Međunarodni trijenale grafike i Dževad Hozo

0

u četvrtak, 8. februara 2018, u 19:00 u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine biti otvorene dvije izložbe, 1. međunarodni trijenale grafike Livno i izložba Dževada Hoze. Nastavak je to uspješne saradnje Franjevačkoga muzeja i galerije Gorica-Livno i Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine.

Manifestacija 1. međunarodni trijenale grafike Livno nastavak je njegovanja fenomena bosanskohercegovačke grafike, prilika za nove međunarodne umjetničke suradnje i mjesto uvida u aktualne grafičke tendencije. 1. međunarodni trijenale grafike Livno okupio je 109 umjetnika iz 33 zemlje svijeta, a na izložbi u Sarajevu bit će predstavljeno 76 umjetnika iz 28 zemalja.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prateći program 1. međunarodnog trijenala grafike Livno je samostalna izložba Dževada Hoze. Dževad Hozo – osebujni grafičar, pisac, estetičar, akademik, pedagog koji je iškolovao generacije  i generacije grafičara, čovjek s 50-godišnjim neumornim stvaralačkim radom bio je najbolji mogući izbor za prateću izložbu 1. međunarodnog trijenala grafike Livno. Dževad Hozo je cjeloživotnim angažmanom te predanim radom i  ljubavlju prema grafici i studentima dao svoj monument grafici. Iz bogata Hozina opusa na izložbi u Sarajevu predstavit će se djela iz ciklusa: Iz Makove mape, ciklusa Suočenja, iz ciklusa Sarajevske pasije (Hommage Maku Dizdaru) te ciklus na kojem autor radi zadnjih nekoliko godina, Autobiografika – Virtualni koncerti Dževada Hoze.

Posjetioci će izložbe moći pogledati do 16. marta 2018.

Dvije izložbe, radionice i vođenja u Umjetničkoj galeriji BiH

0

Od prošle sedmice, publika u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine može pogledati dvije nove izložbe i stalnu postavku.  Zahvaljujući saradnji s Ambasadom Japana u BiH postavljena je izložba savremene japanske umjetnosti pod nazivom „Zimski vrt: Istraživanje imaginacije iza pokreta micropop u savremenoj japanskoj umjetnosti“, a djela iz kolekcije Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine predstavljena su tematskom izložbom “Godišnja doba”.

Izložba “Godišnja doba” tematski prati pejzažno slikarstvo kroz djela bosanskohercegovačke moderne umjetnosti. Na izložbi su predstavljena djela Baltazara Baumgartla, Adele Ber Vukić, Lazara Drljače, Vojislava Hadžidamjanovića, Gabrijela Jurkića, Hakije Kulenovića, Vlade Marjanovića, Đoke Mazalića, Karla Mijića, Ismeta Mujezinovića, Daniela Ozme, Romana Petrovića, Behaudina Selmanovića, Petra Šaina, Vilka Šeferova, Rizaha Štetića, Todora Švrakića i Petra Tiješića iz kolekcije Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine. Kroz 33 djela domaćih umjetnika mogu se pratiti utjecaji različitih evropskih akademija s početka dvadesetog stoljeća, te stvaralaštvo bosanskohercegovačkih umjetnika kroz različite faze njihovog djelovanja.

Osim samih izložbi planirano je i održavanje održavanje radionica za djecu, predavanja i vođenja kroz izložbu “Zimski vrt”. U subotu, 13. januara, o izložbi “Zimski vrt” i savremenim umjetničkim tendencijama u Japanu govorila je Taida Jašarević. Sljedeće vođenje i predavanje biće održano u 20. januara, a posjetioci će imati priliku razgovarati s Muhamedom Kafedžićem o ulozi umjetnosti u svakodnevnom životu u Japanu i razlozima koji su doveli do ovako duboke povezanosti između estetskog i funkcionalnog. Govorit će i o profesionalnom, ali i ličnom, intimnom doživljaju položaja umjetnosti u japanskoj kulturi i Japanu te o jednom kratkom, ali ispunjenom životu između Galerije Mori (Mori Art Museum, Roppongi, Tokyo) i Ghibli Muzeja (Ghibli Museum, Mitaka, Tokyo).

