Novi izgled Školegijuma

0

Online izdanje Magazina za pravedno obrazovanje Školegijum od sada možete čitati u potpuno novom dizajnu koji smo kreirali da bismo vam olakšali pristup, omogućili lakše pretraživanje i na jednom mjestu učinili dostupnima sve sadržaje koje proizvodi redakcija magazina. Sada lako možete pronaći informacije o našim štampanim izdanjima, ediciji Lektira narodu… Možete u nekoliko klikova kontaktirati redakciju i pretplatiti se na novi broj. Omogućili smo vam da se lako uključite u raspravu o kvalitetnom obrazovanju.
Čitajte Školegijum kako biste dali svoj glas za dobro, pravedno i slobodno obrazovanje.

http://www.skolegijum.ba/

Dodjela nagrade “Šukrija Pandžo” i promocija novog broja magazina Školegijum

0

Redakcija magazina za pravednije obrazovanje Školegijum Vas poziva da prisustvujete dodjeli nagrade „Šukrija Pandžo“ za najbolji neobjavljeni rukopis romana, zbirke priča ili zbirke pjesama za djecu koja će se održati u petak 27. oktobra u 19 sati u Ateljeu Figure u Sarajevu (Danijela Ozme 13/3).

Nagrada se dodjeljuje Jagodi Iličić iz Tuzle za rukopis „Zločesta ptica i neljubičanstvena djevojčica“, koji je, prema riječima članova žirija, važan i dragocjen „jer djeci čitateljima pokazuje kako se ne pristaje na diktat sredine, pomodarstvo i površnost, te promoviše individualnost u odnosu na unificiranost“. Osim dodjele nagrade, u Ateljeu Figure će biti promoviran i novi, 21. broj Školegijuma, kao i 15. naslov iz edicije Lektira narodu „Priče od kiše“ Hajrudina Ramadana. Tim povodom će biti i prikazan film o autoru knjige. U okviru predstavljanja četvrtog broja časopisa „Riječ i smisao“ posebnu pažnju skrenućemo na uspješno okončan studentski projekat „Leksikon Nekrologa jednoj čaršiji“.

Radujemo se vašem dolasku.

Književna nagrada Šukrija Pandžo 2017.

0

Školegijum po drugi put raspisuje konkurs za Književnu nagradu Šukrija Pandžo. Pročitajte propozicije konkursa.

 

1. Sad. Pozor. PRIPREMA

Zadatak:

Predložiti književno djelo za djecu koje nije na spisku obaveznih lektira i tekstova u nastavnim planovima i programima te ponuditi metodičku pripremu časa koja će odgovoriti na sljedeća pitanja:

– Za koji uzrast đaka će se tekst koristiti?

– Koji ishod(i) će se obradom tog teksta postići?

– Koje se vrijednosti obradom teksta afirmišu (jednakost, odgovornost, pravičnost, altruizam, istinoljubivost…)?

– Zašto je odabrano djelo pogodno za ostvarenje navedenih ciljeva?

Sastavni dio pripreme treba biti kratak prikaz djela.

Konkurs ostaje otvoren do 30. juna 2017. godine.

Svi pristigli radovi objaviće se 1. jula na sajtu Školegijuma.

Žiri će odluku saopštiti 25. avgusta.

Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa od 500 KM.

Radove šaljite potpisane imenom i prezimenom na e-mail adresu skolegijum@gmail.com.

2. Roman. Priče. Pjesme.

Autorice i autori se pozivaju da pošalju rukopis romana, zbirke priča ili zbirke pjesama za djecu, u pdf formatu, na adresu redakcije Školegijuma, do 30. juna 2017. godine.

Djelo po izboru žirija biće štampano u ediciji Lektira narodu u 2.000 primjeraka.

Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa od 1.000 KM, koji uključuje i otkup autorskih prava za navedeno izdanje.

