerava aktivnosti na odabrana djela unutar izložbe o kojima se vodi interaktivna diskusija.

Između diskusija o slikama, djeci se priređuje grupna igra pronalaska izdvojenih motiva sa pojedinačnih djela. Uloženi trud za pronalazak se stimuliše simboličnim nagradama u vidu naljepnica.

Radionica se završava kreativnim radom sa likovnim materijalom u opuštenom okruženju. Učesnici dobijaju zadatak da ilustruju utočište u svom domu – omiljeni prostor u kojem provode slobodno vrijeme ili rade školsku zadaću.

 

EDUKATIVNI CILJEVI

Muzejsko – edukativna metoda Strategije vizuelnog opažanja razvija verbalne i interpretacijske sposobnosti kod djece, kritičko i kreativno razmišljanje, te estetsko iskustvo koje je potrebno nadograđivati. Interakcija djece sa originalnim umjetničkim djelima, u ovom slučaju moderne bh. umjetnosti 20. vijeka, te premještanje procesa aktivnog učenja iz škole u muzejski prostor, dovodi do opuštenijeg okruženja i kreativnog podsticaja za usvajanje novih znanja.

Kroz izvještavanja o dešavanjima na slici iz perspektive dječijeg iskustva, vođenom diskusijom će se usvojiti novi pojmovi vezani za muzejski prostor.

Unutar izložbe, djeca će se upoznati sa novim likovnim medijima – grafikom i instalacijom, dok će im igra asembliranja predmeta iz svakodnevnog života u kontekstu Numankadićeve instalacije, približiti muzejsku profesiju kustosa.

Šemsa Gavrankapetanović: retrospektiva Umjetnička galerija BiH, 8.12.2016-7.1.2017.

0

Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine ovu godinu, u kojoj je obilježila sedamdesetogodišnjicu svog djelovanja, završiti će još jednom velikom samostalnom izložbom. Ovaj put je u pitanju retrospektivna izložba Šemse Gavrankapetanović kojom će umjetnica obilježiti pedeset godina umjetničkog rada.

Umjetnički put Šemse Gavrankapetanović zaopočeo je još u gimnazijskom dobu. Ona ga se prisjeća sa nostalgijom:

“Krenula sam prije 50. godina na studij slikarstva upravo sa trga ispred ove zgrade. Naime, na drugom kraju trga, druga zgrada od Galerije, nalazi se Gimnazija. Kada sam ja tu bila đak, ona se zvala Klasična gimnazija. Učila sam grčki i latinski, čitali smo Ilijadu i Odiseju, grčke mitove i rimske pjesnike. Historiju umjetnosti predavao je profesor Bora Mihačević, koji je svoje đake dovodio na izložbe u ovu Galeriju. On je tako dobro radio svoj posao, da sam ja poželila da se cijelog života bavim umjetnošću.”

Šemsa Gavrankapetanović, rođena u Sarajevu 1945. godine, nastavila je svoje školovanje na   Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1968. godine u klasi profesora Nedeljka Gvozdenovića. Postdiplomske studije završila je na istoj Akademiji, u klasi profesora Stojana Ćelića. U periodu od 1972. do 1992. godine radila je kao kustos zbirke umjetničkih dela Saveznih organa u Saveznom Izvršnom Veću.

Retrospektivnom izložbom, kojom će se publici predstaviti u četvrtak, umjetnica simbolično zatvara krug jedne vrlo lične relacije:

“Radovi koje sam pravila zadnjih godinu dana urađeni su na osnovu pisama koja su čuvana u mojoj porodicu, a koja je pisala ‘stara majka’ mog oca, moja pranena Begzada Bašagić-Gavrankapetanović. Bila je sestra književnika Safvet bega Bašagića, rođena 1844. godine. Fascinira me činjenica da je ona naučila pisati u vrijeme kada se ženska djeca nisu školovala. Pisala je „bosančicom“. Čak i caru Franji Josipu, ljuta što je vlast oduzela imanje njenoj porodici. Opismenila je cijelu familiju i vodila računa da se sva djeca školuju. Imam dovoljno razloga da danas spomenem moju pranenu Begzadu i mog profesora Boru Mihačevića. Ova izložba je dio posla urađenog na putu na koji su me oni poslali.”

Dajući presjek svih stvaralačkih faza, izložba donosi klasične oblike, ulja na platnu i crteže, ali i radove u kombiniranoj tehnici koji su nastali kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja ove umjetnice, u različitim područjima značenja, forme i materijala.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže na otvaranju izložbe u četvrtak, 8. decembra, u 19:00 sati u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Izložba ostaje otvorena do 7. januara 2017.