 

 

Otvorenje izložbe djela fra Mirka Ćosića

0

U saradnji s Franjevačkom galerijom Široki Brijeg, u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine će u četvrtak, 16. novembra, u 19 sati biti otvorena izložba djela fra Mirka Ćosića, prvog diplomiranog slikara franjevca iz Bosne i Hercegovine. Na izložbi pod nazivom „Slikarstvo mira i težnje za dostizanjem stvarnoga“ bit će predstavljeni portreti, mrtve prirode, pejzaži, sakralne i žanr scene.

„Skromno smjerajući ljepotu prirodnoga svijeta prenijeti i ovjekovječiti vlastitim slikarskim trudom, fra Mirko Ćosić umjetnošću si je osigurao istaknuto mjesto. Pa i ako ta umjetnost ne pripada vrhunskim dostignućima i možda se nikada neće nalaziti u svjetski poznatim kolekcijama, ipak je valja cijeniti jer pokazuje početne korake u razvoju ideje i talenta čije plodove danas mnogo lakše nalazimo i ubiremo. Poput najstarijega djeteta, ovaj je hercegovački franjevac i slikar samotnjački probijao put, vrlo često oskudijevajući i sredstvima, ali ustrajući i ne odričući se mladenačkih snova i želja koje su – uz redovništvo – postale i životnim pozivom. Najstarije dijete ne mora biti najbolje, ali često se ipak voli ponajviše.“ Beat Čolak

Fra Mirko Ćosić (Buhovo, 1903 – Mostar, 1967) diplomirao je u Zagrebu u klasi prof. Vladimira Becića. Predavao je crtanje i povijest umjetnosti u gimnaziji na Širokom Brijegu od 1935. do 1945. Partizani su uništili gotovo sve njegove slike. Slikao je ponešto i u kaznionici u Zenici, u kojoj je odležao više od šest godina. Sačuvano je svega pedesetak njegovih radova. Naslikao je oltarne pale u Rasnu i na Čerinu te dvije zidne slike u staroj crkvi u Gorici. Monografiju Fra Mirko Ćosić (Široki Brijeg – Mostar, 2004) priredio je fra Vendelin Karačić.

Izložba je otvorena do 3. decembra 2017.

Izložbe Likar i Strašni u Umjetničkoj galeriji

0

Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine će u četvrtak, 9. novembra, otvoriti dvije izložbe i to na dvije različite lokacije, u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine i Galeriji Općine Novi Grad.

Samostalna izložba istaknutog umjetnika Franje Likara biće otvorena u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine u 18.30 sati. Franjo Likar (Varaždin, 1928) u svom vrlo bogatom opusu, Likar ostaje otvoren za istraživanja i neprekidno stvara, te će na ovoj izložbi biti predstavljena njegova najnovija djela. Školu primijenjenih umjetnosti završio je u Sarajevu 1951. godine. Pored slikarstva, skulpture i grafike, bavi se pozorišnom scenografijom, filmom, fotografijom i instalacijom. Dobitnik je nekoliko republičkih, gradskih i strukovnih nagrada za svoj rad. Od 2008. godine član je Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Živi i radi u Klagenfurtu (Austrija), Brelima (Hrvatska) i Sarajevu.

Posjetioci će izložbu moći pogledati do 9. decembra 2017.

U Galeriji Općine Novi Grad će od 15:30 sati biti otvorena izložba čuvenog fotografa Milomira Kovačevića Strašnog. Izložba fotografija „Sarajevo“ Milomira Kovačevića Strašnog je pogled na Sarajevo pogođeno ratom, ali i dalje urbano, u kojem vizualna kultura i pisana riječ ni tada nisu zamrle. Fotografije Milomira Kovačevića Strašnog nisu samo reporterske, sasvim su drugačije od fotografija stranih ratnih fotografa. One su bogate značenjima i mogućim tumačenjima, pune simbola, duboke i poetične, one pripadaju svom svijetu, koji u ratnom haosu niko nije mogao uništiti.

Izložba ostaje otvorena do 15. novembra, a Galerija Općine Novi Grad Sarajevo otvorena je svaki radni dan, od 09:00 do 16:30 sati. Ulaz na izložbu je besplatan.