Radove šaljite potpisane imenom i prezimenom na e-mail adresu skolegijum@gmail.com.

Školegijum na izvolite !!!

0

Predstavljanje 15. broja Magazina za pravednije obrazovanje Školegijum, u sali kina Kriterion (Obala Kulina bana 2, Sarajevo), 27. aprila u 19 sati.
Osim brzog prelistavanja časopisa, u kojem se pokušava odgovoriti na pitanja:
Zašto obrazovanje nastavnog kadra za rad u javnom školstvu na Sarajevskom univerzitetu nije dobro?
Kako školski psiholog može prevenirati vršnjačko nasilje?
U čemu je problem sa eksternom maturom?
Šta se ne smije zaboraviti u pooštravanju mjera protiv maloljetničke delikvencije?
Šta se može odmah učiniti ako kvalitet obrazovanja djece proglasimo vitalnim nacionalnim interesom?
Zašto se u izvještavanju o boravku švedske ministrice obrazovanja u Bosni i Hercegovini najmanje pominjalo obrazovanje?
Kakvu sliku o nauci kreiraju internet portali u našoj zemlji, zašto je to loše i šta se povodom toga može učiniti?
Zašto zbornik „Prevaspitavanje čovečanstva cetinjske Svetigore“ treba čitati ne samo kao antireformsku nego i kao antihrišćansku knjigu?
Kako bi savjestan nastavnik odgovorio đacima na pitanje kome bi se priklonio u sporu roditelja Emira Tahirovića sa švicarskim školstvom i sudstvom?
Kakve šanse nude škole tenisa djeci siromašnih roditelja?
Kako su srednjoškolci odgovorili na pitanje da li bi koristili mušku kontracepciju?
Kako bi se književni serijal o Stražama ruskog pisca Sergeja Lukjanenka mogao iskoristiti u školskoj lektiri?
…biće govora o Školskom pravopisnom priručniku „Principi prije pravila“, devetoj knjizi iz biblioteke „Lektira narodu“:
„(…) Zaista, šta je tako strašno u miješanju normi? Je li to jezički presedan koji se ne može dopustiti, jer bi onda i bračno miješanje mladih bilo lakše zamislivo?
Zašto onaj ko kaže na početku rečenice ugao ne smije na njenom kraju reći kut? Šta ta greška o njemu govori – da nije dobar ni srb ni hrv, ili da je ostao neuk i nepismen, što oboje izlazi na isto: da licencu za učenost i pismenost daje nacionalizam a ne lingvistika. Pa nepismenost više nema veze s pismom nego s poslušnošću.” (Iz predgovora)
– biće uručena Nagrada „Šukrija Pandžo“: Za najbolji rad pristigao na konkurs koji je objavio magazin Školegijum…
– Matej Peljhan održaće predavanje na temu „Mali princ i inkluzija“:
Pokušao sam si predstaviti da li bi ga pogled na fotografije uopšte usrećio ili bi se desilo upravo suprotno – da li bi ga to osjećajno uništilo, tako da bi iznova bio suočen sa svojim teškim stanjem. Pitao sam se također da li ta njegova želja nije neki znak odbacivanja realnosti, za koje mi psiholozi znamo da nije najzreliji i konstruktivan odbrambeni mehanizam. Kad mi je jednom sasvim smireno kao da bi posljednja fotografija u seriji morala prikazati njegov povratak u invalidska kolica, posljednje su sumnje konačno nestale.
– Na dan promocije biće izložene fotografije iz serijala „Mali Princ“ Mateja Peljhana:
Sve fotografije možete pogledati u izložbenom prostoru kina Kriterion.
Školegijum, kao medij za pravednije obrazovanje, nastavlja da kritički analizira savremenu obrazovnu praksu i zagovara reformu koja će školu preobratiti od političkog instrumenta stranaka na vlasti u mjesto slobodnog, kritičkog i kreativnog spoznavanja sebe i stvarnosti.