Pored ove dvije izložbe u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine postavljena je izložbe «Đoko Mazalić, 1888 – 1975» (10.10 – 14.11.2017) i stalna postavka «Oprostorena intima».

Edukativno – likovne radionice za djecu u Umjetničkoj galeriji BiH

0

Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine će u okviru izložbe

„Đoko Mazalić, 1888 – 1975“

organizovati edukativno – likovne radionice za djecu školskog uzrasta.

Besplatne radionice će se održavati subotom u popodnevnim satima sa trajanjem od 2 sata. U zavisnosti od broja prijavljenih učesnika, održat će se tri radionice:

 1. oktobra 2017.
 2. oktobra 2017.
 3. novembra 2017.

Program radionice uključuje vođeni obilazak izložbe (prilagođen starosnoj dobi grupe), diskusiju o izloženim djelima po muzejsko – edukativnoj metodi strategije vizuelnog razmišljanja i kreativni rad.

Prijave sa imenom, prezimenom i starosnom dobi učesnika i kontakt podacima slati do 20. oktobra putem e – maila: aidaa91@live.com. Prijavu je moguće izvršiti i putem telefona na broj 033 266 550 / 033 266 551.

P R O G R A M

dječije edukativno – likovne radionice

Đ O K O  M A Z A L I Ć

1888 – 1975.

 S obzirom na bogat i šarenolik stilski izraz Đoke Mazalića, koji od sedamdesetih godina nije predstavljen javnosti u značajnijoj retrospektivnoj izložbi do ove – zamišljeno je da se sa djecom različitog školskog uzrasta radi i na različitim likovnim cjelinama pomenutog umjetnika.

Postavka sadrži cikluse pejzaža, portreta, scene društvenog života ruralnih područja Bosne sa početka 20. – tog stoljeća, animalne motive te pozni dio opusa iz 60. – tih godina koji doseže skoro apstraktan enformelovski izraz.

Sa svim pomenutim motivima djeca školskog uzrasta se mogu povezati na osnovu ličnog iskustva. Sa mlađim uzrastom će se raditi na primjerima narativnijeg sadržaja, a sa starijima na začecima apstraktnog stila.

U uvodnom dijelu, učesnici će se kroz razgovor sa moderatoricom upoznati sa funkcijama umjetničkog muzeja i značajem Đoke Mazalića kao kulturnog radnika u vremenu u kojem je djelovao i kakvog uticaja je to ostavilo na savremeno doba u kojem živimo.

Nakon toga će se pristupiti diskusiji odabranim djelima (selekcija djela je izvršena na osnovu pretpostavljenih interesa grupe djece određene starosne dobi).

Diskusija se temelji na muzejsko – edukativnoj metodi strategije vizuelnog razmišljanja, koja:

-potiče kritičko razmišljanje i ohrabruje na iskazivanje ličnog stava o djelu

-potiče na aktivno učenje

-proširuje vokabular

Vođenu diskusiju prekidaju interaktivne edukativne igre unutar izložbenog prostora, koje imaju za cilj da vrate i prodube pažnju učesnika na pojedina djela unutar postavke.

Završni dio radionice se odnosi na kreativni rad učesnika na temu koja se obrađivala u toku radionice.

Pojmovi koje će učesnici usvojiti na radionicama:

muzej, galerija, restauracija, kustos, pejzaž, portret, tradicija, etnologija, narodna nošnja, apstrakcija, psihologizacija lika, faktura slike, impasto…

 

Izložba Radmile Jovandić Đapić u Umjetničkoj galeriji BiH

0

Oktobar u Umjetničkoj galeriji BiH je u znaku obilježavanja 70 godina njenog postojanja. Povodom ovog rođendana, posjetiocima smo odlučili predstaviti još jednu veliku samostalnu izložbu, ovaj put značajne, ali pomalo zaboravljene, bosanskohercegovačke umjetnice, Radmile Jovandić Đapić. Iako je više puta izlagala u Sarajevu, ovo je prvi put da se publici predstavlja samostalnom izložbom ovih razmjera.

Umjetnica će u Umjetničkoj galeriji BiH izložiti istraživačke radove sa kraft papirom nastale u posljednjih osam godina. Predstavljena djela su rezultat istraživanja papira kao medija, te on, a ne njegov sadržaj postaje centar naše pažnje. Papir je tretiran na originalne načine koji daju iznenađujuće rezultate, on je bojen, sušen, oblikovan, kvašen, presavijan, pleten poput vune, presovan, bušen, pa opet kvašen, ponovo oblikovan, razvučen i transformisan do neraspoznatljivosti. Ponekada kao da se u njemu mogu raspoznati svojstva platna ili metala, ali čak i kada nije siguran o čemu je riječ, posmatrač ostaje impresioniran nadahnutim preobražajima pred kojima stoji. Vođena riječima „Kada ti se život osmjehne, osmjehni se i ti njemu“ Radmila Jovandić Đapić stvorila je izložbu o kojoj će se zasigurno još dugo govoriti. radmila-4

Radmila Jovandić Đapić rođena je u Sarajevu 1946. godine, a diplomski (1971) i postdiplomski studij (1976) završila je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Do 1992. godine radila je kao vanredni profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, nakon čega se preselila u Francusku gdje kao samostalni umjetnik istražuje i radi u raznim oblastima likovne i primijenjene umjetnosti.

Član je ULUBIH, počasni član ULUPUBIH i član La Maison des Artistes u Francuskoj. Dobitnica je velikog broja nagrada, među kojima  je i nekoliko nagrada Collegium artisticuma za crtež (1977), za bibliofilsko izdanje i za istraživački rad na dizajnuv (1982), za grafiku (2012, 1988), za grafički dizajn (1976), kao i nagrade za promociju primijenjenih umjetnosti Bosne i Hercegovine (1989). Godinama intenzivno izlaže samostalno i kolektivno u svijetu i BiH, a njena djela se nalaze u raznim kolekcijama: Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine (Sarajevo), Muzej grada Sarajeva (Sarajevo), Kabinet grafike (Akademija nauka i umjetnosti, Zagreb), Muzej primenjene umetnosti (Beograd), Kolekcija umjetničke kolonije Kleinsassen, (Kleinsassen, Fulda, Njemačka), Gradska vijecnica Panazol, Artothèque-l’ATCRL de Limoges (Francuska), Gradska biblioteka Limoges (Francuska), Kolekcija grafika “Petit Format” (Chamalières, Francuska), Kolekcija Carla-Bayle (Francuska),  Cartonnerie-Papeterie Lacaux Freres (Limoges, Francuska), Centre Impression (Limoges, Francuska), te u brojnim privatnim kolekcijama.

radmila-5

Jagoda Buić: Tapiserije Kolaži Skulpture Umjetnička galerija BiH, 1. jula u 20 sati

0

Povodom obilježavanja 70 godina od osnivanja Umjetničke galerije BiH, 1.jula javnosti će se predstaviti izložba tapiserija, kolaža i skulptura Jagode Buić, svjetski afirmisane umjetnice i dobitnice mnogih priznanja.

Izložba je retrospektivnog karaktere, pa će tako od 1. jula do 20. augusta publici biti predstavljeni radovi koji su nastajali u posljednjih 40 godina.

Muhamed Karamehmedović je o stvaralaštvu Jagode Buić napisao: „Dogodilo  se u São Paulu 1975. kada su posjetioci  bez daha prolazili kroz  „crne prostore“  Jagode Buić, kroz  Čarobnjakov ekspresivni vrt  na međunarodnom bijenalu na kojem su se sudarili i suočavali oblici od vune i kostrijeti – i posmatrači s poremećenim i uznemirenim ambijentom. Kretali su se u čudu između neviđenih suprotnosti, između sna i jave, realnog i nadrealnog, shvatajući da je taj raspon bezgraničan. Kretanje između tih suprotnosti kao da je odražavalo stvaralačko kretanje Jagode Buić – njeno jednako postojanje u mislima i u onim davnim počecima euklidovske vizije svijeta i antičkih tkalja do ove nove modernosti njene tapiserije koja se sliva u slapovima, dokazujući da ta vunena nit postoji i u ovom našem svijetu, u ovom sada, u Jagodinom danu. Od tada, u onom ranije i u ovom sada-možemo reći da se u opusu Jagode Buić, u njoj samoj, kao u rijetko kojem jugoslovenskom stvaraocu, utjelovilo putovanje.“

Jagoda Buic

Biografija umjetnice

 Jagoda Buić rođena je u Splitu. Studirala je na Akademiji primijenjenih umjetnosti i dizajna te povijesti umjetnosti na Sveučilištu u Zagrebu. Diplomirala je na Akademie für angewandte Kunst u Beču. Studirala je filmsku scenografiju u Cinecittà u Rimu i povijest kostimografije u Cetro delle Arti e del cosume u Palazzo Grassi u Veneciji. Realizirala je više od 120 projekata kao kostimografkinja i scenografkinja za opere, balete, drame i filmove u različitim zemljama. Njezin umjetnički pristup kazalištu sastoji se od inzistiranja na velikim prostornim ostvarenjima avangardnog duha te interesa za mit i klasiični svijet. Najpoznaija su joj ostvarenja: Hamlet, Kralj Lear, Otello, Sofoklove i Eschilove tragedije i opere poput: Turandot, Otello, Tosca, Nabucco, Aida itd. Napisala je balet Apokalipsa prema sv. Ivanu i napravila adaptaciju Malog princa Antoine de Saint-Exuperya. Godine 1965. Stvara svoju prvu tekstilnu formu u prostoru, koju je otkupio Muzej Stedelijk iz Amsterdama. Otada izlaže svoje monumentalne tekstilne instalacije na svjetslim bijenalima (Venecija, 1968, 1970, 2002; São Paulo, 1967, 1975, 1979, Lausanne, 1965, 1967, 1969, 1971, 1973, 1975, 1977, 1985, 1987) i u najvažnijim svjetskim muzejima (Pariz, Dusseldorf, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Bruxelles, Zürich, Tokio, Rim, Milano, Amsterdam, Oslo, Barcelona, Montreal, Chicago, New York, Madrid, Beč, São Paulo, Washington, San Francisco, Darmstadt itd.) Njezina su djela u mnogim javnim i privatnim umjetničkim izbirkama (u Metropolitan Museumu u New Yorku, Muzeju moderne umjetnosti u Parizu itd.) Posljednjih godina izlagala je u Rabatu (fotografsko viđenje Maroka), u Sarajevu 2009. (instalacija u Collegiumu Artisticumu) u Zagrebu –  u Glipoteci HAZU 2008. i u Muzeju za umjetnost i obrt (retrospektiva) 2010. godine. Predavala je kao gostujuća profesorica na Royal College of Art u Londonu te na Atlantic Center for the Arts na Floridi. Dobitnica je brojnih svjetskih i domaćih nagrada. Živi i radi u Dubrovniku, Veneciji i Parizu.

Nagrade:

 1. Beč, Academie für angewandte Kunst, Ehren Preis (Prix d’Honneur), nagrada za najbolji diplomski rad
 2. Rim, Prva nagrada na Mostra internationale Roma Costume (s Božom Košak)
 3. Zagreb, Nagrada grada Zagreba
 4. Pula, Nagrada Zlatna arena za kostimografiju na VIII. Festivalu igranog filma
 5. Sombor, Prva nagrada na izložbi jugoslavenske tapiserije
 6. Zagreb, Nagrada Vladimir Nazor
 7. São Paulo, Grand Prix Itamaraty, XIII. Bienal de Sao Paulo
 8. Beč, Herderova nagrada
 9. Lodz, Medaille d’Honneur (nagrada kritike), I. Mi. Dzinarodowe Triennale tkanin dekoracyjnyh
 10. Angers, Nagrada grada Angersa za umjetničku instalaciju na povijesnim mjestima
 11. Nagrada UNESCO-a za zasluge na području savremenog stvaralaštva
 12. Hangzhou Triennial of Fiber Art, Hangzhou, Kina
 13. Zlatna medalja Picasso, UNESCO
 14. Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo
 15. Elle Style Award – Nagrada za životno djelo

 

Miguel de Cervantes ili želja za životom (Umjetnička galerija BiH 18.5-2.6.2016)

0

U sklopu aktivnosti obilježavanja 400. godišnjice smrti Miguela de Crevantesa, Ambasada Kraljevine Španije u BiH u saradnji s Umjetničkom galerijom Bosne I Hercegovine organizuje izložbu fotografija pod naslovom “Miguel de Cervantes ili želja za životom”.

Radi se o fotografijama koje vas vode životnim putem genijalnog autora Don Kihota. Fotograf José Manuel Navia, koji će prisustvovati otvaranju izložbe, želio je mjesta koja je Cervantes za svog života posjetio prikazati na novi način, tako da posmatraču omogući razmišljanje o kontekstualizaciji piščevog života i djela, uz podsjećanje na pojedine dijelove njegove životne putanje.

Izložba će biti otvorena 18. maja 2016. godine u 20:00 sati, u Umjetničkoj galeriji BiH u Sarajevu i biće otvorena do 2. juna, od ponedjeljka do subote, od 10:00 do 20:00 sati.

 

Ulaz je slobodan.

Ferdinand Hodler iz zbirke Jeanne Charles Cerani Ćišić 12.5 – 12.6.2016. Umjetnička galerija BiH

0

U četvrtak, 12.05.2016, sa početkom u 20 sati u Umjetničkoj galeriji BiH bit će upriličeno otvaranje izložbe „Ferdinand Hodler iz zbirke Jeanne Charles Cerani Ćišić“.

Zbirka slika i crteža jednog od najznačajnijih švicarskih i europskih umjetnika s prelaza devetnaestog u dvadeseto stoljeće Ferdinanda Hodlera (1853 – 1918) već se nekoliko desetljeća čuva u Umjetničkoj galeriji BiH. U Sarajevo je dospjela začudnim životnim putem njezine prvotne vlasnice Jeanne Charles Cerani Ćišić (1874 – 1955) koja je petnaestak godina upravo u najkreativnijem Hodlerovom razdoblju bila njegov omiljeni model.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ferdinand Hodler umjetnik je bogatog i raznovrsnog opusa kojeg je nemoguće svrstati u okvire određenog stila, a istovremeno se u njegovim slikama lako pronalaze nadahnuća za gotovo sve stilove koji su se pojavili u tom periodu.

Sarajevska zbirka sadrži skice iz gotovo svih faza Hodelrovog djelovanja, te je postala neizostavan izvor za proučavanje opusa ovog slikara. Kroz nju možemo pratiti nastanak čuvenih historijskih kompozicija, alegorijskih prikaza, pejzaža, portreta, čak i skice za dizajn novčanice od 50 i 100 švicarskih franaka koji su se koristili u prvoj polovini dvadesetog stoljeća.

Posebnost kolekcije leži i u činjenici da je njena vlasnica nerijetko naknadno dopisivala Hodlerove potpise, a na nekima se usudila i koloristički intervenirati iskazujući na taj način i osobne slikarske ambicije.

Sve navedeno izloženu zbirku čini posebnom, neobičnom i dragocjenom.

Na izložbi će biti izložena gotovo cjelokupna zbirka, koja je posljednji put, u ovom obimu, sarajevskoj publici bila prezentirana 1998. godine. „Ferdinand Hodler iz zbirke Jeanne Charles Cerani Ćišić“ je jedna od najznačajnijih izložbi kojom Umjetnička galerija BiH obilježava 70. godina postojanja.

Izložba fotografija “Pogled” autora Dženata Drekovića

Izložba fotografija “Pogled” autora Dženata Drekovića u Umjetničkoj galeriji BiH.

Fotografije su nastale u vrtiću i učionicama JU Mjedenica u kojima Edus već tri godine s velikim uspjehom provodi napredni naučni program za djecu s poteškoćama u razvoju. Cilj izložbe je potaknuti javnost i nadležne institucije na ravnopravan tretman ove djece u našem društvu, kako bi im se omogućilo ispunjenje njihovog punog potencijala, jednako kao i svoj djeci u našoj zemlji.

Iako je BiH potpisnica brojnih konvencija koje obavezuju na kvalitetno i dostupno obrazovanje i ranu intervenciju, samo mali broj djece s poteškoćama u razvoju to i dobije, a i tad uglavnom putem projekata i sredstvima stranih donatora.

EDUS (edukacija za sve) neprofitna je, nevladina organizacija koja razvija i unapređuje obrazovanje i podršku djeci sa i bez poteškoća u razvoju, partnerstvom sa vladinim, nevladinim i profitnim sektorom, kroz edukaciju, informiranje i podizanje svijesti javnosti.